Popis djelatnika školske 2014./15. godine

 

Mnogi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Pedagoški i organizacijski poslovi:

Redni

broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Rad koji obavlja

tijekom školske godine

1.

Ivan Barić

magistar primarnog obrazovanja (razredna nastava i hrvatski jezik, mag.prim.educ.)

VSS

ravnatelj Škole, voditelj Tima za samovrjednovanje, voditelj svih upisnih povjerenstava i ispitnih povjerenstava za vanjsko vrjednovanje

2. Marija Ivković učiteljica razredne nastave (nast.) VŠS tajnica, članica Školskog odbora, članica Tima za samovrjednovanje
3. Jelena Sobočan Tkalčec profesorica povijesti i pedagogije (prof.) VSS stručna suradnica - pedagoginja  Škole - članica Tima za samovrjednovanje.

 

Učitelji razredne nastave (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Anastazija Anka Balent

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 1.h razred, razrednica

2.

Dragutin Balent

učitelj razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 4.h razred, razrednik

3.

Katarina Barić

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 3.h razred Hodošan, članica Tima za samovrjednovanje, razrednica

4.

Emilija Kolac

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 2.h razred, razrednica

5.

Suzana Košak

diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica)

VSS

razredna nastava - 1./4.j. razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, članica Školskog odbora, članica Tima za samovrjednovanje, razrednica

6.

Liljana Kralj

učiteljica razredne nastave  (nast.)

VŠS

razredna nastava - 2./3.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, razrednica

7.

Sanja Rašan

učitelj/ica razredne nastave,(nast.), učiteljica mentorica

VŠS

razredna nastava - 3./4.p razred PŠ Palinovec, razrednica

8.

Ljiljana Zelenić

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 1./2.p razred PŠ Palinovec, predsjednica Školskog odbora, predsjednica Stručnog vijeća učitelja razredne nastave, razrednica

 

Učitelji ostalih predmeta (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1. Kristina Kobal magistra religiozne pedagogije i katehetike VSS  vjeronauk - 1. - 4. PŠ Palinovec (na zamjeni vjeroučiteljici B. Kovač) do 4. 7.15.
# Božica Kovač diplomirana teologinja VSS vjeronauk - 1.- 4. PŠ Palinovec. Na porodiljnom od 10. rujna do 5. srpnja 2015.
2. Tanja Trojko diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica) VSS Engleski jezik 3.j i 4.j

 

Učitelji predmetne i razredne nastave (1.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Sandra Balent

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - engleski jezik rano učenje predmeta Engleski jezik 2.h, 3.h, 4.h, redoviti program 6.ab, 8.ab razred, rano učenje  u PŠ Juraj: 1./4.j, 2./3.j i članica Tima za samovrjednovanje - od 28. listopada na pola radnog vremena - 4.h, 6.a, 8.ab razred

2. Janja Bobetić diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - engleski jezik - od 28. listopada zamjena za dio zaduženja učiteljice Sandre Balent: redoviti program 6.b,  2.h i 3.h razred, rano učenje  u PŠ Juraj: 1./4.j, 2./3.j  do 7. travnja 2015.

3. Adrea Feher diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Glazbena kultura (dipl. učiteljica) VSS

predmetna nastava - glazbena kultura 4.hjp i 5. - 8. razred, školski zbor od 22.12.14.

#

Martina Jakšić

prof. kompozicije i teorije glazbe

VŠS

predmetna nastava - glazbena kultura 4.hjp i 5. - 8. razred, školski zbor od 1.9.14.-21.12.14.

4.

Denis Kirić

diplomirani učitelj s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učitelj)

VSS

engleski jezik  redoviti program 5.ab, 7 razred, rano učenje predmeta Engleski jezik 1.h i u PŠ Palinovec: 1./2.p, 3./4.p, razrednik 5.b razreda

5. Lidija Kovačić Faić

diplomirana bibliotekarka i diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica)

VSS stručna suradnica - školska knjižničarka (radi utorkom, četvrtkom i svaki drugi petak)
6.

Karmenka Meglić

diplomirana učiteljica RN s pojačanim programom iz predmeta njemački jezik (dipl. učiteljica)

VSS

izborni  - izborna nastava predmeta Njemački jezik: 4.hjp, 5.ab

7. Ines Obadić diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica) VSS predmetna nastava - engleski jezik - od 8. travnja na zamjeni za bolovanje (pola radnog vremena)  2.h, 3.h, 6.b, rano učenje  u PŠ Juraj: 1./4.j, 2./3.j - do 30. lipnja 2015. godine
8.

Valerija Štampar

diplomirana katehetkinja

VSS

Predmet Vjeronauk - svi razredi 1. - 4. u školama Hodošan i PŠ Sveti Juraj u Trnju te  5.ab. i 8.ab  razred - razrednica 5.a razreda

 

Učitelji predmetne nastave (5.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

#

Kristina Balent

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Prirodoslovlje  (nast.)

VSS

predmetna nastava - Priroda 5.ab i 6.ab, Biologija u 7. i 8.ab,  razrednica 8.a razreda  (na zamjeni učiteljici Kristini Vrabec od 1.11. do  6.12.14.; 7.4.15. -do 10.4.15.; 8.5.15. do ----)

1.

Ivan Dominik

magistar teologije (mag. theol)

VSS

predmetna nastava - Vjeronauk -  6.ab i 7. razred

2.

Tomislav Horvat

profesor fizičke kulture (prof.)

