Popisi učenika školske 2007./08. godine

Broj učenika

u novoj školskoj godini

u sve tri škole

je 223

(u prošloj godini 221).

OVO JE PRVI PUTA DA NAKON TRI DESETLJEĆA OPADANJA BROJA UČENIKA BROJ UČENIKA RASTE!!

Učenika u matičnoj školi je

175,

PŠ Sveti Juraj u Trnju 18

i u PŠ Palinovec 30.

 

Po mjesnim odborima

stanje je sljedeće:

MO Hodošan 85

MO Palinovec 55

MO Donji Hrašćan 42

MO Donji Pustakovec 20

MO Sveti Juraj u Trnju 21

 

 

1.h razred matične škole

Razrednik: Dragutin Balent

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XII.

3762.         

Filip

Baranašić

Hodošan, Vinogradska 17

2.    

XII.

3763.         

Viktor

Blagus

Hodošan, Palih boraca 28/2

3.    

XII.

3764.         

Stefani

Branilović

Donji Hrašćan 44

4.

XII.

3765.         

Dominik

Drk

Donji Hrašćan 5

5.

XII.

3766.         

Mihael

Kolarić

Donji Hrašćan 52

6.

XII.

3767.         

Mario

Mirić

Donji Hrašćan 139

7.    

XII.

3768.         

Dorotea

Srpak

Hodošan, Glavna 31

8.    

XII.

3769.         

Juraj

Srpak

Hodošan, Glavna 31

9.    

XII.

3770.         

Niko

Vuk

Hodošan, Vukov gaj 43

10.            

XII.

3771.         

Vedran

Vuk

Hodošan, Vinogradska 12

11.            

XII.

3772.         

Jan

Zrna

Hodošan, Glavna 4

12.            

XII.

3773.         

Karlo

Zrna

Hodošan, Čakovečka 10

 

2.h. razred matične škole

Razrednica: Anka Balent

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XII.

 3737.  

Renato

Barić

Hodošan, Vukov gaj 13

2.    

XII.

3738.       

Nina

Dominić

Hodošan, Braće Radića 23

3.    

XII.

3739.       

Dario

Horvat

Hodošan, Palih boraca 28/1

4.

XII.

3740.       

Simon

Hranjec

Hodošan, Palih boraca 24

5.

XII.

3741.       

Nikolina

Jurčec

Hodošan, Braće Radića 45

6.

XII.

3742.       

Melita

Kolarić

Donji Hrašćan 155

7.    

XII.

3743.       

Robert

Kolarić

Donji Hrašćan 63

8.    

XII.

3744.       

Josip

Krznar

Donji Hrašćan 7

9.    

XII.

3745.       

Karla

Krznar

Donji Hrašćan 7

10.            

XII.

3746.       

Sunčana

Mikulan

Hodošan, Braće Radića 52

11.            

XII.

3747.       

Melani

Novak

Hodošan, Glavna 73

12.            

XII.

3748.       

Karlo

Pintač

Donji Hrašćan 89

13.            

XII.

3749.       

Dorian

Setnik

Donji Hrašćan 43

14.            

XII.

3750.       

Karmela

Vadlja

Hodošan, Glavna 73/1

15.            

XII.

3751.       

Karlo

Varga

Hodošan, Braće Radića 11

 

3.h razred matične škole

Razrednica: Emilija Kolac

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XII.

3718.      

Karlo

Baranašić

Hodošan, Vinogradska 17

2.    

XII.

3719.      

Kevin

Bašnec

Hodošan, Braće Radića 61

3.    

XII.

3720.      

Marta

Blagus

Hodošan, Braće Radića 24

4.

XII.

3721.      

Josip

Cerovec

Donji Hrašćan 152

5.

XII.

3722.      

Danijela Katarina

Dominić

Hodošan, Palih boraca 19

6.

XII.

3723.      

Mario

Furdi

Hodošan, Glavna 56

7.    

XII.

3724.

Matija

Gosarić

Hodošan, Prvomajska 19

8.    

XII.

3725.      

Marija

Kolarić

Donji Hrašćan 122

9.    

XII.

3726.      

Luka

Krampač

Hodošan, Glavna 48

10.            

XII.

3727.      

Martina

Kuhanec

Hodošan, Cvjetna 4

11.            

XII.

3728.      

Mateja

Mate

Hodošan, Cvjetna 29

12.            

XII.

3729.      

Filip

Smolek

Hodošan, Palih boraca 34

13.            

XII.

