Osnovna škola Hodošan

Članovi Vijeća roditelja školske 2005./06. godine

 

Popis predstavnika Vijeća roditelja

Vijeće je konstituirano 15. rujna nakon usvajanja Statuta 14. rujna 2005.

Snimljeno 29. prosinca 2005. godine

Škola

Razred

Roditelj

za Vijeće roditelja

Hodošan

I.

Marta Baranašić, Hodošan, Vinogradska 17, 40 320 Donji Kraljevec

II.

Jasna Zrna, Hodošan, Čakovečka 10,

40 320 Donji Kraljevec

III.

Marijana Klenak, Hodošan, Vukov gaj 30,

40 320 Donji Kraljevec

IV.

Radojka Blagus, Hodošan, Glavna 81,

40 320 Donji Kraljevec

V.a

Ivanka Bezjak, Hodošan, Zlatoljska 24,

40 320 Donji Kraljevec

V.b

Tanja Baranašić, Donji Hrašćan 49,

40 320 Donji Kraljevec

VI.

Gordana Čonka, Donji Pustakovec 124,

40 323 Prelog

VII.

Anica Kovačić, Palinovec 24,

40 320 Donji Kraljevec

VIII.

Mirjana Ružić, Hodošan, Cvjetna 1,

40 320 Donji Kraljevec

Ukupno:

 

PŠ Sveti
Juraj u Trnju

I.*

I. i IV. – Mirjana Pađan, Donji Pustakovec 104, 40 323 Prelog

II.*

 

III.**

II. i III. – Renato Višnjić, Sveti Juraj u Trnju 34, 40 323 Prelog

IV.**

 

Ukupno:

 


Palinovec

I.*

I. i III. – Ljubica Srpak, Palinovec 194,

40 320 Donji Kraljevec

II.*

 

III.**

II. i IV. razred - Marija Oreški, Palinovec 15, 40 320 Donji Kraljevec

IV.**

 

Ukupno:

 

Sveukupno