Osnovna škola Hodošan

Članovi Vijeća roditelja školske 2014./15. godine

Članice Vijeća roditelja 18. rujna 2014. godine (predsjednika još nema...)

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1.

Matična škola Hodošan

1.h

Nataša Granatir Hodošan, Vukov gaj 4

2.

2.h

Karolina Vlahek Hodošan, Vinogradska 27

3.

3.h

Marija Naranđa Hodošan, Braće Radića 17

4.

4.h

Anamarija Drk Donji Hrašćan 5

5.

5.a

Violeta Markač

Hodošan, Vinogradska 4

6.

5.b

Gordana Kos Donji Pustakovec 40

7.

6.a Andreja Bukal Kolarić Donji Hrašćan 129

8.

6.b

Zdravko Halić Sveti Juraj u Trnju 71

9.

7.

Snježana Špilek Donji Hrašćan 128

10.

8.a

Katarina Vuk Hodošan, Vinogradska 12

11.

8.b

Marija Fileš Palinovec 171

12.

PŠ Palinovec

 

1./2.p

Tina Hanić - Purić Palinovec 160

13.

3./4.p

Slavica Mesarić Palinovec 242

14.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./4.j

Ivana Sakač Sveti Juraj u Trnju 68

15.

2./3.j

Ivana Kramar D. Pustakovec 93

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 18. rujna 2014. godine u Hodošanu.

Za predsjednika VR izabran je Zdravko Halić, a za zamjenicu Ivana Kramar.

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru u mandatu 2013.-2017. je Betina Pankas