Osnovna škola Hodošan

 

Članovi Vijeća roditelja školske 1995./99. godine

 

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1.

Sve škole

1.

Draženka Žvorc

Čehovec

2.

2.

Marija Fileš

Palinovec

3.

3.

Vladimir Goričanec

Hodošan

4.

4.

Nadica Lepen

Hodošan

5.

5.

Ruža Špirk

Palinovec

6.

6.

Nada Dovečer

Hodošan

7.

7.

Ivan Pavlic

Palinovec

8.

8

Marija Lipić

Palinovec

9.      9.

Učitelji

1.

Elizabeta Matijaško

Palinovec

10.   10.

2.

Anka Balent

D. Kraljevec

11.   11.

3.

Katarina Barić

Sveti Juraj u Trnju

12.   12.

4.

Marija Kovač

Hodošan

13.   13.

5.

Magdalena Brezničar

Sveti Juraj u Trnju

14.   14.

6.

Vesna Krušelj

Prelog

15.   15.

7.

Stjepan Kožić

Kotoriba

16.   16.

8

Dubravka Žderić

Hodošan

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je -------- 1995. godine u Hodošanu.

Za predsjednicu VR izabrana je Marija Kovač, a za zamjenicu --------------