3730.      

Julia

Švec

Donji Hrašćan 18

14.            

XII.

3731.      

Goran

Vuk

Hodošan, Prvomajska 15

15.            

XII.

3732.      

Nikolina

Zrna

Donji Hrašćan 134

 

4.h razred matične škole

Razrednica: Katarina Barić / Ivana Kramar

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XI.

3681.

Jelena

Branilović

Donji Hrašćan 137

2.    

XI.

3682.

Patricija

Furdi

Hodošan, Palih boraca 22

3.    

XI.

3683.

David

Hađikan

Donji Hrašćan 94

4.

XI.

3684.

Leonarda

Ivković

Donji Hrašćan 125

5.

XI.

3685.

Valentina

Kolarić

Donji Hrašćan 63

6.

XI.

3705.

Jurica

Krušec

Donji Hrašćan 96

7.    

XI.

3686.

Stjepan

Kučandi

Hodošan, Školska 8

8.    

XI.

3688.

Alan

Lipovac

Hodošan, Vukov gaj 10

9.    

XI.

3689.

Ivana

Naranđa

Hodošan, Braće Radića 59

10.            

XI.

3696.

Monika

Sabol

Palinovec 161

11.            

XI.

3690.

Samanta

Varga

Hodošan, Braće Radića 11

12.            

XI.

3691.

Ivana

Vuk

Hodošan, Vinogradska 12

13.

XI.

3692.

Ana

Zrna

Hodošan, Čakovečka 10

 

5. razred matične škole

Razrednica: Kristina Bihar

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XI.

3673.

Goran

Borović

Sveti Juraj u Trnju 84/5

2.    

XI.

3651.

Daniel

Čavlek

Hodošan, B. Radića 32

3.    

XI.

3674.

Laura

Granatir

Sveti Juraj u Trnju 77

4.

XI.

3652.

Dominik

Grozdek

Hodošan, Glavna 19

5.

XI.

3653.

Sandro

Habola

Donji Hrašćan 38

6.

XI.

3654.

Patrik

Jančec

Donji Hrašćan 20

7.    

XI.

3655.

Dorotea

Klenak

Hodošan, Vukov gaj 30

8.    

XI.

3675.

Marta

Kovač

Sveti Juraj u Trnju 80  

9.    

XI.

3656.

Dominik

Kovačić

Hodošan, Vinogradska 5

10.            

XI.

3668.

Madlen

Kovačić

Palinovec 24

11.            

XI.

3669.

Ivan

Mesarek

Palinovec 202

12.            

XI.

3670.

Paula

Mesarek

Palinovec 28

13.            

XI.

3657.

Melani

Naranđa

Hodošan, B. Radića 59

14.            

XI.

3676.

Sabina

Pintar

Donji Pustakovec 79

15.            

XI.

3677.

Denis

Piškor

Sveti Juraj u Trnju 23

16.            

XI.

3658.

Nikolina

Purić

Hodošan, B. Radića 1

17.

XI.

3659.

Paula

Purić

Hodošan, Zavrtna 14

18.

XI.

3671

Marta

Sabol

Palinovec 172

19.

XI.

3660.

Drago

Smolek

Hodošan, B. Radića 54

20.

XI.

3661.

Matija

Smolek

Hodošan, Glavna 45/2

21.

XI.

3662.

Marija

Srpak

Hodošan, Glavna 31

22.

XI.

3663.

Leonardo

Švec

Donji Hrašćan 18

23.

XI.

3678.

Ivana

Vadlja

Donji Pustakovec 76

24.

XI.

3664.

Jurica

Vlahek

Hodošan, Prvomajska 12

25.

XI.

3665.

Matija

Vlahek

Hodošan, Palih boraca 52

26.

XI.

3666.

Sara

Zrna

Hodošan, Glavna 4

27. XI.

3667.

Dominik Žganec Hodošan, Palih boraca 50

 

6.a razred matične škole

Razrednica: Sandra Rok

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XI.

3629.

Ivan

Blagus

Hodošan, Glavna 81

2.    

XI.

3630.

Josip

Branilović

Donji Hrašćan 137

3.    

XI.

3618.

Patrik

Brisar

Palinovec 33

4.

XI.

3631.

Martina

Dolenčić 

Donji Hrašćan 102

5.

XI.

3610

Ines

Horvat

Palinovec 76

6.

XI.

3611.

Iva

Kenjereš

Palinovec 234

7.    

XI.

3633.

Matija

Košak

Hodošan, B. Radića 103

8.    

XI.

3612.

Luka

Oreški

Palinovec 15

9.    

XI.

3636.

Tajana

Pavlic

Donji Hrašćan 125

10.            

XI.

3637.

Patricija

Pintač

Donji Hrašćan 89

11.            

XI.

3638.

Benjamin

Pongrac

Hodošan, Vukov gaj 34

12.            

XI.

3639.

Matej

Pozderec

Donji Hrašćan 64

13.            

XI.

3642.

Matija

Steyskal

Hodošan, Školska 14

14.            

XI.

3615.

Nikola

Varović

Palinovec 91

15.            

XI.

3616.

Meri

Vinković

Palinovec 32a

16.            

XI.

3680.

Danijel

Višnjić

Hodošan, Vinogradska 7

17.            

XI.

3644.

Klara

Zrna

Donji Hrašćan 134

 

6.b razred matične škole

Razrednica: Mirjana Štrok

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XI.

3619.

Darja

Barić

Donji Pustakove 32

2.    

XI.

3632.

Silvija

Dominić

Hodošan, Palih boraca 19

3.    

XI.

3610

Dino

Fileš

Palinovec 55

4.

XI.

3621.

Filip

Grabant

Sveti Juraj u Trnju 78 

5.

XI.

3623.

Iva

Ivković

Donji Pustakovec 55

6.

XI.

3634.

Kristina

Lajtman

Hodošan, Školska 7

7.    

XI.

3635.

Paula

Markati

Hodošan,Vukov gaj 1/1

8.    

XI.

3624.

Karlo

Pađan

Donji Pustakovec 104

9.    

XI.

3625.

Robert

Pankasz

Donji Pustakovec 35

10.            

XII.

3735.

Kristijan

Pavlic

Hodošan, B. Radića 69

11.            

XI.

3614.

Nikola

Pintar

Palinovec 163

12.            

XI.

3640.

Igor

Sabol

Donji Hrašćan 84

13.            

XI.

3641.

Karlo

Setnik

Donji Hrašćan 43

14.            

XI.

3615.

Denis

Smolek

Palinovec 175

15.            

XI.

3643.

Marija

Šavora

Hodošan, Braće Radića 13

16.            

XI.

3627.

Dajana

Švenda

Donji Pustakovec 84

17.            

XI.

3618.

Mihael

Vrbanec

Palinovec 34

 

7.a razred matične škole

Razrednik: Kristijan Ovčarić

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XI.

3574.

Sanela

Barić

Donji Pustakovec 119

2.    

XI.

3586.

Dino

Bašnec

Hodošan, B. Radića 61

3.    

XI.

3587.

Tomislav

Bezjak

Hodošan, Zlatoljska 24

4.

XI.

3588.

Jasmina

Blagus

Hodošan, Vukov gaj 24

5.

XI.

3575.

Bruno

Borović

Sveti Juraj u Trnju 84/5

6.

XI.

3590.

Robert

Branilović

Donji Hrašćan 44

7.    

XI.

3576.

Daniel

Čonka

Donji Pustakovec 124

8.    

XI.

3594.

Denis

Dominić

Hodošan, Glavna 12

9.    

XI.

3598.

Anja

Matić

Hodošan, B. Radića 10

10.            

XII.

3736.

Ivana

Pavlic

Hodošan, B. Radića 64

11.            

XI.

3601.

Mišel

Pozderec

Donji Hrašćan 71

12.            

XI.

3581.

Lovro

Srnec

Donji Pustakovec103/1

13.            

XI.

3582.

Lana

Strahija

Donji Pustakovec 129

14.            

XI.

3602.

Anamarija

Vadlja

Hodošan, B. Radića 46

15.            

XI.

3604.

Lucija

Vadlja

Hodošan, B. Radića 40

16.            

XI.

3606.

Marta

Vlahek

Hodošan, Prvomajska 12

17.            

XI.

3607.

Sandro

Vuk

Hodošan, Prvomajska 15

 

7.b razred matične škole

Razrednik: Dragutin Šimunić

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XI.

3585.

Luka

Baranašić

Donji Hrašćan 49

2.    

XI.

3589.

Mateo

Branilović

Donji Hrašćan 45

3.    

XI.

3591.

Denis

Cerovec

Donji Hrašćan 152

4.

XI.

3592.

Denis

Čemerika

Hodošan, Prvomajska 37

5.

XI.

3593.

Vladimir

Čemerika

Hodošan, Prvomajska 37

6.

