Stranica Vijeća roditelja

 

 

Osiguranje učenika

Ponude Osigurateljnih kuća su prikupljene. Školski odbor donio je odluku da je ove godine naša osiguravajuća kuća Euroherc

1. roditelji na kraju liječenja donose u tajništvo OTPUSNO PISMO liječnika s liječničkom dokumentacijom

2. roditelji nakon savjetovanja s tajnicom popunjavaju prijavu povrede

2. tajništvo nakon provjere prosljeđuje dokumente Eurohercu, Euroherc isplaćuje naknadu na tekući račun roditelja

3. Ukoliko je povreda veća, iznos osigurne svote veći moguće je da Euroherc zove roditelja na dodatne provjere

 

 

Vijeće roditelja školske 2019./20.

Fotografija je iz prošle školske godine

Osnovna škola Hodošan

Članovi Vijeća roditelja školske 2019./20. godine

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1.

Matična škola Hodošan

1.h

Maja Rošanić

Donji Hrašćan

2.

2.h

Andrea Ružić

Hodošan, Palih Boraca

3.

3.h

Dubravka Kovač

Hodošan, B. Radića

4.

4.h

Manuela Šmit Vuk

Donji Hrašćan

5.

5.a

Renata Zrna

Hodošan, Školska ulica

6.

5.b

 Marijana Vidović

Hodošan, Uska ulica

7.

6.h

Darko Branilović

Hodošan, Braće Radića

8.

7.h

Katarina Kučko

Hodošan, Braće Radića

9.

8.a

Anja Kolarić

Hodošan, Prvomajska

10.

8.b

Gordana Posavec

Hodošan, Cvjetna ulica

11.

PŠ Palinovec

1./4.p

Danijel Miklaužić

Palinovec

12.

2./3.p

Biljana Srpak

Palinovec

13.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./4.j

Silvija Čavlek Sveti Juraj u Trnju

14.

2./3.j

Danijela Čavlek Sveti Juraj u Trnju

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 4. listopada 2019. godine u Hodošanu.

Za predsjednika VR izabrana je Renata Zrna, a za zamjenicu Katarina Kučko.

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru u mandatu od 6. travnja 2017. za razdoblje

2017.-2021. je  Manuela Šmit Vuk.

Popisi članova Vijeća roditelja:

Vijeće roditelja 1991.-1995. godine

Vijeće roditelja 1995.-1999. godine

Vijeće roditelja 2000.-2001. godine

Vijeće roditelja 2001.-2005. godine

Vijeće roditelja 2005.-2006. godine

Vijeće roditelja 2008.-2009. godine

Vijeće roditelja 2009.-2010. godine

Vijeće roditelja 2010.-2011. godine

Vijeće roditelja 2011.-2012. godine

Vijeće roditelja 2012.-2013. godine

Vijeće roditelja 2013.-2014. godine

Vijeće roditelja 2014.-2015. godine

Vijeće roditelja 2015.-2016. godine

Vijeće roditelja 2016.-2017. godine

Vijeće roditelja 2017.-2018. godine

Vijeće roditelja 2018./2019. godine

Vijeće roditelja 2019./2020. godine

 

 

Svi dokumenti su zaštićeni: © copyright OŠ Hodošan Ò Ivan Barić