Održane aktivnosti Škole od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2018.

(tijekom cijele školske godine)

Sva natjecanja, sjednice savjetodavnih, stručnih i upravnih tijela navedene su ispod prve tablice....

Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Najveći dio ovih aktivnosti prikazan je na stranicama "Reportaže", "Vijesti" i "Natjecanja". Pa pogledajte ponekad.

 

 

1. 10.  rujna Misa Zaziv Duha Svetoga - organizator župnik Darko Kelemenić, program Valerija Štampar
2.  11.  rujna Olimpijski sportski dan - organizator Tomislav Hrovat. biciklijada u Zelengaj, sportske igre, orijentacijske igre...predavanje kontakt policajca Spomenka Gojseka.... Kiša omela brojne aktivnosti

3.    

11.  rujna Predavanje o sigurnosti prometa za 1.h razred -  predavač kontakt policajac Spomenko Gojsek iz Policijske postaje Prelog

4.  

14. rujna Predavanje o sigurnosti prometa za 1.p razred -  predavač ******* iz Policijske uprave Čakovec

5.

19. rujna Fotografiranje 1. razreda za e-Dnevnik -  učitelj Tomislav Horvat, obrada i insert u e-Dnevnik ravnatelj Ivan Barić

6.

20.  rujna Dobrovoljno darivanje krvi -  u organizaciji Gradskog društva Crvenoga križa Čakovec i Zavoda za transfuziju Zagreb - odazvalo se 16 darivatelja od kojih je krv dalo 13. Novih darivatelja nije bilo....

7.

   

8. 

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

16.

   

17.

   

18.

   

19.

   

20.

   

21.

   

22.

   

23.

   

24.

   

26.

   

27.

   

28.

   

29.

   

30.

   

31.

   

32.

   

33.

   

34.

   

35.

   

36.

   

37.

   

38.

   

39.

   

40.

   

 

 

Natjecanja, susreti i smotre

Ravnatelj škole imenovao je stalno Povjerenstvo za natjecanja u čijem su sastavu predsjednik Ivan Barić

i članice Marija Ivković i Jelena Sobočan Tkalec

Natjecanja koja nisu u sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje navedena su posebno u poglavlju "Natjecanja"

 

1.  

   

2. 

   

3.    

   

4.  

   

5.

   

6.

   

7.  

   

8. 

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

16.

   

17.

   

18.

   

19.

   

20.

   

21.

   

22.

   

23.

   

24.

   

26.

   

27.

   

28.

   

29.

   

30.

   

 

Sjednice Učiteljskog vijeća (svake školske godine prva sjednica počinje početnim brojem)

 

1.  

23. kolovoza 1. sjednica Učiteljskog vijeća (saziv 2017./18.) - Izvješće ravnatelja za prošplu školsku godinu, podjela udžbenika, upute za rad do prvog nastavnog dana 4. rujna

2. 

31. kolovoza 2. sjednica Učiteljskog vijeća (saziv 2017./18.)  - zaduženja učitelja, organizacija nastave (prostorije, satnica, plaćanja, roditeljski sastanci… i prijedlog programa individualnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika

3.    

   

4.  

   

5.

   

6.

   

7.  

   

8. 

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

 

Tim za samovrjednovanje

1.  

   

2. 

   

3.    

   

4.  

   

5.

   

 

Stručno vijeće učitelja razredne nastave

1.  

   

2. 

30. kolovoza 1. sjednica Stručnog vijeća učitelja razredne nastave  - predsjedava predsjednica Katarina Barić- okvirni Plan i program rada, integrirani dani (sportski dan u svibnju!), organiziranja školskih izleta

3.    

12. rujna 2. sjednica SVURN -  pod predsjedanjem predsjednice Katarine Barić - Analiza e-Dnevnika, Analiza godišnjig planova, kriteriji za ocjenjivanje, dodatni materijali za nastavu....

4.  

   

5.

   

6.

   

7.  

   

8. 

   

9.

   

10.

   

 

Stručno vijeće učitelja predmetne nastave

1.  

   

2. 

   

3.    

   

4.  

   

5.

   

6.

   

7.  

   

8. 

   

9.

   

10.

   

 

 

Razredna vijeća

1.  

31. kolovoza 1. sjednica Razrednog vijeća - formiranje odjela, objašnjenja vezana uz raspored sati, mišljenja o opremljenosti prostora, potrebe tijekom godine…

2. 

   

3.    

   

4.  

   

5.

   

 

Školski odbor (sjednice se upisuju u kontinuitetu od prve konstituirajuće sjednice)

1.  

23. kolovoza 4. sjednica Školskog odbora (saziv 2017./21.) - primanje u radni odnos pomoćnika/ce u nastavi

2. 

15. rujna Zajednička 5. sjednica Školskog odbora i 3. Vijeća roditelja (stari saziv) - Izvješće ravnatelja o protekloj školskoj godini, primanje u radni odnos po natječajima

3.    

   

4.  

   

5.

   

6.

   

7.  

   

8. 

   

9.

   

10.

   

 

Skup radnika

1.  

   

2. 

   

3.    

   

 

Vijeće učenika

1.  

   

2. 

   

3.    

   

4.  

   

 

 

Vijeće roditelja

.Ivana i MiljenkoD. Pustakovec 93 01.06.2006.Silvija i Bla~enko D. Pustakovec 14MartinLjiljanaZeleniAna 02.07.2006.Tamara i MarinoD. Pustakovec 10 Kenjerea 31.08.2006.Sandra i Josip Palinovec 150 05.07.2006.Hana 07.03.2007.Ivanka i Petar Palinovec 51679-292679-351679-431679-194679-189679-076679-354 679-339 (~)628-036 098-545-984628-198, 099-3159-726628-145 099-6969-361 628-030 098-9138-336628-094 091-5205-575673-056 099-7898-625673-058 099-8421-857Sanja RaaanSanja23134}eljka 3816./XII. 3817./XII. 3818./XII. 3819./XII. 3820./XII. 3825./XII. Kevin Kruaec Tomislav 3814./XII. 3815./XII. 3821./XII. 3822./XII. 3823./XII. 3824./XII. 3826./XII. 3936./XII. 3956./XII. 3952./XII. 3939./XII. 3937./XII. 3938./XII. 3940./XII. 3941./XII. 3942./XII. 3943./XII. 3944./XII. 3945./XII. 3946./XII. 3947./XII. 3948./XII. 3949./XII. 3950./XII. 3951./XII. 3953./XII. 3954./XII. 3955./XII. 3957./XII. 3958./XII. 3959./XII.098-965-7625 628-038628-223 09982699025721 - Dr~. ro.!673-210 o.0992151871 m.0995172019 Palinovec 183099-8049011 099-2478693 Antonio J.Luka Z.Prilago. pr.: M. Ru~man Jelena 50%Noa Pani 100% Mirela O. Melani S. Sara I. 100%Hodoaan, Palih boraca 54 m.098888803295-202Hodoaan, Vukov gaj 22Hodoaan, Brae Radia 33Hodoaan, Zlatoljska 7Hodoaan, Grobljanska 7Katja 19.01.2008. 27.08.2007. 11.08.2007. 13.11.2007. 28.01.2008. 29.09.2007. 21.09.2007. 29.07.2007. 12.01.2008. 21.03.2008. 17.09.2007. 14.07.2007. 11.11.2007. 29.08.2007. 18.12.2007. 10.12.2007. Branilovi Donji Hraaan 153Kolari Andreja - Bukal i Dra~en Donji Hraaan 129Klementina KristinaLadaai Iva679174BornaLeva i AntonellaSofiaPandurMarina Matija i i Zdravko Strahija EllaMartina i ZoranMira i Kristijan `poljar Luja i Ivan 07.06.2007.Kaja 09.09.2007.Katija 02.02.2008.Martina i TomislavZadravecMateja i RobertDonji Hraaan 13Marina 28.05.2007.Pele Palinovec 160PaulaStrbadKarmen i Tomislav Palinovec 219Donji Pustakovec 72 07.09.2007. 08.09.2007.6181 09941085477.r 3960./XII.AlisaZvezdana i Vid Palinovec 8 3961./XII.Vanesa10 Filip 50%Lorena Vargek 23.06.2005.Dragica i LeonardHodoaan, Palih boraca 310998417081 0916795450Zorica i MitarVenio17LarisaGoldberg 24.11.2004.Elizabeta i Juraj 098529813Josipa 29.07.2000.Marija i Juraj GoldbergDonji Pustakovec 39 02.09.2003.16 -11 Filip Ignac 15.10.2006. Leon H 100% 37325341518126.r628-0330996473845 mamaDijanaK., MladenT.PutnikaHorvat Luka KolariVilim `poljar 16.01.2007.Donji Pustakovec 52628172, 0992772797Donji Hraaan 30Tina Hani i Jurica PuriDonji Pustakovec 93Donji Pustakovec 14Donji Pustakovec 10 Jasmin M.Kiri `antavec TretnjakD. Pustakovec 39Sveti Juraj u Trnju 51 Mateo OraoaLeo Sabol i Michaela Novak5.r Prilag.pr.:Izabela Bru i i Melani Sabol)Jakob akovi roen je u Mainzu, Njema kaIndiv.:Tin Puri i Danijel JurasPutnika:Odselio u Prelog:!(u e-Matici Ministarstva kao 7.a)Melani Novak i Sun ana MikulanLuka Krampa  i Tajana MiriPalinovec 124 (673-011) Palinovec 25Sandro Sabol i Kevin BaanecValerija 3962./XII. 3963./XII. 3964./XII. 3965./XII. 3968./XII. 3969./XII. 3970./XII. 3971./XII. 3972./XII. 3973./XII. 3974./XII. 3975./XII. 3976./XII. 3977./XII. 3978./XII. 3979./XII. 3966./XII. 3967./XII. 3980./XII. 3981./XII. 3982./XII. 3983./XII. 3984./XII. 3985./XII. 3986./XII. 3987./XII. 3988./XII 3989./XII.Hodoaan, Glavna 14/1679-252Palinovec 235 (673-194)Ivana i Davorin (pokojni)Sv. Juraj u Trnju 71 (628-066)295-202 098-861-512%Hodoaan, (B. Radia 21) Vinogradska23Palinovec 252 (673210) t091-2539-152 t098-273-475Maja Megli i Saaa 092-3126-547D. Pustakovec 8 m098-9216285 095-5529-030 098-752-606 091-5063-494 099-4108-547 099-7535-82314Mirela O., DamirV.+Upisan, ali 8.9. nije se pojavio u P` Juraj t099-2151-871 098-710-376 098-9022-757 098-9925-846 098-9406-858 098-219-026099-8417-081 091-6795-450 099-4112-694 098-9536-163 23.04.2007. 03.08.2007.8(Mati na akola Hodoaan)Dino 20.06.2008. avlek 13.05.2008.Dijana Kukec i KristijanHodoaan, Brae Radia 77655043Kiara Dove er 02.02.2009.Andreja i ZoranHodoaan, Prvomajska 21679479 26.08.2008.Hodoaan, Brae Radia 56 098756135 Jesenovi 19.02.2009.Lucija 15.12.2008.Donji Hraaan 32Nera Koaak 11.04.2008.Valentina i SaaaHodoaan, Vinogradska 14 0981627074Kova  27.02.2009. 098562722Krznar 05.08.2008.679352Teo 14.03.2008.Hodoaan, Glavna 84679-600Mateo Megli 14.12.2008.Hodoaan, Brae Radia 16Vita Polgar 08.12.2008. Suzana i IgorDonji Hraaan 24 Pozderec 10.09.2008< .Puri 12.02.2009.Lana Sabol 24.11.2008.Natalija i MiroslavDonji Hraaan 117 26.06.2008.Serc 22.07.2008.Andreja i MarijoDonji Hraaan 77679366`ika  25.11.2008.Martina i DamirHodoaan, Vukov gaj 35Ena 02.05.2009.Hodoaan, B. Radia 29Laura Tialjari 28.07.2008. 098888803Dea Vidovi 29.04.2008.Marijana i Tom

1.  

15. rujna

 Zajednička 5. sjednica Školskog odbora i 3. Vijeća roditelja (stari saziv) - Izvješće ravnatelja o protekloj školskoj godini, primanje u radni odnos po natječajima

2. 

   

3.