XI.

3577.

Mihaela

Čonka

Sv. Juraj u Trnju 30

7.    

XI.

3578.

Dario

Habuš

Sv. Juraj u Trnju 73

8.    

XI.

3595.

Josip

Ivković

Donji Hrašćan 147

9.    

XI.

3596.

Ines

Jurčec

Hodošan, B. Radića 45

10.            

XI.

3597.

Vinka

Kugelman -Mate

Hodošan, Cvjetna 8

11.            

XI.

3572.

Dario

Lončarić

Palinovec 232

12.            

XII. 3791. Dajana Marodi Palinovec

13.            

XI.

3599.

Andrea

Milković

Hodošan, B. Radića 3

14.            

XI.

3600.

Ana-Marija

Pandur

Hodošan, Zlatoljska 12

15.            

XI.

3573.

Aleksandro

Sabol

Palinovec 161

16.            

XI.

3603.

Ivona

Vadlja

Hodošan, Glavna 28

17.

XI.

3605.

Davor

Vidović

Hodošan, Zlatoljska 5

 

8. razred matične škole

Razrednica: Sandra Premuš - Lepen / Denis Kos

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XI.

3539.

Karla

Barić

Palinovec 196

2.    

XI.

3546.

Filip

Bergovec

Hodošan, Zlatoljska 2

3.    

XI.

3547.

Kristian

Bezjak

Hodošan, Zlatoljska 24

4.

XI.

3548.

Mijo

Blagus

Hodošan, Palih boraca 28/II

5.

XI.

3562.

Dejan

Čonka

Donji Pustakovec 124

6.

XI.

3540.

Danijela

Fileš

Palinovec 55

7.    

XI.

3549.

Mario

Hegeduš

Donji Hrašćan 86

8.    

XI.

3550.

Kristijan

Horvat

Hodošan, Zavrtna 9

9.    

XI.

3552.

Jasenka

Jesenović

Donji Hrašćan 98

10.            

XI.

3553.

Marko

Jurčec

Donji Hrašćan 10

11.            

XI.

3566.

Ivan

Kolar

Sv. Juraj u Trnju 39

12.            

XI.

3567.

Lucija

Kovač

Sv. Juraj u Trnju 80

13.            

XI.

3554.

Krunoslav

Lajtman

Hodošan, Školska 7

14.            

XI.

3555.

Nikolina

Milković

Hodošan, B. Radića 3

15.            

XI.

3556.

Jurica

Pandur

Hodošan, Zlatoljska 10

16.            

XI.

3569.

Dario

Pintar

Donji Pustakovec 79

17.

XI.

3541.

Jurica

Recek

Palinovec 169

18.

XI.

3557.

Elena

Ružić

Hodošan, Cvjetna 1

19.

XI.

3542.

Petar

Sabol

Palinovec  207

20.

XI.

3543.

Dario

Sakač

Palinovec 43

21.

XI.

3544.

Tihana

Srpak

Palinovec 194

22.

XI.

3558.

Deni

Vidović

Donji Hrašćan 93

23.

XI.

3559.

Dino

Vidović

Donji Hrašćan 73

24.

XI.

3571.

Anamarija

Vinković

Palinovec 82

25.

XI.

3560.

Ivan

Vlahek

Donji Hrašćan 95

 

 

1.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju

(kombiniran s 4.j razredom)

Razrednica: Suzana Košak

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XII.

3774.         

Dario

Blažeka

Donji Pustakovec 57

2.    

XII.

3775.         

Matija

Borović

Donji Pustakovec 77

3.    

XII.

3776.          

Kristijan

Čurila

Sveti Juraj u Trnju 89

4.

XII.

3777.         

Luka

Fajić

Sveti Juraj u Trnju 76

5.

XII.

3778.         

Karla

Hajdinjak

Sveti Juraj u Trnju 92

6.

XII.

3779.         

Anja

Halić

Sveti Juraj u Trnju 43

 

2.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju

(kombiniran s 3.j razredom)

Razrednica: Liljana Kralj

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XII. 3758. Ana

Sinković

Donji Pustakovec 62

2.    

XII.

3759.

Dario Šestanj-Perić

Sveti Juraj u Trnju 2

3.

XII.

3760.

Petra

Tomašek

Sveti Juraj u Trnju 55

4.

 XII.

 3761.

Mladen

Tot

Sveti Juraj u Trnju 50

 

3.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju

(kombiniran s 2.j razredom)

Razrednica: Liljana Kralj

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XII.

