Popis djelatnika školske 2006./07. godine

 Pedagoški i organizacijski poslovi:

Redni

broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Rad koji obavlja

od 1. rujna 2007.

1.

Ivan Barić

diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta hrvatski jezik

VSS

ravnatelj Škole

2. Marija Ivković učiteljica razredne nastave VŠS tajnica i financijsko-računovodstvena djelatnica
3.

Ivana Bene

školski pedagog

VSS

stručna suradnica - pedagoginja Škole od 01 .09. 2006.

4. Lidija Kovačić

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta hrvatski jezik  i diplomirana bibliotekarka

VSS stručna suradnica - školska knjižničarka od 01. 09. 2006.

Stručna suradnica, logopetkinja prof. Mirela Vidić od travnja 2005. radi s učenicima samo u OŠ Prelog. Ugovorom s OŠ Prelog Osnovna škola Hodošan dogovorila je sve uvjete za nastavak govornih vježbi za učenike prema rješenjima o individualnom postupku ili prilagođenom programu.

Početkom školske 2006./07. logopetkinja je ispitala sve učenike I. razreda i nastavlja  rad s učenicima koji sada polaze logopedske vježbe

Zavod za javno zdravstvo brine o zdravlju učenika. Tim za OŠ Hodošan predvodi dr. Dijana Uvodić.

 Učitelji razredne i predmetne nastave:

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Anka Balent

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 1. razred Hodošan

2.

Dragutin Balent

učitelj razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 4. razred Hodošan

3. Katarina Barić

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 3. razred Hodošan

4. Alan Belko profesor tjelesne kulture VSS tjelesno-zdravstvena kultura 7. i 8. razred
5. Kristina Bihar profesorica biologije i kemije VSS priroda 6.ab razredi

6.

Nives Čejvan

(2007: Horvat)

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta matematika

VSS

matematika 7. razred, na porodnom dopunstu od 31. srpnja 2007.

7.

Darko Kelemenić

diplomirani teolog

VSS

vjeronauk svi razredi do 31. kolovoza 2007.

8.

Nenad Kipke

prof. likovne i glazbene kulture

VSS

likovna kultura

9. Denis Kirić diplomirani učitelj s s  pojačanim programom iz predmeta engleski jezik VSS engleski jezik 3., 4. i 7., rano učenje 1. - 3. razredi te 4. razredi u područnim školama
10. Gordana Piskač - Kocijan profesorica  kemije i fizike VSS fizika 7. i 8. razred, na porodnom dopustu od kolovoza 2007.
11.

Emilija Kolac

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 2. razred Hodošan

12.

Suzana Košak

diplomirana učiteljica razredne nastave

VSS

razredna nastava - 3. i 4. razred PŠ Sveti Juraj u Trnju

13.

Damir Kovačić

diplomirani informatičar

VSS

izborna informatika 5. - 8. razred i zaštita na radu

14.

Liljana Kralj

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 1. i 2. razred PŠ Sveti Juraj u Trnju

15. Ksenija Vugrinec - Krumpić

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta hrvatski i njemački jezik

VSS izborni njemački jezik 4., 5. i 6. razred matična škola
17. Sandra Premuš - Lepen profesorica hrvatskoga jezika i književnosti / profesorica povijesti VSS povijest svi i hrvatski jezik 6.ab
18.

Elizabeta Matijaško

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 1. i 3. razred PŠ Palinovec

19.

Marija Novak

učiteljica glazbenog odgoja

VŠS

glazbena kultura

20. Kristijan Ovčarić inženjer geotehnike VSS tehnička kultura
21.

Sandra Rok

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta engleski jezik

VSS

engleski jezik 5., 6. i 8. razred te rano učenje 1. i 2.. u Hodošanu

22.

Dragutin Šimunić

učitelj tjelesnog odgoja i zemljopisa

VŠS

TZK 5. i 6. i zemljopis  svi

23.

Mirjana Štrok

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta hrvatski jezik

VSS

hrvatski jezik 5.ab, 7 i 8.

24.

Željka Tot

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta matematika

VSS

matematika

25.

Sandra Vlahek

profesorica biologije i kemije

VSS

priroda/biologija/kemija do 31. kolovoza 2007.

26.

Ljiljana Zelenić

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 2. i 4. razred PŠ Palinovec

Tijekom školske godine stručni ispit položili: ::::::::::::::::::

Tehničko osoblje:

Redni broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Poslovi koje obavlja

1. Gordana Čonka

kuharica

SSS

kuharica
2.

Ljubica Ilijaš

radnica

NKV - OŠ

čistačica

3.

Marija Kolar

radnica

NKV - OŠ

kuharica-čistačica

4.

Vesna Švenda

prodavač

SSS

kuharica-čistačica

5.

Bernarda Vidović

radnica

NKV - OŠ

čistačica

6.

Alojz Vuk

radnik

NKV - OŠ

domar - ložač - dostavljač