Popis djelatnika školske 2017./18. godine

 

Mnogi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Pedagoški i organizacijski poslovi:

Redni

broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Rad koji obavlja

1.

Ivan Barić

magistar primarnog obrazovanja (mag. prim. educ. - razredna nastava i hrvatski jezik)

VSS

ravnatelj Škole, voditelj Tima za samovrjednovanje, voditelj svih upisnih povjerenstava i ispitnih povjerenstava za vanjsko vrjednovanje, odgovoran za e-Maticu, CARNet, sec. administrator e-Dnevnika

2. Marija Ivković učiteljica razredne nastave (nast.) VŠS tajnica Škole, članica Školskog odbora (novi saziv do 2021.), članica Tima za samovrjednovanje

3.

Jelena Sobočan Tkalčec profesorica povijesti i pedagogije (prof.) VSS stručna suradnica - pedagoginja  Škole - članica Tima za samovrjednovanje - na porodiljnom i redovitom dopustu do 11. siječnja 2017., članica Školskog odbora (novi saziv do 2021.), sec. administrator e-Dnevnika

 

Učitelji razredne nastave (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Anastazija Anka Balent

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 4.h razred, razrednica

2.

Dragutin Balent

učitelj razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 3.h razred, razrednik

3.

Katarina Barić

učiteljica razredne nastave (nast.)

učiteljica mentorica od 15. listopada 2015.

VŠS

razredna nastava - 2.h razred Hodošan, voditeljica Stručnog vijeća učitelja razredne nastave, razrednica, članica Tima za samovrjednovanje

4.

Tanja Jurgec diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica) VSS razredna nastava - 1./2.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, razrednik/ca

5.

Suzana Košak

diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica), učiteljica mentorica od 6. listopada 2017.

VSS

razredna nastava - 1.h razred, razrednica

6.

Liljana Kralj

učiteljica razredne nastave  (nast.)

VŠS

razredna nastava - 3./4.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, razrednica

7.

Sanja Rašan

učitelj/ica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica

VŠS

razredna nastava - 2./3.p razred PŠ Palinovec, razrednica, članica Tima za samovrjednovanje

8.

Ljiljana Zelenić

učiteljica razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 1./4.p razred PŠ Palinovec, razrednica, predsjednica Školskog odbora Školskog odbora (novi saziv do 2021.)

 

Učitelji ostalih predmeta (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1. Božica Kovač diplomirana teologinja VSS izborna nastava predmeta Katolički vjeronauk , na bolovanju od 1. rujna 2017., nadalje na porodiljnom dopustu do kraja školske godine
2. Tanja Trojko diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica) VSS Engleski jezik 1.j, 2.j, 3.j, 4.j, 2.h  (nepuno radno vrijeme)

 

Učitelji predmetne i razredne nastave (1.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Sandra Balent

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Engleski jezik rano učenje predmeta Engleski jezik 1.h, redoviti program 5.h, 6.ab  razred (nepuno radno vrijeme)

2.

Adrea Ščapec

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Glazbena kultura (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Glazbena kultura 4.hjp i 5. - 8. razred, Školski zbor, Mali zbor, Prvi cvrkut

3.

Tomislav Horvat

profesor fizičke kulture (prof.)

VSS

predmetna nastava - Tjelesno-zdravstvena kultura 5. - 8. razred, sportski učenički klub, Univerzalni sportski program 1.h, zaštita na radu

4.

Denis Kirić

diplomirani učitelj s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učitelj)

Učitelj mentor od 15. listopada 2015.

VSS

Engleski jezik  redoviti program 7. i 8.ab razred, rano učenje predmeta Engleski jezik 3.h i 4.h  i u PŠ Palinovec: 1.-4.p; voditelj Stručnog vijeća učitelja predmetne nastave, razrednik 8.b, član Tima za samovrjednovanje

5.

Lidija Kovačić Faić

diplomirana bibliotekarka i diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

stručna suradnica - školska knjižničarka (radi utorkom, svaki drugi četvrtak i svaki petak)

6.

