Stranica Vijeća roditelja

 

Vijeće roditelja školske 2018./19.

 

Škola

Razred

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

1.

Matična škola Hodošan

1.h

Andrea Ružić Hodošan

2.

2.h

Martina Vukoja Hodošan

3.

3.h

Manuela Šmit Vuk Donji Hrašćan

4.

4.h

Marijana Šmit- Krznar

Hodošan

 

 

   

5.

5.h

Violeta Markač Hodošan

6.

6.h

Katarina Kučko Hodošan

7.

7.a

Roman Vegi Hodošan

8.

7.b Vesna Kramar D. Pustakovec

9.

8.h

Josip Blagus

Hodošan

10.

PŠ Palinovec

1./2.p

Biljana Srpak Palinovec

11.

3./4.p

Ivanka Tomašek Palinovec

12.

PŠ Sveti Juraj u Trnju

1./2.j

Danijela Čavlek Sveti Juraj u Trnju

13.

3./4.j

Silvija Čavlek Sveti Juraj u Trnju

Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja održana je 4. listopada 2018. godine u Hodošanu.

Za predsjednika VR izabran/a je Josip Blagus, a za zamjenicu Katarina Kučko.

Predstavnica Vijeća u Školskom odboru u mandatu od 6. travnja 2017. za razdoblje

2017.-2021. je  Manuela Šmit Vuk

 

Popisi članova Vijeća roditelja:

Vijeće roditelja 1991.-1995. godine

Vijeće roditelja 1995.-1999. godine

Vijeće roditelja 2000.-2001. godine

Vijeće roditelja 2001.-2005. godine

Vijeće roditelja 2005.-2006. godine

Vijeće roditelja 2008.-2009. godine

Vijeće roditelja 2009.-2010. godine

Vijeće roditelja 2010.-2011. godine

Vijeće roditelja 2011.-2012. godine

Vijeće roditelja 2012.-2013. godine

Vijeće roditelja 2013.-2014. godine

Vijeće roditelja 2014.-2015. godine

Vijeće roditelja 2015.-2016. godine

Vijeće roditelja 2016.-2017. godine

Vijeće roditelja 2017.-2018. godine

Vijeće roditelja 2018./2019. godine

 

 

 

Svi dokumenti su zaštićeni: © copyright OŠ Hodošan Ò Ivan Barić