Osnovna škola Hodošan

Članovi Vijeća roditelja školske 2013./14. godine

 

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1.

Matična škola Hodošan

1.h

Karolina Vlahek

Hodošan, Vinogradska 27

2.

2.h

Marija Naranđa Hodošan, Braće Radića 17

3.

3.h

Anamarija Drk

Donji Hrašćan 5

4.

4.h

Violeta Markač

Hodošan, Vinogradska 4

5.

5.a

Kristina Novak

Hodošan, Glavna 71

6.

5.b

Marina Tišljarić

Hodošan, Palih boraca 53

7.

6.

Tanja Smolek Vukov gaj 25

8.

7.a

Emilija Sabol

Palinovec 137

9.

7.b

Marija Fileš

Palinovec 171

10.

8.

Ljubica Krznar

Donji Hrašćan 7

11.

PŠ Palinovec

 

1./4.p

Natalija Dodlek

Palinovec 235

12.

2./3.p

Slavica Mesarić

Palinovec 242

13.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./4.j

Ivana Kramar

Donji Pustakovec 93

14.

2./3.j

Ivana Sakač

Sveti Juraj u Trnju 68

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 30. rujna 2013. godine u Hodošanu.

Za predsjednicu VR izabrana je Slavica Mesarić, a za zamjenicu Anamarija Drk.

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru u mandatu 2013.-2017. je Betina Pankas