Stranica Vijeća roditelja

 

Vijeće roditelja školske 2017./18.

 

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1.

Matična škola Hodošan

1.h

Martina Vukoja

Hodošan, Glavna 77

2.

2.h

Manuela Šmit Vuk

Donji Hrašćan 35

3.

3.h

Marijana Šmit- Krznar

Hodošan, Glavna 84

4.

4.h

Zdravko Pandur

Hodošan, Vukov gaj 22

5.

     

6.

5.

Ivana Kramar

D. Pustakovec 93

7.

6.a

Roman Vegi

Hodošan, Prečna 4

8.

6.b

Vesna Kramar

D. Pustakovec 105

9.

7.

Josip Blagus

Hodošan, Glavna 11

10.

8.a

Violeta Markač

Hodošan, Vinogradska 4

11.

8.b

Renata Zrna

Hodošan, Školska 2

12.

PŠ Palinovec

1./4.p

Tina Hanić Purić

Palinovec 90

13.

2./3.p

Ivanka Tomašek

Palinovec 51

14.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./2.j

Danijela Čavlek

Sveti Juraj u Trnju 67

15.

3./4.j

Silvija Čavlek

Sveti Juraj u Trnju 1

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 29. rujna 2017. godine u Hodošanu.

Za predsjednika VR izabran/a je Josip Blagus, a za zamjenicu Danijela Čavlek.

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru u mandatu od 6. travnja 2017. za razdoblje

2017.-2021. je  Manuela Šmit Vuk

 

Popisi članova Vijeća roditelja:

Vijeće roditelja 1991.-1995. godine

Vijeće roditelja 1995.-1999. godine

Vijeće roditelja 2000.-2001. godine

Vijeće roditelja 2001.-2005. godine

Vijeće roditelja 2005.-2006. godine

Vijeće roditelja 2008.-2009. godine

Vijeće roditelja 2009.-2010. godine

Vijeće roditelja 2010.-2011. godine

Vijeće roditelja 2011.-2012. godine

Vijeće roditelja 2012.-2013. godine

Vijeće roditelja 2013.-2014. godine

Vijeće roditelja 2014.-2015. godine

Vijeće roditelja 2015.-2016. godine

Vijeće roditelja 2016.-2017. godine

Vijeće roditelja 2017.-2018. godine

 

 

 

Svi dokumenti su zaštićeni: © copyright OŠ Hodošan Ò Ivan Barić