Osnovna škola Hodošan

 

Članovi Vijeća roditelja školske 2009./10. godine

 

 

Rbr.

Škola

Razred

Ime i prezime

 Mjesto stanovanja

1.  

Matična škola Hodošan

1.h

Andreja Bukal Kolarić

Donji Hrašćan

2. 

2.h

Sanja Novak

Donji Hrašćan

3.    

3.h

Anamarija Drk

Donji Hrašćan

4.  

4.h

Ljubica Krznar

Donji Hrašćan

5.

5.a

Ljubica Srpak

Palinovec

6.

5.b

Danica Smolek

Hodošan

7.  

6.

Jasna Zrna

Hodošan

8. 

7.

Alenka Purić

Hodošan

9.

8.a

Marija Oreški

Palinovec

10.

8.b

Mirjana Pađan

Donji Pustakovec

11.

PŠ Palinovec

 

1./4.p

Natalija Dodlek

Palinovec

12.  

2./3.p

Biljana Srpak

Palinovec

13.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./4.j

Nevenka Tomašek

Sveti Juraj u Trnju

14.  

2./3.j

Simona Čurila

Sveti Juraj u Trnju

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održava se 30. rujna 2009. godine u 17,30

Za predsjednicu VR izabrana je Mirjana Pađan, a za zamjenicu Marija Oreški

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru je Jasna Zrna