Raspored prostorija za predmetnu nastavu

 

V 1.2 od 26. veljače 2018. nadalje

 

Ponedjeljak

ver 1.1

Engleski - kemija

Hrvatski - povijest

Matematika

Lik-biologija

Inform.

Glazbeni

Tehn-fizika

Dvorana

27.10.

0

1

Eng. 7.

Hrv. 6.b

Mat. 6.a

Geo. 8.b

Infor. 5.

Fizika 8.a

TZK 2.h

2

Eng. 7.

Hrv. 6.b

Mat. 6.a

Geo. 8.b

Infor. 5.

Fizika 8.a

TZK 3.h

3

Geo. 8.a

Hrv 6.a

Mat. 8.b

SRZ 5.

Fizika 7.

TZK 6.b

4

Geo. 8.a

Hrv 6.a

Mat. 6.b

Prir. 5.

Fizika 7.

TZK 8.b

5

Hrv. 8.a

Pov 8.b

Mat. 6.b

Prir./Geo. 5.

eng. 6.a

TZK 7.

6

SRZ. 8.b

Pov 8.a

Mat. 7.

Geografija 5.

eng. 6.b

TZK 6.a

7

DOD-Eng

Vjer. 8.b

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

SRZ 7.

TZK 8.a

Utorak

0

INA-likov.g.

1

Njem 8.a

Pov. 6.a

Mat. 5.

Lik.k. 6.a

Infor. 7.

Fizika 8.b

2

Njem 6.b

Pov. 6.b

Mat. 5.

Lik.k. 8.a

Infor. 7.

Fizika 8.b

TZK 4.h

3

Njem 5.

Hrv. 6.b

Mat. 7.

Lik.k. 8.b

Geo. 6.a

TZK 8.a

4

Njem 8.b

Mat. 7.

Lik.k. 6.b

Glaz. 8.a

Geo. 6.a

TZK 5.

5

Njem 6.a

Hrv. 8.b

Mat. 8.a

Lik. 7./5.

Geo. 6.b

Teh. 5./7.

USP 1.h

6

Vjer. 8.a

Mat. 8.b

Lik. 7./5.

Geo. 6.b

Glaz. 6.a

Teh. 5./7.

7

SRZ 8.a

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

Njem 7.

DOD-DOP-INA

TZK 8.b

Srijeda

0

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

1

Eng. 5.

Pov. 8.b

Priroda 6.a

Infor. 6.b

Glaz. 7.

Vjer. 8.a

2

Pov. 8.a

Hrv. 5.

Mat. 7.

Priroda 6.a

Infor. 6.b

Vjer. 8.b

3

Hrv. 5.

Mat. 8.a

Biol. 7.

Infor. 6.a

Glaz. 8.b

Eng. 6.b

TZK 3.h

4

Eng. 8.a

Hrv. 8.b

Pov. 5.

Biol. 7.

Infor. 6.a

Glaz. 4.h

Eng. 6.b

TZK 1.h

5

Eng. 8.a

Hrv. 8.b

Pov 7.

Priroda 6.b

Mat. 5.

Eng. 6.a

TZK 2.h

6

Eng. 8.b

Hrv. 8.a

Hrv. 7.

Priroda 6.b

Mat. 5.

Eng. 6.a

7

Eng. 8.b

Hrv. 8.a

Hrv. 7.

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

Četvrtak

0

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

1

Pov. 6.a

Hrv. 6.b

Mat. 8.a

Njem 5.

Infor. 8.b

Vjer 7.

2

Pov. 5.

Hrv. 6.b

Mat. 8.a

Njem 6.a

Infor. 8.b

Vjer 7.

TZK 4.h

3

Geo. 7.

Hrv. 5.

Mat. 6.b

Njem 8.a

Vjer 6.a

Teh. 8.b

4

Geo. 7.

Hrv. 5.

Mat. 8.b

Njem 6.b

Infor. 2.h

Vjer 6.a

Teh. 8.a

TZK 3.h

5

Kem 7.

Hrv. 6.a

Mat. 8.b

Infor. 8.a

Vjer 6.b

Vjer 5.

TZK 1.h

6

Kem 7.

Mat. 6.a

Njem 8.b

Infor. 8.a

Vjer 6.b

Vjer 5.

7

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

Petak

0

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

1

Eng. 5.

Hrv. 6.

Hrv. 8.b

Njem 7.

Eng. 8.a

SRZ 6.b

TZK 1.h

2

Eng. 5.

Hrv. 6.

Hrv. 7.

Hrv. 8.a

Eng. 8.b

Teh 6.b

TZK 2.h

3

Kem 8.b

SRZ 6.a

Hrv. 7.

Biol. 8.a

Hrv. 5.

TZK 6.b

4

Kem 8.b

Pov. 7.

Mat. 6 b

Biol. 8.a

Teh 6.a

TZK 5.

5

Kem 8.a

Pov. 6.b

Biol. 8.b

Glaz. 5.

Eng. 7.

TZK 6.a

6

Kem 8.a

Mat. 6 b

Biol. 8.b

Glaz. 6.b

INA 5.

TZK 7.

7

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA