Osnovna škola Hodošan

Članovi Vijeća roditelja školske 2017./18. godine

 

 

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1.

Matična škola Hodošan

1.h

Martina Vukoja Hodošan, Glavna 77

2.

2.h

Manuela Šmit Vuk Donji Hrašćan 35

3.

3.h

Marijana Šmit- Krznar

Hodošan, Glavna 84

4.

4.h

Zdravko Pandur Hodošan, Vukov gaj 22

5.

     

6.

5.

Ivana Kramar D. Pustakovec 93

7.

6.a

Roman Vegi Hodošan, Prečna 4

8.

6.b

Vesna Kramar D. Pustakovec 105

9.

7.

Josip Blagus

Hodošan, Glavna 11

10.

8.a Violeta Markač Hodošan, Vinogradska 4

11.

8.b

Renata Zrna

Hodošan, Školska 2

12.

PŠ Palinovec

1./4.p

Tina Hanić Purić Palinovec 90

13.

2./3.p

Ivanka Tomašek Palinovec 51

14.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./2.j

Danijela Čavlek Sveti Juraj u Trnju 67

15.

3./4.j

Silvija Čavlek Sveti Juraj u Trnju 1

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 29. rujna 2017. godine u Hodošanu.

Za predsjednika VR izabran/a je Josip Blagus, a za zamjenicu Danijela Čavlek.

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru u mandatu od 6. travnja 2017. za razdoblje

2017.-2021. je  Manuela Šmit Vuk

Na slici nedostaje Renata Zrna. Dolje je fotografija s ravnateljem.