Karmenka Meglić

diplomirana učiteljica RN s pojačanim programom iz predmeta njemački jezik (dipl. učiteljica)

VSS

izborna nastava predmeta Njemački jezik: 4.hjp i 7.h razred

7.

Valerija Štampar

magistra religiozne pegagogije i katehetike  (mag. paed.relig.et catech.)

VSS

izborna nastava predmeta Katolički vjeronauk - svi razredi 1. - 4. u školama Hodošan, PŠ Sveti Juraj u Trnju  i PŠ Palinovec te 5.h i 8.ab razred - razrednica 8.a razreda

 

Učitelji predmetne nastave (5.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Ivan Dominik

magistar teologije (mag. theol)

VSS

izborna nastava predmeta  Katolički Vjeronauk -  6.ab i 7. razred

#

Petar Hranjec Sveučilišni prvostupnik (baccalareus) edukacije matematike (univ.bacc. educ. math.) VŠS predmetna nastava - Matematika  5.h razred (od 21. veljače 2018. do 15. lipnja 2018.)

2.

Monika Kanižaj

magistra edukacije biologije i kemije (mag. biol. et chem.)

VSS

predmetna nastava - Kemija 7.  i 8.ab

3.

Nenad Kipke

prof. likovne i glazbene kulture (prof.)

VSS

predmetna nastava - Likovna kultura 5.-8. razred, estetsko uređenje

4.

Damir Kovačić

prof. informatike (prof.), učitelj mentor

VSS

izborna nastava predmeta  Informatika 5.h i 8.ab  razred, administrator e-Dnevnika

5.

Marko Krhač Magistar edukacije fizike i tehnike (mag. educ. psys. et. techn.) VSS predmetna nastava - Fizika 7.h  i 8.ab razred, razrednik 7.h razreda

6.

Martina Kuretić Sedlar

profesorica geografije (prof.)

VSS

predmetna nastava - Geografija   5. - 8. razred

7.

Silvija Micek diplomirana informatičarka, učiteljica mentorica od 6. listopada 2017. VSS izborna nastava predmeta Informatika 6.ab i 7.h sec. administrator e-Dnevnika

8.

Kristijan Ovčarić

magistar inženjer geoinženjerstva (mag. ing. geoing.), učitelj mentor

VSS

predmetna nastava - Tehnička kultura    5. - 8. razred, Klub mladih tehničara, Biciklisti, razrednik 6.b razreda

#

Željka Podgorelec magistra hrvatskoga jezika i književnosti VSS zamjena predmetna nastava - biologija - od 22. studenoga do 22. prosinca 2017.

9.

Sandra Premuš - Lepen

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti / profesorica povijesti (prof.)

VSS

predmetna nastava - Povijest 5.-8. i Hrvatski jezik 6.a razred,  razrednica 6.a razreda,  voditeljica Stručnog vijeća učitelja predmeta Hrvatski jezik

10.

Nina Strahija Magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i magistra pedagogije (mag. educ. philol. croat. et. mag. paed.)  VSS predmetna nastava - Matematika  5.h razred (do 20. veljače 2018.) i Hrvatski jezik 7.h razred

11.

Mirjana Štrok

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava -  Hrvatski jezik 5.h, 6.b, 7.h i 8.ab razred, razrednica 5.h razreda

12.

Željka Tot

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Matematika (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Matematika  5.h, 6.ab i 8.ab razred,

13.

Kristina Vrabec

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Prirodoslovlje (dipl. učiteljica). Učiteljica mentorica od 13. travnja 2017.

VSS

predmetna nastava - Priroda 5.h i 6.ab, Biologija u 7.h i 8.ab,  Sindikalna podružnica 

14.

Ksenija Vugrinec - Krumpić

diplomirana učiteljica RN s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski i Njemački jezik (dipl. učiteljica)

VSS

izborna nastava predmeta Njemački jezik 5.h, 6.ab i 8.ab

 

Ove školske godine - napredovanje u zvanje učiteljice mentorice razredne nastave stekle su:

Suzana Košak, dipl. učiteljica, Silvija Micek, dipl. informatičarka, Sanja Rašan, učiteljica razredne nastave,

Ljiljana Zelenić, učiteljica razredne nastave i Anastazija Anka Balent, učiteljica razredne nastave

 

Ove školske godine - napredovanje u zvanje učitelja savjetnika tehničke kulture stekao je Kristijan Ovčarić, dipl. ing. geoing.