3733.

Patricija

Pankasz

Donji Pustakovec 35

2.    

XII.

3734.

Vanja

Strahija

Donji Pustakovec 92

 

4.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju

(kombiniran s 1.j razredom)

Razrednica: Suzana Košak

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XI.

3699.

Vedran

Andrašec

Donji Pustakovec 116

2.    

XI.

3700.

Tijana

Barić

Donji Pustakovec 32

3.    

XI.

3701.

Tea

Čavlek

Sveti Juraj u Trnju 20

4.

XI.

3702.

Martina

Halić

Sveti Juraj u Trnju 71

5.

XI.

3703.

Mateja

Kolar

Sveti Juraj u Trnju 39

6.

XI.

3704.

Ana

Višnjić

Sveti Juraj u Trnju 34

 

1.p razred PŠ Palinovec

(kombiniran s 4.p. razredom)

Razrednica: Elizabeta Matijaško

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XII.

3780.         

Iva

Fileš

Palinovec 171

2.    

XII.

3781.         

Sabina

Hegeduš

Palinovec 101

3.    

XII.

3782.         

Dominik

Horvat

Palinovec 76

4.

XII.

3783. 

Katarina

Jančec

Palinovec 162

5.

XII.

3784.         

Alen

Jeđud

Palinovec 243

6.

XII.

3785.         

Nina

Klobučarić

Palinovec 90

7.    

XII.

3786.         

Ema

Perković

Palinovec 13

8.    

XII.

3787.         

Marija

Recek

Palinovec  169

9.    

XII.

3788.         

Stiven

Sabol

Palinovec 137

10.            

XII.

3789.         

Korina

Srpak

Palinovec 194

12.

XII.

3790.         

Hrvoje

Varga

Palinovec 89

 

2.p razred PŠ Palinovec

(kombiniran s 3.p. razredom)

Razrednica: Ljiljana Zelenić

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XII.

3752.

Marko

Čanadi

Palinovec 159

2.    

XII.

3753.

Damir

Horvat

Palinovec 153

3.    

XII.

3754.

Dijana

Klobučarić

Palinovec 128

4.

XII.

3755.

Glorija

Srpak

Palinovec 240

 

3.p razred PŠ Palinovec

(kombiniran s 2.p razredom)

Razrednica: Ljiljana Zelenić

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XI.

3706.      

Dina

Baranašić

Palinovec 239

2.    

XI.

3707.      

Ana

Bister

Palinovec 249

3.    

XI.

3708.      

Irena

Čemerika

Palinovec 46

4.

XI.

3709.      

Lara

Čemerika

Palinovec 147

5.

XI.

3710.      

Ana

Jančec

Palinovec 162

6.

XI.

3711.      

Sandro

Kerovec

Palinovec 41

7.    

XI.

3712.      

Filip

Klobučarić

Palinovec 128

8.    

XI.

3713.      

Petra

Mesarek

Palinovec 28

9.    

XI.

3714.      

Ines

Oreški

Palinovec 15

10.            

XI.

3715.      

Dajana

Sabol

Palinovec 152

11.            

XI.

3716.      

Sandro

Sabol

Palinovec 168

12.

XI.

3717.      

Viktor

Srpak

Palinovec 194

 

4.p razred PŠ Palinovec

(kombiniran s 1.p razredom)

Razrednica: Elizabeta Matijaško

Redni

broj u Imeniku

Broj matične
knjiga

Matični broj

Ime

i       prezime

Adresa

1.    

XI.

3693.

Marko

Bister

Palinovec 249

2.    

XI.

3695.

Martin

Recek

Palinovec 169

3.

XI.

3697.

Sara

Sabol

Palinovec 137

 

 

   

Popisi učenika školske 2007./08. godine

 

Broj učenika

u novoj školskoj godini

u sve tri škole

je 223

(u prošloj godini 221).

OVO JE PRVI PUTA DA NAKON TRI DESETLJEĆA OPADANJA BROJA UČENIKA BROJ UČENIKA RASTE!!

Učenika u matičnoj školi je

175,

PŠ Sveti Juraj u Trnju 18

i u PŠ Palinovec 30.

 

Po mjesnim odborima

stanje je sljedeće:

MO Hodošan 85

MO Palinovec 55

MO Donji Hrašćan 42

MO Donji Pustakovec 20

MO Sveti Juraj u Trnju 21

 

2. Popisi učenika školske 2005./06. godine

Verzija 26.11.07.