Članovi Vijeća roditelja školske 2008./09. godine

Rbr.

Škola

Razred

Ime i prezime

 Mjesto stanovanja

1.  

Matična škola Hodošan

1.h

Sanja Novak

Donji Hrašćan

2. 

2.h

Miodrag Blagus

Hodošan

3.    

3.h

Ljubica Krznar

Donji Hrašćan

4.  

4.h

Danica Smolek

Hodošan

5.

5.

Jasna Zrna

Hodošan

6.

6.

Alenka Purić

Hodošan

7.  

7.a

Marija Oreški

Palinovec

8. 

7.b

Mirjana Pađan

Donji Pustakovec

9.

8.a

Ivanka Bezjak

Hodošan

10.

8.b

Tanja Baranašić

Donji Hrašćan

11.

PŠ Palinovec

1./2.p

Biljana Srpak

Palinovec

12.  

3./4.p

Ljubica Srpak

Palinovec

13.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./2.j

Renato Višnjić

Sveti Juraj u Trnju

14.  

3./4.j

Nevenka Tomašek

Sveti Juraj u Trnju

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 23. rujna 2008. godine.

Za predsjednicu VR izabrana je Marija Oreški, a za zamjenicu Tanja Baranašić.

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru je Jasna Zrna