Osnovna škola Hodošan

 

Članovi Vijeća roditelja školske 2001./05. godine

 

Rbr.

Škola

Sastav

Ime i prezime

 Mjesto stanovanja

1.  

Sve škole

1.r

Štefanija Borović

Donji Pustakovec

2. 

2.r

Snježana Vidović Donji Hrašćan

3.    

3.r

Božidar Kolarić

Donji Hrašćan

4.  

4.r

Slavica Habijan

Palinovec

5.

5.r

Mladen Zrna / Sandra Vlahek

Donji Hrašćan

6.

6.r

Katarina Gavran

Hodošan

7.  

7.r

Anđelka Talan

Palinovec

8. 

8.r

Božica Steyskal

Hodošan

9.

 Učitelj

Ljiljana Zelenić

Palinovec

10.

 Učitelj

Ružica Vuk

Hodošan

11.

 Učitelj

Katarina Barić

Sveti Juraj u Trnju

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 30. listopada 2001. godine u Hodošanu.

Za predsjednika VR izabrana je Ljlijana Zelenić, a za zamjenika/cu: ___________ .

Predstavnica u Školskom odboru bile su Katarina Gavran, Slavica Habijan  i Sandra Vlahek.