Popis djelatnika školske 2011./12. godine

 

Mnogi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Pedagoški i organizacijski poslovi::   

Redni

broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Rad koji obavlja

tijekom  školske godine

1.

Ivan Barić

diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta hrvatski jezik

VSS

ravnatelj Škole

2. Marija Ivković učiteljica razredne nastave VŠS tajnica i financijsko-računovodstvena djelatnica Škole do 31. listopada 2011., nadalje samo tajnica, članica Školskog odbora
3. Nadica Lepen ekonomistkinja za računovodstveno-financijske poslove SSS voditeljica računovodstva od 1. studenog 2011. nadalje
  Jelena Sobočan Tkalčec profesorica povijesti i pedagogije VSS stručna suradnica - pedagoginja  Škole, članica Školskog odbora do 28. rujna 2011. - porodiljni dopust od 1. rujna 2011. do 9. veljače 2013. godine
  Vanja Barić magistar primarnog obrazovanja VSS stručni suradnik - pedagog  Škole  (zamjena od 01.05.12. do 30.06.12.)
  Ivana Kirić profesorica pedagogije i sociologije VSS stručna suradnica - pedagoginja  Škole  (zamjena od 01.09.11. do 30.04.12.)

 Učitelji razredne i predmetne nastave:

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Anastazija Anka Balent

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 2.h razred

2.

Dragutin Balent

učitelj razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 1.h razred

3.

Sandra Balent

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta engleski jezik

VSS

predmetna nastava - engleski jezik  6., 7.ab i 8. razred i  rano učenje matična škola 1.-4. razred razrednica 6. razreda, dod eng.
4. Katarina Barić

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 4.h razred Hodošan

5. Jurica Benčik profesor engleskoga jezika i hungarologije VSS engleski jezik  redoviti 5.ab i rano 1.-4. razredi u PŠ Palinovec i PŠ Sveti Juraj u Trnju(radi na stručnoj zamjeni od 01.10.09. nadalje...). dop eng.
6. Ivan Dominik magistar teologije (mag. theol) VSS vjeronauk -  6., 7.ab  od 1. rujna 2011.
7. Tomislav Horvat profesor fizičke kulture VSS predmetna nastava - tjelesno-zdravstvena kultura 5.ab, 6., 7.ab i 8.
8. Monika Kanižaj magistra edukacije biologije i kemije (mag. biol. et chem.) predmetna nastava - kemija 7.ab, 8. (radi na zamjeni od 17.10.11. do 31.08.12.), Odgoj za humanost - mladež Crvenoga križa
9.

Nenad Kipke

prof. likovne i glazbene kulture

VSS

predmetna nastava - likovna kultura 5.ab, 6., 7.ab i 8., likovna grupa

  Denis Kirić diplomirani učitelj s  pojačanim programom iz predmeta engleski jezik VSS nastava u hrvatskoj školi u inozemstvu od 01.09.09. nadalje, mandat 2 godine, od 01.09.11. još 2 godine
10. Lidija Kovačić Faić

diplomirana bibliotekarka i diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta hrvatski jezik 

VSS stručna suradnica, školska knjižničarka (radi ponedjeljkom, četvrtkom i svaki drugi petak)
11. Gordana Piskač - Kocijan profesorica  kemije i fizike VSS predmetna nastava - fizika 7. i 8.ab razred
12. 

Emilija Kolac

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 3.h razred

  Saša Kostel inženjerka kemije VSS predmetna nastava - kemija 7.ab, 8. (radi na zamjeni od 01.09.11. do 16.10.11.), Odgoj za humanost -  mladež Crvenoga križa
13.

Suzana Košak

diplomirana učiteljica razredne nastave

VSS

razredna nastava - 1./4.j. razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, voditeljica Aktiva razredne nastave

14.

 

Liljana Kralj

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 2./3.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, članica Školskog odbora od 29. rujna 2011.

  Ivana Kramar

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta hrvatski jezik

VSS

predmetna nastava - hrvatski jezik  5.ab i 7.ab razred, razrednica 5.b razreda, radila na zamjeni do 6. listopada 2011.

