Osnovna škola Hodošan

 

Članovi Vijeća roditelja školske 2010./11. godine

  

Rbr.

Škola

Razred

Ime i prezime

 Mjesto stanovanja

1.  

Matična škola Hodošan

1.h

Gabrijela Branilović

Donji Hrašćan

2. 

2.h

Andrea Bukal Kolarić Donji Hrašćan

3.    

3.h

Sanja Novak Donji Hrašćan

4.  

4.h

Anamarija Drk Donji Hrašćan

5.

5.

Ljubica Krznar Hodošan

6.

6.a

Ljubica Srpak Palinovec

7.  

6.b

Marija Oreški Palinovec

8. 

7.

Jasna Zrna Hodošan

9.

8.a

Alenka Purić Sveti Juraj u Trnju

10.

8.b

Mladen Granatir Sveti Juraj u Trnju

11.

PŠ Palinovec

 

1./2.p

Natalija Dodlek Palinovec

12.  

3./4.p

Biljana Srpak Palinovec

13.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./2.j

Marija Ivković Donji Pustakovec

14.  

3./4.j

Simona Čurila Sveti Juraj u Trnju

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održava se 30. rujna 2010. godine u Hodošanu.

Za predsjednicu VR izabrana je Anamarija Drk, a za zamjenicu Sanja Novak

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru je Jasna Zrna