Osnovna škola Hodošan

Članovi Vijeća roditelja školske 2018./19. godine

 

 

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1.

Matična škola Hodošan

1.h

Andrea Ružić Hodošan

2.

2.h

Martina Vukoja Hodošan

3.

3.h

Manuela Šmit Vuk Donji Hrašćan

4.

4.h

Marijana Šmit- Krznar

Hodošan

 

 

   

5.

5.h

Violeta Markač Hodošan

6.

6.h

Katarina Kučko Hodošan

7.

7.a

Roman Vegi Hodošan

8.

7.b Vesna Kramar D. Pustakovec

9.

8.h

Josip Blagus

Hodošan

10.

PŠ Palinovec

1./2.p

Biljana Srpak Palinovec

11.

3./4.p

Ivanka Tomašek Palinovec

12.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./2.j

Danijela Čavlek Sveti Juraj u Trnju

13.

3./4.j

Silvija Čavlek Sveti Juraj u Trnju

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 4. listopada 2018. godine u Hodošanu.

Za predsjednika VR izabran/a je Josip Blagus, a za zamjenicu Katarina Kučko.

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru u mandatu od 6. travnja 2017. za razdoblje

2017.-2021. je  Manuela Šmit Vuk

 

Na slici nedostaju  Andrea Ružić i Violeta Markač. Dolje je fotografija s ravnateljem Ivanom Barićem