Popis djelatnika školske 2018./19. godine

 

Mnogi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Upravni, pedagoški i organizacijski poslovi:

Redni

broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Rad koji obavlja

1.

Ivan Barić

magistar primarnog obrazovanja (mag. prim. educ. - razredna nastava i hrvatski jezik)

VSS

ravnatelj Škole, voditelj Tima za samovrjednovanje, voditelj svih upisnih povjerenstava i ispitnih povjerenstava za vanjsko vrjednovanje, odgovoran za e-Maticu, CARNet, sec. administrator e-Dnevnika, koordinator kontrolne skupine eksperimentalne faze uvođenja novog kurikuluma

2. Marija Ivković učiteljica razredne nastave (nast.) VŠS tajnica Škole, članica Školskog odbora (novi saziv do 2021.), članica Tima za samovrjednovanje
3. Jelena Sobočan Tkalčec profesorica povijesti i pedagogije (prof.) VSS stručna suradnica - pedagoginja  Škole - članica Tima za samovrjednovanje - na porodiljnom i redovitom dopustu do 11. siječnja 2017., članica Školskog odbora (novi saziv do 2021.), sec. administrator e-Dnevnika,  razrednica 8.h razreda od 5. studenoga
4.

Nadica Lepen

ekonomistkinja za računovodstveno-financijske poslove SSS voditeljica računovodstva

 

Učitelji razredne nastave (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Anastazija Anka Balent

učiteljica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica

VŠS

razredna nastava - 1.h razred, razrednica

2.

Dragutin Balent

učitelj razredne nastave (nast.)

VŠS

razredna nastava - 4.h razred, razrednik

3.

Katarina Barić

učiteljica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica          

VŠS

razredna nastava - 3.h razred Hodošan, razrednica, članica Tima za samovrjednovanje

4.

Tanja Jurgec diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica) VSS razredna nastava - 1./2.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju, razrednik/ca

5.

Suzana Košak

diplomirana učiteljica razredne nastave (dipl. učiteljica), učiteljica mentorica

VSS

razredna nastava - 2.h razred, razrednica, članica Tima za samovrjednovanje

6.

Liljana Kralj

učiteljica razredne nastave  (nast.)

VŠS

razredna nastava - 3./4.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju,  razrednica

7.

Sanja Rašan

učitelj/ica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica

VŠS

razredna nastava - 3./4.p razred PŠ Palinovec, voditeljica Stručnog vijeća učitelja razredne nastave, članica Tima za samovrjednovanje, razrednica

8.

Ljiljana Zelenić

učiteljica razredne nastave (nast.), učiteljica mentorica

VŠS

razredna nastava - 1./2.p razred PŠ Palinovec, razrednica, predsjednica Školskog odbora Školskog odbora (novi saziv do 2021.)

 

Učitelji ostalih predmeta (1.-4. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

2. Tanja Trojko diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica) VSS Engleski jezik 1.j, 2.j, 3.j, 4.j, 3.h  (nepuno radno vrijeme)

 

Učitelji predmetne i razredne nastave (1.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Sandra Balent

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Engleski jezik rano učenje predmeta Engleski jezik 2.h, redoviti program 5.h i 6.h  razred (nepuno radno vrijeme)- razrednica 5.h razreda

2.

Adrea Ščapec

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Glazbena kultura (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Glazbena kultura 4.hjp i 5. - 8. razred, Školski zbor, Mali zbor, Prvi cvrkut. Bolovanje od 5. studenog 2018. nadalje

3.

Tomislav Horvat

profesor fizičke kulture (prof.)

VSS

predmetna nastava - Tjelesno-zdravstvena kultura 5. - 8. razred, sportski učenički klub, Univerzalni sportski program 2.h, zaštita na radu, obuka neplivača

4.

Denis Kirić

diplomirani učitelj s  pojačanim programom iz predmeta Engleski jezik (dipl. učitelj)

Učitelj mentor

VSS

Engleski jezik  redoviti program 7.ab i 8.h razred, rano učenje predmeta Engleski jezik  1.h i 4.h  i u PŠ Palinovec: 1.-4.p; voditelj Stručnog vijeća učitelja predmetne nastave, član Tima za samovrjednovanje, sec. administrator e-Dnevnika

5.

Lidija Kovačić Faić

diplomirana bibliotekarka i diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

stručna suradnica - školska knjižničarka (radi utorkom, svaki drugi četvrtak i svaki petak)

6.

Karmenka Meglić

diplomirana učiteljica RN s pojačanim programom iz predmeta njemački jezik (dipl. učiteljica)

VSS

izborna nastava predmeta Njemački jezik: 4.jp i 8.h razred

7.

Valerija Štampar

 magistra religiozne pegagogije i katehetike  (mag. paed.relig.et catech.)

VSS

izborna nastava predmeta Katolički jeronauk - svi razredi 1. - 4. u školama Hodošan, PŠ Sveti Juraj u Trnju  i PŠ Palinovec te 5.h, 6.h i 8.h razred

 

Učitelji predmetne nastave (5.-8. razredi osnovne škole)

 

Redni

 broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Školska sprema

Predmet koji predaje

1.

Ivan Dominik

magistar teologije (mag. theol)

VSS

izborna nastava predmeta  Katolički Vjeronauk -  7.ab

2.

Jasminka Horvat

magistra edukacije informatike (mag. educ. inf.)

VSS izborna nastava predmeta  Informatika 7.a i 7.b razred razred od 13. studenog 2019.

3.

Monika Kanižaj

magistra edukacije biologije i kemije (mag. biol. et chem.)

VSS

predmetna nastava - Kemija 7.ab  i 8.h

4.

Nenad Kipke

prof. likovne i glazbene kulture (prof.)