VSS

predmetna nastava - tjelesno-zdravstvena kultura 5.ab, 6.ab,  7. i 8.ab,  razrednik 6.b

#

Lukrecija Jakšić

magistra geologije i paleontologije

VSS

predmetna nastava - Fizika 7. i 8.ab razred od 3.9.14. do 21.12.14.

3.

Monika Kanižaj

magistra edukacije biologije i kemije (mag. biol. et chem.)

VSS

predmetna nastava - Kemija 7. i 8.ab

4.

Jasna Kedmenec

prof. matematike i informatike (prof.)

VSS

predmetna nastava - Matematika  5.ab i 7. razred, informatika 5.ab i 6.ab

5.

Nenad Kipke

prof. likovne i glazbene kulture (prof.)

VSS

predmetna nastava - Likovna kultura 5.-8. razred, likovna grupa

6.

Damir Kovačić

prof. informatike (prof.), učitelj mentor

VSS

predmetna nastava -izborna Informatika 7. i 8.ab razred

#

Tina Kralj Magistrica primarnog obrazovanja

VSS

Hrvatski jezik 5.ab do 14.12.2014., Razredna nastava 4.h razred 11.2.15. do 22.4.15. i pedagoginja Škole od 19.5.15. do 2.6.15.. do

 7.

Marko Krhač Magistar edukacije fizike i tehnike (mag. educ. psys. et. techn.) VSS predmetna nastava - Fizika 7. i 8.ab razred od 22.12.14.

8.

Martina Kuretić Sedlar

profesorica geografije (prof.)

VSS

predmetna nastava - Geografija   5. - 8. razred

9.

Kristijan Ovčarić

magistar inženjer geoinženjerstva (mag. ing. geoing.), učitelj mentor

VSS

predmetna nastava - Tehnička kultura    5. - 8. razred, Klub mladih tehničara, Sindikalna podružnica

10.

Marija Požgaj magistra hrvatskoga jezika i književnosti (mag.philol.croat.) VSS predmetna nastava - Hrvatski jezik 5.ab od 15.12.2014., zaštita na radu

11.

Sandra Premuš - Lepen

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti / profesorica povijesti (prof.)

VSS

predmetna nastava - Povijest 5.-8. i hrvatski jezik 7. razred,  razrednica 7. razreda

12.

Mirjana Štrok

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava -  Hrvatski jezik 6.ab i 8.ab razred, razrednica 8.b razreda

13.

Željka Tot

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Matematika (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Matematika  6.ab i 8.ab razred, razrednica 6.a razreda, voditeljica Stručnog vijeća predmetne nastave, članica Tima za samovrjednovanje

14.

Kristina Vrabec

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Prirodoslovlje (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Priroda 5.ab i 6.ab, Biologija u 7. i 8.ab,  razrednica 8.a razreda 

15.

Ksenija Vugrinec - Krumpić

diplomirana učiteljica RN s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski i Njemački jezik (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - izborni Njemački jezik - 6.ab, 7. i 8.ab

 

Pomagači u nastavi (popis prema abecedi prezimena):

R. br.

Ime i prezime

Struka

Rad koji obavlja

Razred

Napomena

Ispit položen

1.

Mirela Horvat

magistra sociologije i magistra edukacije sociologije (mag.sic. et ag.educ.soc.)

Pomoćnik u nastavi

2.h

U okviru projekta "Škole jednakih mogućnosti"

Od 14. studenoga 2014., nastavlja do 16. lipnja 2015.

#

Marija Oto Sačer

magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

Pomoćnik u nastavi

2.h

U okviru projekta "Škole jednakih mogućnosti"

Od 6. listopada 2014.  do 13. studenoga 2014.

 

Stažiranje za stručni ispit (popis prema abecedi prezimena):

R. br.

Ime i prezime

Struka

Rad koji obavlja

Mentor/ica

Napomena

Ispit položen

#

Kristina Horvat

prof. tjelesne kulture - VSS (prof.)

Stažistica TZK od 15.5.13. do 14.5.14.

Tomislav Horvat

Stažistica preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Položila 5. studenoga 2014. (u prvom roku!)

1.

Tina Jurčan

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

Stažistica razredne nastave od 1.5.14. do 30.4.15.

Katarina Barić

Stažistica preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Do 30. travnja 2015., prijavljena na jesenski rok ispita (1. listopada do 15. studenoga)

2. Kristina Randelj

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

Stažistica razredne nastave od 3.11.14. do 2.11.15.

Suzana Košak

Stažistica preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Nastavlja do 2. studenoga 2015.

 

Tehničko osoblje:

Redni broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Poslovi koje obavlja

#

Mirjana Belovari

spremačica

SSS

spremačica na zamjeni do 30.0.14.-30.10.14. te od 3. 2. do 30.3.15.; 8.4. do 5.6.15.

1.

Gordana Čonka

kuharica

SSS

kuharica

2.

Ines Horvat kuharica SSS kuharica  - spremačica u PŠ Palinovec i na ispomoći u Hodošanu***

3.

Ljubica Ilijaš

spremačica

spremačica u Hodošanu

4.

Marija Kolar

radnica

kuharica - spremačica u PŠ Sveti Juraj u Trnju i na ispomoći u Hodošanu***

5.

Nadica Lepen

ekonomistkinja za računovodstveno-financijske poslove SSS voditeljica računovodstva

6.

Tomislav Sabol

građevinski stolar

SSS

domar - ložač

 

***Odlukom Vlade zabranjeno je daljnje zapošljavanje spremačica pa je Škola od 1. studenoga s jednim djelatnikom manje