Popis djelatnika školske 2016./17. godine

 

Mnogi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Pedagoški i organizacijski poslovi:

Redni

broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Rad koji obavlja

1.

Ivan Barić

magistar primarnog obrazovanja (mag. prim. educ. - razredna nastava i hrvatski jezik)

VSS

ravnatelj Škole, voditelj Tima za samovrjednovanje, voditelj svih upisnih povjerenstava i ispitnih povjerenstava za vanjsko vrjednovanje, odgovoran za e-Maticu, CARNet, administrator e-Dnevnika

2. Marija Ivković učiteljica razredne nastave (nast.) VŠS tajnica Škole, članica Školskog odbora (novi saziv do 2021.), članica Tima za samovrjednovanje

3.

Jelena Sobočan Tkalčec profesorica povijesti i pedagogije (prof.) VSS stručna suradnica - pedagoginja  Škole - članica Tima za samovrjednovanje - na porodiljnom i redovitom dopustu do 11. siječnja 2017., članica Školskog odbora (novi saziv do 2021.), sec. administrator e-Dnevnika
* Maja Tkalec magistra hrvatskoga jezika i književnosti i magistra pedagogije VSS stručna suradnica - pedagoginja  Škole na zamjeni - članica Tima za samovrjednovanje  od 23. rujna 2015. do 31. 12. 2016.

 

Učitelji razredne nastave (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Anastazija Anka Balent

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 3.h razred, razrednica

2.

Dragutin Balent

učitelj razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 2.h razred, razrednik

3.

Katarina Barić

učiteljica razredne nastave (nast.)

učiteljica mentorica od 15. listopada 2015.

VŠS

razredna nastava - 1.h razred Hodošan, , razrednica, članica Tima za samovrjednovanje

4.

Emilija Kolac

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 4.h razred, razrednica

5.

Suzana Košak

diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica)

VSS

razredna nastava - 2./3.j. razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, razrednica, članica Školskog odbora,

6.

Liljana Kralj

učiteljica razredne nastave  (nast.)

VŠS

razredna nastava - 1./4.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, razrednica, voditeljica Stručnog vijeća učitelja razredne nastave, članica Tima za samovrjednovanje

7.

Sanja Rašan

učitelj/ica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica

VŠS

razredna nastava - 1./2.p razred PŠ Palinovec, razrednica

8.

Ljiljana Zelenić

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 3./4.p razred PŠ Palinovec, razrednica, predsjednica Školskog odbora Školskog odbora (novi saziv do 2021.)

 

Učitelji ostalih predmeta (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1. Božica Kovač diplomirana teologinja VSS izborna nastava predmeta Katolički vjeronauk - 1.- 4.p PŠ Palinovec.
2. Tanja Trojko diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica) VSS Engleski jezik 1.j, 2.j, 3.j, 4.j, 1.h i 4.h (nepuno radno vrijeme)

 

Učitelji predmetne i razredne nastave (1.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Sandra Balent

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Engleski jezik rano učenje predmeta Engleski jezik redoviti program 5.ab, 8.ab.  razred (nepuno radno vrijeme)

2.

Adrea Ščapec

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Glazbena kultura (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Glazbena kultura 4.hjp i 5. - 8. razred, Školski zbor, Mali zbor, Prvi cvrkut

3.

Tomislav Horvat

profesor fizičke kulture (prof.)

VSS

predmetna nastava - Tjelesno-zdravstvena kultura 5. - 8. razred, sportski učenički klub, Univerzalni sportski program 1.h, zaštita na radu

4.

Denis Kirić

diplomirani učitelj s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učitelj)

Učitelj mentor od 15. listopada 2015.

VSS

Engleski jezik  redoviti program 6. i 7.ab razred, rano učenje predmeta Engleski jezik 2.h i 3.h  i u PŠ Palinovec: 1.-4.p; voditelj Stručnog vijeća učitelja predmetne nastave, razrednik 7.b, član Tima za samovrjednovanje, sec. administrator e-Dnevnika

5.

Lidija Kovačić Faić

diplomirana bibliotekarka i diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

stručna suradnica - školska knjižničarka (radi utorkom, svaki drugi četvrtak i svaki petak)

6.

Karmenka Meglić

diplomirana učiteljica RN s pojačanim programom iz predmeta njemački jezik (dipl. učiteljica)

VSS

izborna nastava predmeta Njemački jezik: 4.hjp i 6. razred

7.

Valerija Štampar

diplomirana katehetkinja

VSS

izborna nastava predmeta Katolički jeronauk - svi razredi 1. - 4. u školama Hodošan i PŠ Sveti Juraj u Trnju te 7.ab i 8.ab razred - razrednica 7.a razreda

 

Učitelji predmetne nastave (5.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Ivan Dominik

magistar teologije (mag. theol)

VSS

izborna nastava predmeta  Katolički Vjeronauk -  5.ab i 6. razred

2.

Monika Kanižaj

magistra edukacije biologije i kemije (mag. biol. et chem.)

VSS

predmetna nastava - Kemija 7.ab i 8.ab

3.

Nenad Kipke

prof. likovne i glazbene kulture (prof.)

VSS

predmetna nastava - Likovna kultura 5.-8. razred, estetsko uređenje

4.

Damir Kovačić

prof. informatike (prof.), učitelj mentor

VSS

izborna nastava predmeta  Informatika 5.ab i 7.ab  razred, sec. administrator e-Dnevnika

5.