VSS

predmetna nastava - Likovna kultura 5.-8. razred, estetsko uređenje

5.

Damir Kovačić

prof. informatike (prof.), učitelj mentor

VSS

predmetna nastava -  Informatika 5.h, 6.h i izborna nastava predmeta Informatika 8.h  razred, administrator e-Dnevnika

#

Marko Krhač Magistar edukacije fizike i tehnike (mag. educ. psys. et. techn.) VSS predmetna nastava - Fizika 7.ab  i 8.h razred, razrednik 8. razreda do 31. listopada 2018.

#

Mateja Kušec Magistra primarnog obrazovanja - modul informatika (mag. prim. educ) VSS izborna nastava predmeta  Informatika 7.a i 7.b razred razred do 12. studenoga, od 13. studenoga učiteljica kemije na zamjeni do 25. siječnja 2019.

#

Martina Kuretić Sedlar

profesorica geografije (prof.)

VSS

predmetna nastava - Geografija   5. - 8. razred - porodiljni dopust

6.

Kristijan Ovčarić

magistar inženjer geoinženjerstva (mag. ing. geoing.), učitelj mentor

VSS

predmetna nastava - Tehnička kultura    5. - 8. razred, Klub mladih tehničara, Biciklisti, razrednik 7.b razreda

7.

Vlado Pavičić progesor povijesti i geografije VSS predmetna nastava - Geografija   5. - 8. razred

8.

Sandra Premuš - Lepen

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti / profesorica povijesti (prof.)

VSS

predmetna nastava - Povijest 5.-8. i Hrvatski jezik 6.a razred,  razrednica 6.a razreda,  voditeljica Stručnog vijeća učitelja predmeta Hrvatski jezik

9.

Mirjana Štrok

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski jezik (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava -  Hrvatski jezik 6.h, 7.ab i 8.h razred, razrednica 6.h razreda

10.

Željka Tot

diplomirana učiteljica razredne nastave s s  pojačanim programom iz predmeta Matematika (dipl. učiteljica)

VSS

predmetna nastava - Matematika  5.h, 6.h, 7.ab i 8.h razred,

11.

Kristina Vrabec

diplomirana učiteljica razredne nastave s  pojačanim programom iz predmeta Prirodoslovlje (dipl. učiteljica). Učiteljica mentorica od 13. travnja 2017.

VSS

predmetna nastava - Priroda 5.h i 6.h, Biologija u 7.ab i 8.h,  Sindikalna povjerenica

12.

Ksenija Vugrinec - Krumpić

diplomirana učiteljica RN s  pojačanim programom iz predmeta Hrvatski i Njemački jezik (dipl. učiteljica)

VSS

izborna nastava predmeta Njemački jezik 4.h, 5.h., 6.h, i 7.ab

13.

Mihael Zelić Računalni tehničar u strojarstvu, apsolvent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu na odsjeku za fiziku smjera prof. fizike. SSS predmetna nastava - Fizika 7.ab  i 8.h razred od 31. listopada 2018.

 

 

U našoj Školi zvanje učitelja savjetnika stekao je:

Kristijan Ovčarić, učitelj tehničke kulture

 

U našoj Školi zvanje mentora proteklih godina stekli su:

Katarina Barić, učiteljica razredne nastave, Denis Kirić, učitelj engleskoga jezika, Kristina Vrabec, učiteljica prirode i biologije,

Suzana Košak,  učiteljica razredne nastave, Sanja Rašan, učiteljica razredne nastave,

Ljiljana Zelenić, učiteljica razredne nastave i Anastazija Anka Balent, učiteljica razredne nastave

U drugim školama zvanje mentora  stekli su:

Damir Kovačić, učitelj informatike (OŠ Štrigova)

Pomagači u nastavi (popis prema abecedi prezimena):

R. br.

Ime i prezime

Struka

Rad koji obavlja

Razred

Napomena

1. Ivana Režek konobarica Pomoćnik u nastavi

2.j

"Pomoć u mojem svijetu tišine" za 1 učenika
2. Janja Bobetić Magistra primarnog obrazovanja (mag.prim.educ.) Pomoćnik u nastavi 6.h U okviru projekta "Škole jednakih mogućnosti" za 2 učenikaU okviru projekta 

Stažiranje za stručni ispit (popis prema abecedi prezimena):

R. br.

Ime i prezime

Struka

Vrijeme stažiranja

Mentor/ica

Napomena

Ispit prijavljen / položen

1.

Saša Sabol

magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.), VSS

12. prosinca 2016. do 11. prosinca 2017.

Sanja Rašan, nast., uč. mentorica

Stažiranje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Ispit položila 19. listopada 2018.

2.

Simona Sito  magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti (mag. philol. croat.), VSS 16. prosinca 2016. do 15. prosinca 2017. Mirjana Štrok, , dipl. učiteljica

Stažiranje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Bit će prijavljena za polaganje ispita kad izrazi namjeru

3.

Dario Gosarić

 magistar edukacije povijesti (mag. educ hist.), VSS

23. listopada 2017. do 22. listopada 2018.

Sandfra Premuš - Lepen, prof. Stažiranje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Prijavljen za polaganje ispita u zimskom roku u siječnju 2019.

Tehničko osoblje:

Redni broj

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Poslovi koje obavlja

1.

Mirjana Belovari

drvnotehnološki stručni radnik

SSS

spremačica u Hodošanu

2.

Gordana Čonka

kuharica

SSS

kuharica

3.

Ines Horvat

kuharica

SSS

kuharica  - spremačica u PŠ Palinovec 

4.

Ljubica Ilijaš

radnica

spremačica u Hodošanu

5.

Marija Kolar

radnica

kuharica - spremačica u PŠ Sveti Juraj u Trnju 

6.

Tomislav Sabol

građevinski stolar

SSS

domar - ložač