Raspored prostorija za predmetnu nastavu

 

V 1.0 od 3. rujna 2018. nadalje

 

ver 1.0

Engleski - kemija

Hrvatski - povijest

Matematika

Lik-biologija

Inform.

Glazbeni

Tehn-fizika

Dvorana

03.09.

Ponedjeljak

0

1

Eng. 7.a

Mat. 6.

Geo. 8.

Infor. 5.

Fizika 7.b

2

Eng. 7.a

Mat. 6.

Geo. 8.

Infor. 5.

Fizika 7.b

3

Eng. 7.b

Eng. 5.

Mat. 8.

Infor. 6.

TZK 7.a

4

Hrv. 7.b

Pov 8.

Geografija 5.

Infor. 6.

Fizika 7.a

USP 2.h

5

Hrv. 6.

Pov 7.b

Prir./Geo. 5.

Fizika 7.a

TZK 8.

6

Eng. 6.

Hrv. 8.

Pov 7.a

Priroda 5.

Njem 7.b

7

DOD-DOP-INA

 

Njem 7.a

SRZ. 8.

TZK 7.b

Utorak

0

INA-likov.g.

1

Njem 7.a

Hrv. 6.

Vjer 5.

Lik. 7.b

Fizika 8.

2

Njem 7.b

Hrv. 6.

Vjer 5.

Lik. 7.a

Fizika 8.

3

Njem. 6.

Hrv. 7.b

Njem 8.

Lik. 5.

Infor. 7.a

4

Hrv. 5.

Lik.k. 8.

Infor. 7.a

Teh. 7.b

TZK 6.

5

Hrv. 8.

Mat. 7.b

Lik.k. 6.

Teh. 7.a

TZK 5.

6

Hrv. 7.a

Mat. 8.

Pov. 5.

Infor. 7.b

Glaz. 6.

7

DOD-HJ 5.

Mat. 7.a

Infor. 7.b

TZK 8.

Srijeda

0

DOD-Ej

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

 

DOD-DOP-INA

1

Eng. 5.

Hrv. 6.

Pov. 7.b

Biol. 7.a

Eng. 8.

2

Eng. 5.

Hrv. 6.

Biol. 7.a

Glaz. 7.b

Eng. 8.

3

Eng. 6.

Hrv. 5.

Hrv. 8.

Glaz. 7.a

Eng. 7.b

4

Eng. 6.

Hrv. 5.

Mat. 7.a

Hrv. 8.

Eng. 7.b

5

Hrv. 7.a

Pov. 8.

Mat. 5.

Biol. 7.b

Glaz. 4.h

Vjer 6.

6

Pov. 7.a

Mat. 5.

Biol. 7.b

Glaz. 8.

Vjer 6.

7

SRZ 7.a

Mat. 7.b

Vjer. 8.

╚etvrtak

0

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

 

DOD-DOP-INA

1

Pov. 5.

Mat. 6.

Geo. 7.a

Vjer. 7.b

Vjer. 8.

2

Pov. 6.

Mat. 8.

Geo. 7.a

Vjer. 7.b

Njem 5.

3

Kem 7.b

Mat. 8.

Geo. 6.

Infor. 3.h

Vjer. 7.a

Njem 5.

4

Kem 7.b

Mat. 5.

Geo. 6.

Vjer. 7.a

Teh. 8.

5

Kem 7.a

Njem 6.

Geo. 7.b

Infor. 8.

Teh. 5.

6

Kem 7.a

SRZ 6.

Geo. 7.b

Infor. 8.

Prom. 5.

7

DOD-Ej

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

Petak

0

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

 

DOD-DOP-INA

1

Kem. 8.

Hrv. 7.b

Mat. 7.a

Priroda 6.

Glaz. 5.

2

Kem. 8.

Hrv. 7.b

Mat. 7.a

Priroda 6.

TZK 5.

3

Hrv. 7.a

Mat. 5.

Pov. 6.

Njem 8.

TZK 7.b

4

SRZ. 5.

Hrv. 7.a

Mat. 7.b

Eng. 8.

TZK 6.

5

Eng. 7.a

Hrv. 5.

Mat. 7.b

Biol. 8.

Teh. 6.

6

Hrv. 5.

Mat. 6.

Biol. 8.

SRZ 7.b

TZK 7.a

7

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA

DOD-DOP-INA