Osnovna škola Hodošan

 

Članovi Vijeća roditelja školske 2012./13. godine

 

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1.

Matična škola Hodošan

1.h

Marija Naranđa

Hodošan, Braće Radića 17

2.

2.h

Betina Pankas

Donji Hrašćan 104

3.

3.h

Violeta Markač

Hodošan, Vinogradska 4

4.

4.h

Andrea Bukal Kolarić

Donji Hrašćan

5.

5.

Tanja Smolek

Vukov gaj 25

6.

6.a

Emilija Sabol

Palinovec 137

7.

6.b

Božidar Vuk

Hodošan, Vinogradska 3

8.

7.

Ljubica Krznar

Donji Hrašćan 7

9.

8.a

Sanja Jančec

Palinovec 162

10.

8.b

Marija Oreški

Palinovec 15

11.

PŠ Palinovec

 

1./2.p

Slavica Mesarić

Palinovec 242

12.

3./4.p

Natalija Dodlek

Palinovec 235

13.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./2.j

Ivana Sakač

Sveti Juraj u Trnju 68

14.

3./4.j

Marija Ivković

Donji Pustakovec 52

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 2. listopada 2012. godine u Hodošanu.

Za predsjednicu VR izabrana je Betina Pankas, a za zamjenika Božidar Vuk

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru je Betina Pankas