U našoj Školi zvanje mentora proteklih godina stekli su

Katarina Barić, učiteljica razredne nastave, Denis Kirić, učitelj engleskoga jezika, Kristina Vrabec, učiteljica prirode i biologije

U drugim školama zvanje mentora proteklih godina stekao je Damir Kovačić, učitelj informatike (OŠ Štrigova).

 

Pomagači u nastavi (popis prema abecedi prezimena):

R. br.

Ime i prezime

Struka

Rad koji obavlja

Razred

Napomena

1. Bojana Mihocek magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

Pomoćnik u nastavi

5.h

U okviru projekta "Škole jednakih mogućnosti" za 2 učenika  do 12. prosinca 2017., nadalje porodiljni do 15. lipnja

2. Ivana Režek konobarica, SSS Pomoćnik u nastavi 1.j U okviru projekta "Pomoć u mojem svijetu tišine" za 1 učenika od rujna 2017. do 15. lipnja
3. Mateja Kušec magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS Pomoćnik u nastavi

5.h

U okviru projekta "Škole jednakih mogućnosti" za 2 učenika  od 13. prosinca 2017. do 15. lipnja 2018.

Stažiranje za stručni ispit (popis prema abecedi prezimena):

R. br.

Ime i prezime

Struka

Vrijeme stažiranja

Mentor/ica

Napomena

Ispit prijavljen / položen

1.

Nina Strahija Magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i magistra pedagogije (mag. educ. philol. croat. et. mag. paed.) 24. listopada 2016. do 31. kolovoza 2017. u SŠ Prelog, a do 23. listopada 2017. u OŠ Hodošan Milorad Sarap, prof. i Sandra Premuš - Lepen, prof. Do 31. 08.2017. stažirala u SŠ Prelog, nadalje do kraja stažiranja u OŠ Hodošan Položila 26. travnja 2018.,  naravno, u prvom roku
2.

Mateja Kušec

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

5. prosinca 2016. do 4. prosinca 2017.

Katarina Barić, nast., uč. mentorica

Stažiranje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Položila 21. veljače 2018., naravno, u prvom roku

3.

Saša Sabol

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

12. prosinca 2016. do 11. prosinca 2017.

Sanja Rašan, nast., uč. mentorica

Stažiranje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prijavljena za polaganje ispita u jesenskom roku u kolovozu 2018.

4.

Simona Sito  magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.), VSS 16. prosinca 2016. do 15. prosinca 2017. Mirjana Štrok, , dipl. učiteljica

Stažiranje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Bit će prijavljen za polaganje ispita u jesenskom roku u kolovozu 2018.

5.

Dario Gosarić

 magistar edukacije povijesti (mag. educ hist.), VSS

23. listopada 2017. do 22. listopada 2018.

Sandra Premuš - Lepen, prof. Stažiranje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Bit će prijavljen za polaganje ispita u zimskom roku u siječnju 2019.

Tehničko osoblje:

Redni broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Poslovi koje obavlja

1.

Mirjana Belovari

drvnotehnološki stručni radnik

SSS

spremačica u Hodošanu

# Anđelka Čemerika     zamjena - kuharica i spremačica u PŠ Palinovec od 21. svibnja do 11. lipnja 2018.

2.

Gordana Čonka

kuharica

SSS

kuharica

3.

Ines Horvat kuharica SSS kuharica  - spremačica u PŠ Palinovec 

4.

Ljubica Ilijaš

radnica

spremačica u Hodošanu

5.

Marija Kolar

radnica

kuharica - spremačica u PŠ Sveti Juraj u Trnju 

6.

Nadica Lepen

ekonomistkinja za računovodstveno-financijske poslove SSS voditeljica računovodstva

#

Sandra Mesarić ekonomistkinja SSS zamjena - kuharica i spremačica u PŠ Palinovec do 15. rujna 2017., u MŠ Hodošan...

8.

Tomislav Sabol

građevinski stolar

SSS

domar - ložač