Osnovna škola Hodošan 

Članovi Vijeća roditelja školske 2000./01. godine

 

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1

Sve škole

1. r.

Mirjana Kovač

Sveti Juraj u Trnju 80

2

2. r.

Božidar Kolarić

Donji Hrašćan 52

3

3. r.

Nevenka Habuš

Sveti Juraj u Trnju 73

4

4. r.

Ljubica Srpak

Palinovec 194

5

5. r.

Katarina Gavran

Hodošan, Čakovečka 6

6

6. r.

Anđelka Talan

Palinovec 233

7

7. r.

Božica Steyskal

Hodošan, Glavna 68

8

8. r.

Božica Bartolić

Donji Hrašćan 108

9

Učitelji

1. r.

Dragutin Balent

D. Kraljevec, Ludbreška 40

10

2. r.

Katarina Barić

Sveti Juraj u Trnju 84

11

3. r.

Vera Fučko-Trstoglavec

Ivanovec, Zagrebačka 58

12

4. r.

Liljana Kralj

Hodošan, Glavna 12

13

5. r.

Dragutin Šimunić

Hodošan, Zavrtna 3

14

6. r.

Ruža Vuk

Hodošan, Vukov Gaj 12

15

7. r.

Ljiljana Zelenić

Palinovec 11

16

8. r.

Dubravka Žderić

Hodošan, Glavna 12, 679-501 

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 4. veljače 2000. godine u Hodošanu. Sjednicu je vodio učitelj Stjepan Kolac koji je tada propagirao, i konačno i uspio,  projekt eksperimentalne nastave tehničke kulture

Za predsjednicu VR izabrana je --------------, a za zamjenicu --------------