Marko Krhač Magistar edukacije fizike i tehnike (mag. educ. psys. et. techn.) VSS predmetna nastava - Fizika 7.ab i 8.ab razred

6.

Martina Kuretić Sedlar

profesorica geografije (prof.)

VSS

predmetna nastava - Geografija   5. - 8. razred

 7.

Silvija Micek diplomirana informatičarka VSS izborna nastava predmeta Informatika 6. i 8.ab, , sec. administrator e-Dnevnika

8.

Kristijan Ovčarić

magistar inženjer geoinženjerstva (mag. ing. geoing.), učitelj mentor

VSS

predmetna nastava - Tehnička kultura    5. - 8. razred, Klub mladih tehničara,  razrednik 5.b razreda

9.

Marija Požgaj magistra hrvatskoga jezika i književnosti (mag.philol.croat.) VSS predmetna nastava - Hrvatski jezik 5.b i 6. razred, razrednica 6. razreda do 31. kolovoza 2017.

10.

Sandra Premuš - Lepen

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti / profesorica povijesti (prof.)

VSS

predmetna nastava - Povijest 5.-8. i Hrvatski jezik 5.a razred,  razrednica 5.a razreda

11.

Barbara Sklepić Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) edukacije matematike VSS predmetna nastava - Matematika  5.ab  i 6. razred do 30. lipnja 2017.

12.

Mirjana Štrok

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava -  Hrvatski jezik 7.ab i 8.ab razred, razrednica 8.b razreda

13.

Željka Tot

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Matematika (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Matematika  7.ab i 8.ab razred, razrednica 8.a razreda,  članica Tima za samovrjednovanje

14.

Kristina Vrabec

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Prirodoslovlje (dipl. učiteljica). Učiteljica mentorica od 13. travnja 2017.

VSS

predmetna nastava - Priroda 5.ab i 6., Biologija u 7.ab i 8.ab,  Sindikalna podružnica 

15.

Ksenija Vugrinec - Krumpić

diplomirana učiteljica RN s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski i Njemački jezik (dipl. učiteljica)

VSS

izborna nastava predmeta Njemački jezik 5.ab, 7.ab i 8.ab

 

Napredovanje u zvanje mentora: Kristina Vrabec, učiteljica prirode i biologije

U našoj Školi zvanje mentora proteklih godina stekli su

Katarina Barić, učiteljica razredne nastave i Denis Kirić, učitelj engleskoga jezika

U drugim školama zvanje mentora proteklih godina stekli su Kristijan Ovčarić, učitelj tehničke kulture (OŠ Štrigova),

Damir Kovačić, učitelj informatike (OŠ Štrigova) i Sanja Rašan (OŠ Goričan).

Stručni ispiti ove školske godine nisu se polagali....

Pomagači u nastavi (popis prema abecedi prezimena):

R. br.

Ime i prezime

Struka

Rad koji obavlja

Razred

Napomena

1. Mirela Horvat magistra sociologije i magistra edukacije sociologije (mag.sic. et ag.educ.soc.)

Pomoćnik u nastavi

4.h

U okviru projekta "Škole jednakih mogućnosti" za 2 učenika do 23. travnja

2. Bojana Mihocek magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

Pomoćnik u nastavi

4.h

U okviru projekta "Škole jednakih mogućnosti" za 2 učenika od 23. travnja do 14. lipnja

Stažiranje za stručni ispit (popis prema abecedi prezimena):

R. br.

Ime i prezime

Struka

Vrijeme stažiranja

Mentor/ica

Napomena

Ispit prijavljen / položen

1.

Mateja Kušec

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

5. prosinca 2016. do 4. prosinca 2017.

Katarina Barić, nast., uč. mentorica

Stažiranje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Bit će prijavljena za polaganje ispita u zimskom roku u siječnju  2018.

2.

Saša Sabol

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

12. prosinca 2016. do 11. prosinca 2017.

Sanja Rašan, nast., uč. mentorica

Stažiranje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Bit će prijavljena za polaganje ispita u zimskom roku u siječnju 2018.

3.

Simona Sito

magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.), VSS

16. prosinca 2016. do 15. prosinca 2017.

Mirjana Štrok, , dipl. učiteljica

Stažiranje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Bit će prijavljena za polaganje ispita u zimskom roku u siječnju 2018.

4.

Emilija Talan

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

23. studenoga 2015. do 30. lipnja 2016.

Suzana Košak, dipl. učiteljica

Stažiranje i stručni ispit prijavio Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Prijavljena za polaganje ispita u zimskom roku u siječnju  2017.

Tehničko osoblje:

Redni broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Poslovi koje obavlja

1.

Mirjana Belovari

drvnotehnološki stručni radnik

SSS

spremačica u Hodošanu

2.

Gordana Čonka

kuharica

SSS

kuharica

3.

Ines Horvat kuharica SSS kuharica  - spremačica u PŠ Palinovec 

4.

Ljubica Ilijaš

radnica

spremačica u Hodošanu

5.

Marija Kolar

radnica

kuharica - spremačica u PŠ Sveti Juraj u Trnju 

6.

Nadica Lepen

ekonomistkinja za računovodstveno-financijske poslove SSS voditeljica računovodstva

7.

Tomislav Sabol

građevinski stolar

SSS

domar - ložač

 

Arhiva OŠ Hodošan: Katalog javnih dokumenata

Popise djelatnika u prošlim školskim godinama pronađite ovdje