Popis djelatnika školske 2015./16. godine

 

Mnogi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Pedagoški i organizacijski poslovi:

Redni

broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Rad koji obavlja

od 1. rujna 2011. do kraja školske godine

1.

Ivan Barić

magistar primarnog obrazovanja (mag.prim.educ. - razredna nastava i hrvatski jezik)

VSS

ravnatelj Škole, voditelj Tima za samovrjednovanje, voditelj svih upisnih povjerenstava i ispitnih povjerenstava za vanjsko vrjednovanje, odgovoran za e-Maticu, CARNet...

2. Marija Ivković učiteljica razredne nastave (nast.) VŠS tajnica Škole, članica Školskog odbora, članica Tima za samovrjednovanje

por.

Jelena Sobočan Tkalčec profesorica povijesti i pedagogije (prof.) VSS stručna suradnica - pedagoginja  Škole - članica Tima za samovrjednovanje - na bolovanju od 17. kolovoza do prosinca, nadalje na porodiljnom dopustu...
3. Maja Tkalec magistra hrvatskoga jezika i književnosti i magistra pedagogije VSS stručna suradnica - pedagoginja  Škole na zamjeni - članica Tima za samovrjednovanje  od 23. rujna 2015. do-------------

 

Učitelji razredne nastave (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Anastazija Anka Balent

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 2.h razred, razrednica

2.

Dragutin Balent

učitelj razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 1.h razred, razrednik

3.

Katarina Barić

učiteljica razredne nastave (nast.)

učiteljica mentorica od 15. listopada 2015.

VŠS

razredna nastava - 4.h razred Hodošan, , razrednica, članica Tima za samovrjednovanje

4.

Emilija Kolac

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 3.h razred, razrednica

5.

Suzana Košak

diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica)

VSS

razredna nastava - 1./2.j. razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, razrednica, članica Školskog odbora,

6.

Liljana Kralj

učiteljica razredne nastave  (nast.)

VŠS

razredna nastava - 3./4.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, razrednica, voditeljica Stručnog vijeća učitelja razredne nastave, članica Tima za samovrjednovanje

7.

Sanja Rašan

učitelj/ica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica

VŠS

razredna nastava - 1./4.p razred PŠ Palinovec, razrednica

8.

Ljiljana Zelenić

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 2./3.p razred PŠ Palinovec, razrednica, predsjednica Školskog odbora,

 

Učitelji ostalih predmeta (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1. Božica Kovač diplomirana teologinja VSS izborna nastava predmeta Katolički vjeronauk - 1.- 4. PŠ Palinovec.
2. Tanja Trojko diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica) VSS Engleski jezik 1.j, 2.j, 3.j, 4.j i 3.h (nepuno radno vrijeme)

 

Učitelji predmetne i razredne nastave (1.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Sandra Balent

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Engleski jezik rano učenje predmeta Engleski jezik 4.h, redoviti program 5., 7.ab.  razred (nepuno radno vrijeme)

2.

Adrea Feher

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Glazbena kultura (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Glazbena kultura 4.hjp i 5. - 8. razred, školski zbor

3.

Tomislav Horvat

profesor fizičke kulture (prof.)

VSS

predmetna nastava - Tjelesno-zdravstvena kultura 5., 6.ab,  7.ab i 8.,  zaštita na radu, sportski učenički klub, Univerzalni sportski program za 2.h i 3.h razred

4.

Denis Kirić

diplomirani učitelj s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učitelj)

Učitelj mentor od 15. listopada 2015.

VSS

Engleski jezik  redoviti program 6.ab. i 8 razred, rano učenje predmeta Engleski jezik 1.h i 2.h  i u PŠ Palinovec: 1..p, 2.p, 3.p i 4.p; voditelj Stručnog vijeća učitelja predmetne nastave, razrednik 6.b, član Tima za samovrjednovanje

5.

Lidija Kovačić Faić

diplomirana bibliotekarka i diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

stručna suradnica - školska knjižničarka (radi utorkom, svaki drugi četvrtak i svaki petak)

6.

Karmenka Meglić

diplomirana učiteljica RN s pojačanim programom iz predmeta njemački jezik (dipl. učiteljica)

VSS

izborna nastava predmeta Njemački jezik: 4.hjp, 5.ab

7.

Valerija Štampar

diplomirana katehetkinja

VSS

izborna nastava predmeta Katolički jeronauk - svi razredi 1. - 4. u školama Hodošan i PŠ Sveti Juraj u Trnju te 6.ab i 8. razred - razrednica 6.a razreda

 

Učitelji predmetne nastave (5.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Ivan Dominik

magistar teologije (mag. theol)

VSS

izborna nastava predmeta  Katolički Vjeronauk -  5. i 7.ab razred

#

Tina Domjanić Horvat magistra primarnog obrazovanja VSS izborna nastava predmeta Informatika 5. i 6.ab od 24. rujna do 10. siječnja 2016.

2.

Monika Kanižaj

magistra edukacije biologije i kemije (mag. biol. et chem.)

VSS

predmetna nastava - Kemija 7.ab i 8.

3.

Jasna Kedmenec

prof. matematike i informatike (prof.)

VSS

predmetna nastava - Matematika  5.  i 8. razred, Informatika 5. i 6.ab, ali samo do 25. rujna

4.

Nenad Kipke

prof. likovne i glazbene kulture (prof.)

VSS

predmetna nastava - Likovna kultura 5.-8. razred, likovna grupa

5.

