Dežurstva učitelja

 

V 1.1 od 5. studenoga 2018. nadalje

 

U svim školama Osnovne škole Hodošan ustrojena je jedna smjena koja počinje s radom u 7,00, a završava u 15,00. 

Nastava u sve tri škole u sastavu OŠ Hodošan počinje u 8,00 sati.

Tijekom nastave veliki odmor traje 15 minuta, odmor između 4. i 5. sata 10 minuta, a mali odmori po 5 minuta.

U svim školama nema dežurnog učenika.

Obvezu praćenja ulaza vrši tehničko osoblje.

Učenici u svim školama pomažu tijekom užine po posebnom rasporedu, a na nastavu odlaze odmah po završetku odmora.

 

  Učitelj/ Razrednik Vrsta dežurstva Dežurstvo
suradnik /ca
  Sandra B. 5.h a. ulaz škole - srijeda
  Mirjana Š. 6.h d. autobus, utorak u 13,20
  Sandra PL 7.a d. autobus, srijeda 13,20
  Kristijan Ov. 7.b c. pomoćnik/ca dežurnoga - petak
SSP Jelena S.T. 8.h d. autobus, petak 13,20
  Nenad K.   Oslobođen  
  Andrea Š.   c. pomoćnik/ca dežurnoga - srijeda
  Denis K.   b. dežurni/na smjene - ponedjeljak
  Mihael Z.   d. autobus, ponedjeljak u 13,20
  Tanja T.   Slobodna  
  Željka Tot   b. dežurni/na smjene - četvrtak
  Kristina Vr.   b. dežurni/a smjene - srijeda
  Vlado P.   d. autobus, četvrtak u 13,20
  Monika K.   b. dežurni/na smjene - petak
  Tomislav H.   c. pom. dežurnoga - ponedjeljak
  Valerija Št.   a. ulaz škole - utorak
  Ivan D.   a. ulaz škole - četvrtak
  Damir K.   c. pomoćnik/ca dežurnoga - četvrtak
  Mateja K.   c. pomoćnik dežurnoga - utorak
  KsenijaV.K.   Slobodna  
  Karmenka M.   Slobodna  
RN Anastazija A. B. 1.h a. ulaz škole - ponedjeljak
RN Suzana Košak 2.h Slobodna  
RN Katarina B. 3.h a. ulaz škole - petak
RN Dragutin B. 4.h Oslobođen  
PR Ivan B. ravnatelj Oslobođen  
SSK Lidija K. F. knjižničarka b. dežurni/na smjene - utorak

 

 

 

 

 

 

Dežurni učitelj prima dežurstvo ovisno o rasporedu i vrsti dežurstva:

Izvod iz Pravilnika o kućnom redu (Članak 30.):

a.

Dežurni na početku smjene (ulaz)  dolaze 20 minuta prije početka smjene i reguliraju ulaz učenika  u školu (u zimi 7,50, proljeće, ljeto i jesen u7,55). Dežuraju i pod prvim malim odmorom (između 1. i 2. sata) u donjem holu. Ukoliko je veliki odmor poslije 3. sata dežuraju i između 2. i 3. sata

b.

Dežurni Škole) dolaze 15 minuta prije nastave i preuzimaju cjelodnevnu dužnost dežurnog smjene. Odgovorni su za nesmetano odvijanje nastave i rješavaju zamjene u slučaju nenazočnosti ravnatelja. Pod prvim malim odmorom dežuraju u gornjem holu, a pod velikim odmorom dežuraju u holu dolje (podjela i tijek užine).

Pod  ostalim odmorima vode brigu o svim prostorima škole.

c.

Pomoćnik dežurnog smjene na velikom odmoru i pod malim odmorima od 3. do 6. sata u gornjem holu. U slučaju izostanka dežurnog smjene mijenja ga u svim dužnostima

d.

Dežurni učitelji kod autobusa dežuraju pod malim odmorima od 3. do 6. sata u donjem holu  te kod autobusa u vremenu od 13,10 do odlaska autobusa

 Raspored dežurstva mijenja se tijekom godine da se svi učitelji ravnopravno uključe u zaduženje dežurstva.

 

Napomene:

1.                  Od zadane satnice odstupa se u vrijeme održavanja predstava u školi Raspored i trajanje predmeta u te dane također se modificira u korist predmeta ili slobodnih aktivnosti s kojima je predstava vezana

2.                  Za trajanja nultih sati (rijeđe) i 7. sata SVAKI DAN održava se dodatna nastava, dopunska nastava, grupe slobodnih aktivnosti, projektna nastava...

Učenike na predsat dovoze roditelji, a učenici putnici nakon 7. sata odlaze redovitom linijom autobusa

3.                  Sati razredne zajednice i svi satovi izborne nastave su u redovitom rasporedu