Osnovna škola Hodošan

Članovi Vijeća roditelja školske 2011./12. godine

 

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1.

Matična škola Hodošan

1.h

Betina Pankas Donji Hrašćan 104

2.

2.h

Gabrijela Branilović Donji Hrašćan 153

3.

3.h

Andrea Bukal Kolarić Donji Hrašćan

4.

4.h

Sanja Novak Donji Hrašćan 1

5.

5.a

Emilija Sabol Palinovec 137

6.

5.b

Štefica Srpak Hodošan, Glavna 29

7.

6.

Ljubica Krznar Donji Hrašćan 7

8.

7.a

Sanja Jančec Palinovec 162

9.

7.b

Marija Oreški Palinovec 15

10.

8.

Jasna Zrna Hodošan, Čakovečka

11.

PŠ Palinovec

 

1./4.p

Slavica Mesarić Palinovec 242

12.

2./3.p

Natalija Dodlek Palinovec 235

13.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./4.j

Karolina Molnar Sveti Juraj u Trnju 12

14.

 

2./3.j

Marija Ivković Donji Pustakovec 52

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 30. rujna 2011. godine u Hodošanu.

Za predsjednicu VR izabrana je Betina Zadravec, a za zamjenicu Slavica Mesarić

Zadnja sjednica ovog saziva održana je 14. rujna 1202. Predstavnica Vijeća u Školskom odboru do saziva novog Vijeća je Jasna Zrna.