Raspored za učenike razredne nastave

Područne škole Palinovec

 

V 1.0 od 3. rujna 2018. nadalje 

 

1.p

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

08:00
08:45

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Priroda i društvo

Hrvatski jezik

08:50
09:35

Matematika

Priroda i društvo

Hrvatski jezik

Matematika

Sat razrednika

9:50
10:35

Likovna kultura

Engleski jezik

Tjelesna i zdrav. kultura

Glazbena kultura

Tjelesna i zdrav. kultura

10:40
11:25

Tjelesna i zdrav. kultura

Matematika

Izvannastavne aktivnosti

Engleski jezik

Vjeronauk -katolički

11:35
12:20

 

Dopunska nastava HJ

Dodatna nastava - Mat

Hrvatski jezik

Vjeronauk -katolički

Razrednica: Ljiljana Zelenić

Primanje roditelja: 

Petak, 10,35

 

 

2.h

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

08:00
08:45

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Priroda i društvo

Hrvatski jezik

08:50
09:35

Matematika

Priroda i društvo

Hrvatski jezik

Matematika

Sat razrednika

9:50
10:35

Likovna kultura

Matematika

Tjelesna i zdrav. kultura

Glazbena kultura

Tjelesna i zdrav. kultura

10:40
11:25

Tjelesna i zdrav. kultura

Engleski jezik

Izvannastavne aktivnosti

Hrvatski jezik

Vjeronauk -katolički

11:35
12:20

 

Dopunska nastava HJ

Dodatna nastava - Mat

Engleski jezik

Vjeronauk -katolički

Razrednica: Ljiljana Zelenić

Primanje roditelja: 

Petak, 10,35

 

 

3.h

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

08:00
08:45

Sat razrednika

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Vjeronauk -katolički

08:50
09:35

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Vjeronauk -katolički

09:50
10:35

Matematika

Priroda i društvo

Matematika

Priroda i društvo

Glazbena kultura

10:40
11:25

Tjelesna i zdrav. kultura

Matematika

Likovna kultura

Tjelesna i zdrav. kultura

Hrvatski jezik

11:35
12:20

 

Tjelesna i zdrav. kultura

Dopunska n. HJ + Mat

Dodatna nastava - Hj

Izvannastavne aktivnosti

Razrednica: Sanja Rašan

    Primanje roditelja: 

utorak 2. sat od 8:50  do 9:35

 

4.h

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

08:00
08:45

Sat razrednika

 Njemački jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Vjeronauk -katolički

08:50
09:35

Hrvatski jezik

 Njemački jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Vjeronauk -katolički

09:50
10:35

Matematika

Engleski jezik

Matematika

Engleski jezik

Glazbena kultura

10:40
11:25

Tjelesna i zdrav. kultura

Priroda i društvo

Likovna kultura

Tjelesna i zdrav. kultura

Hrvatski jezik

11:35
12:20

Priroda i društvo

Matematika

Dopunska n. HJ + Mat

Dodatna nastava - Hj

Izvannastavne aktivnosti

12:25
13:10

 

 

 

 

Priroda i društvo

Razrednica: Sanja Rašan

Primanje roditelja: 

utorak 2. sat od 8:50  do 9:35