15. Ksenija Vugrinec - Krumpić

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta hrvatski i njemački jezik

VSS izborni njemački jezik 5. - 8.  razredi matične škole
16. Sandra Premuš - Lepen profesorica hrvatskoga jezika i književnosti / profesorica povijesti VSS predmetna nastava - povijest 5.-8. i hrvatski jezik  6. i 8.., razrednica 8. razreda
17.

Elizabeta Matijaško

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 1./4.p razred PŠ Palinovec

18. Karmenka Meglić diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz predmeta njemački jezik VSS izborni njemački jezik - 4.hjp razredi 
19.

Marija Novak

učiteljica glazbenog odgoja

VŠS

predmetna nastava - glazbena kultura  5.ab, 6., 7.ab i 8.

  Kristina Ostoja profesorica biologije i kemije VSS predmetna nastava - priroda, kemija, biologija - porodiljni dopust od 1. rujna 2011. do 31.08.2012.
20. Kristijan Ovčarić inženjer geotehnike VSS predmetna nastava - tehnička kultura  5.ab, 6., 7.ab i 8.
21. Ružica Pahor

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta matematika

VSS

predmetna nastava - matematika 6. razred, (od 1. rujna 2011.)

22. Martina Kuretić Sedlar profesorica geografije VSS

predmetna nastava - geografija 5.ab, 6., 7.ab i 8., folklor - starija skupina

23.

Valerija Štampar

diplomirana katehetkinja

VSS

vjeronauk - svi razredi 1. - 4. u svim školama te 5.ab i 8 razred, čitači i vjeronaučna skupina

24.

Mirjana Štrok

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta hrvatski jezik

VSS

Porodiljni dopust od 1. rujna 2010. do 13. prosinca 2011.)

25. Matija Varga profesor informatike VSS izborna informatika 5. - 8. razred, održavanje informatičke učionice
  Marta Vargek magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra edukacije južnoslavenskih jezika i književnosti VSS predmetna nastava - hrvatski jezik  5.ab i 7.ab razred, razrednica 5.b razreda (radila na zamjeni od 7. listopada 2011. do 12. prosinca 2011.)
26. Kristina Vrabec diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta prirodoslovlja VSS predmetna nastava - priroda 5.ab i 6., biologija u 7.ab i 8.razrednica 5.a razreda,  - zamjena od 01.09.11. do 31.08.12., dalje neodređeno
27.

Ljiljana Zelenić

učiteljica razredne nastave

VŠS

razredna nastava - 2./3.p razred PŠ Palinovec, predsjednica Školskog odbora

28.

Željka Tot

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta matematika

VSS

predmetna nastava - matematika 5.ab, 7.ab i 8.razred, razrednica 7.a razreda

Stručni ispit položili su ove školske godine: Ivan Dominik, vjeroučitelj

Stažiranje za stručni ispit

Redni

broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Rad koji obavlja

Napomena

1.

Boris Barić

magistar primarnog obrazovanja

MR

Stažist razredne nastave od 20. siječnja 2012. do 19. siječnja 2013.

Stažist preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

2.

Vanja Barić

magistar primarnog obrazovanja

MR

Stažist razredne nastave od 25. siječnja 2012. do 24. siječnja 2013.

Stažist - volonter

3.

Janja Belovari

magistar primarnog obrazovanja

MR

Stažistkinja razredne nastave od 20. listopada 2011. do 19. listopada 2012.

Stažistkinja preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

4.

Tina Kralj

magistar primarnog obrazovanja

MR

Stažistkinja razredne nastave od 20. listopada 2011. do 19. listopada 2012.

Stažistkinja preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

5.

Bojana Mihocek

magistar primarnog obrazovanja

MR

Stažistkinja razredne nastave od 20. listopada 2011. do 19. listopada 2012.

Stažistkinja preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Tehničko osoblje:

Redni broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Poslovi koje obavlja

1. Gordana Čonka

kuharica

SSS

kuharica
2.

Ljubica Ilijaš

radnica

NKV - OŠ

spremačica

3.

Marija Kolar

radnica

NKV - OŠ

kuharica-spremačica

4.

Vesna Švenda

prodavač

SSS

kuharica-spremačica

5.

Bernarda Vidović

radnica

NKV - OŠ

spremačica

6.

Alojz Vuk

radnik

NKV - OŠ

domar - ložač - dostavljač do 20. kolovoza 2012. godine