Damir Kovačić

prof. informatike (prof.), učitelj mentor

VSS

izborna nastava predmeta  Informatika 7.ab i 8.  razred

6.

Marko Krhač Magistar edukacije fizike i tehnike (mag. educ. psys. et. techn.) VSS predmetna nastava - Fizika 7.ab i 8. razred od 22.12.14.

 7.

Martina Kuretić Sedlar

profesorica geografije (prof.)

VSS

predmetna nastava - Geografija   5. - 8. razred

8.

Silvija Micek diplomirana informatičarka VSS izborna nastava predmeta Informatika 5. i 6.ab od 11. siječnja 2016.

9.

Kristijan Ovčarić

magistar inženjer geoinženjerstva (mag. ing. geoing.), učitelj mentor

VSS

predmetna nastava - Tehnička kultura    5. - 8. razred, Klub mladih tehničara, Sindikalna podružnica

#

Željka Podgorelec magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti VSS predmetna nastava - Hrvatski jezik 5. razred, na zamjeni do 28. rujna do  18. ožujka 2016.

10.

Marija Požgaj magistra hrvatskoga jezika i književnosti (mag.philol.croat.) VSS predmetna nastava - Hrvatski jezik 5. razred do 27. rujna, nadalje porodiljni dopust do 20. ožujka

11.

Sandra Premuš - Lepen

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti / profesorica povijesti (prof.)

VSS

predmetna nastava - Povijest 5.-8. i Hrvatski jezik 8. razred,  razrednica 8. razreda

12.

Mirjana Štrok

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učćiteljica)

VSS

predmetna nastava -  Hrvatski jezik 6.ab i 7.ab razred, razrednica 7.b razreda

13.

Željka Tot

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Matematika (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Matematika  6.ab i 7.ab razred, razrednica 7.a razreda,  članica Tima za samovrjednovanje

14.

Kristina Vrabec

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Prirodoslovlje (dipl. učćiteljica)

VSS

predmetna nastava - Priroda 5. i 6.ab, Biologija u 7.ab i 8.,  razrednica 5. razreda 

15.

Ksenija Vugrinec - Krumpić

diplomirana učiteljica RN s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski i Njemački jezik (dipl. učćiteljica)

VSS

izborna nastava predmeta Njemački jezik 6.ab, 7.ab i 8.

 

Pomagači u nastavi:

R. br.

Ime i prezime

Struka

Rad koji obavlja

Razred

Napomena

1.

Mirela Horvat

magistra sociologije i magistra edukacije sociologije (mag.sic. et ag.educ.soc.)

Pomoćnik u nastavi

3.h

U okviru projekta "Škole jednakih mogućnosti"

 

Stažiranje za stručni ispit (popis prema abecedi prezimena):

R. br.

Ime i prezime

Struka

Rad koji obavlja

Mentor/ica

Napomena

Ispit prijavljen / položen

1.

Tina Jurčan

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

Stažistica razredne nastave od 1.5.14. do 30.4.15.

Katarina Barić

Stažistica preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Do 30. travnja 2015., položila 20. listopada 2015. (naravno, u prvom roku)

2. Kristina Randelj

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

Stažistica razredne nastave od 3.11.14. do 2.11.15.

Suzana Košak

Stažistica preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje / od 7. rujna 2015. radi u OŠ Žuti brijeg Zagreb, od početka listopada u OŠ D. Tadijanovića Zagreb itd...

Nastavlja do 2. studenoga 2015. Prijavljena 1. prosinca 2015., položila 12. veljače 2016. (naravno, u prvom roku)

3. Emilija Talan

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

23.11.2015.  – 23.11.2016.

Suzana Košak

Stažiranje i stručni ispit prijavio Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Bit će prijavljena za polaganje ispita u zimskom roku u siječnju  2017.

 

Stručni ispit položili su ove godine učitelji: Marko Krhač (učitelj fizike, naravno, u prvom roku),....

Napredovanje u zvanje mentora: Katarina Barić, učiteljica razredne nastave i Denis Kirić, učitelj engleskoga jezika

U drugim školama zvanje mentora proteklih godina stekli su Kristijan Ovčarić, učitelj tehničke kulture (OŠ Štrigova),

Damir Kovačić, učitelj informatike (OŠ Štrigova) i Sanja Rašan (OŠ Goričan).

 

Tehničko osoblje:

Redni broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Poslovi koje obavlja

1.

Mirjana Belovari

drvnotehnološki stručni radnik

SSS

spremačica u Hodošanu

# Maja Bermanec kuharica SSS kuharica - spremačica u PŠ Sveti Juraj u Trnju - zamjena od 21. -30. studenoga, 11. - 23. prosinca 2015. te 11. - 17. veljače 2016.

2.

Gordana Čonka

kuharica

SSS

kuharica

3.

Ines Horvat kuharica SSS kuharica  - spremačica u PŠ Palinovec 

4.

Ljubica Ilijaš

radnica

spremačica u Hodošanu

# Sanja Ivačić grafičar - dizajner multumedijskih sadržaja SSS kuharica - spremačica u PŠ Sveti Juraj u Trnju - zamjena od 10. - 20. studenoga 2015.

5.

Marija Kolar

radnica

kuharica - spremačica u PŠ Sveti Juraj u Trnju 

6.

Nadica Lepen

ekonomistkinja za računovodstveno-financijske poslove SSS voditeljica računovodstva

7.

Tomislav Sabol

građevinski stolar

SSS

domar - ložač