Popisi učenika školske 2016./17. godine

 

Broj učenika u novoj školskoj godini u sve tri škole je 218 (u prošloj godini 225). Broj odjela smanjen je s 15 na 14.

Učenika u matičnoj školi je 183 (prošle 190),  u Palinovec 21 (prošle 20) i Sveti Juraj u Trnju 14 (prošle 15).

 

1.h razred matične škole

Razrednica: Suzana Košak

 

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

4062./XIII.

Dino 

Branilović

Donji Hrašćan 154

2.

4063./XIII.

Eva

Bukal

Donji Hrašćan 130

3.

4064./XIII.

Filip

Dojčić

Hodosan, Vukov gaj 6

4.

4065./XIII.

Matej

Furdi

Hodošan, B. Radića 82

5.

4066./XIII.

Tomo

Kerovec

Donji Hrašćan 38

6.

4067./XIII.

Nikola

Kovač

Hodošan, B. Radića 5

7.

4068./XIII.

Arian

Kučko

Hodošan, B. Radića 15

8.

4069./XIII.

Erika

Ladašić

Hodošan, Čakovečka 9

9.

4070./XIII.

Tea

Sabol

Hodosan, Vukov gaj 39

10.

4071./XIII.

Lili

Strahija

Hodosan, Vukov gaj 9A

11.

4072./XIII.

Valentina

Špoljar

Hodošan, Zlatoljska 7

12.

4073./XIII.

Emma

Trakoštanec

Hodošan, Vinogradska 11

13.

4074./XIII.

Dea Maria

Vukoja

Hodošan, Glavna 77

 

 

2.h razred matične škole

Razrednica: Katarina Barić

 

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

4031./XIII.

Borna

Balent

Hodošan, Braće Radića 60

2.

4032./XIII.

Martin

Blagus 

Hodošan, Cvjetna 17

3.

4033./XIII.

Nela

Branilović 

Donji Hrašćan 110

4.

4034./XIII.

Hana

Branilović 

Donji Hrašćan 154

5.

4035./XIII.

Samuel

Furdi 

Hodošan, Vinogradska 22

6.

4036./XIII.

Tia

Hruška

Hodošan, Prvomajska

7.

4037./XIII.

Tena

Kerovec 

Donji Hrašćan 38

8.

4038./XIII.

Melanny

Mirić 

Hodošan, Čakovečka 3

9.

4039./XIII.

Nika

Naranđa 

Hodošan, Braće Radića 17

10.

4040./XIII.

Simon

Pandur 

Hodošan, Vukov gaj 22

11.

4041./XIII.

Nika

Rošanić 

Donji Hrašćan 32B

12.

4042./XIII.

Lorena

Šupljika 

Hodošan, Glavna 50

13.

4043./XIII.

Sebastian

Švenda 

Hodošan, Cvjetna 13

14.

4044./XIII.

Filip

Tretnjak 

Hodošan, Grobljanska 7

15.

4045./XIII.

Matija

Vidović 

Donji Hrašćan 53

16.

4046./XIII.

Leona

Vidović 

Hodošan, Uska 1

17.

4047./XIII.

Lorena

Vlahek

Palinovec 92 / Hodošan

18.

4048./XIII.

Neven

Vuk 

Donji Hrašćan 35

19.

4049./XIII.

Mia

Zelenić 

Hodošan, Prvomajska 19

20.

4050./XIII.

Sven

Zrna

Donji Hrašćan 97

 

 

3.h razred matične škole

Razrednik: Dragutin Balent

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

3990./XIII.

Dino

Blagus

Hodošan, Glavna 79

2.

3991./XIII.

Dorian

Čavlek

Hodošan, Braće Radića 77

3.

3992./XIII.

Kiara

Dovečer

Hodošan, Prvomajska 21

4.

3993./XIII.

Nina

Horvat

Hodošan, Braće Radića 56

5.

3994./XIII.

Ema

Jesenović

Donji Hrašćan 146

6.

3995./XIII.

Lucija

Kolarić

Donji Hrašćan 32

7.

3996./XIII.

Nera

Košak

Hodošan, Vinogradska 14

8.

3997./XIII.

Iva

Kovač

Hodošan, Prvomajska 9

9.

3998./XIII.

Stela

Krznar

Hodošan, Vukov gaj 2

10.

3999./XIII.

Teo

Krznar

Hodošan, Glavna 84

11.

4000./XIII.

Mateo

Meglić

Hodošan, Braće Radića 16

12.

4001./XIII.

Vita

Polgar

Donji Hrašćan 24

13.

4002./XIII.

Ivana

Pozderec

Donji Hrašćan 71

14.

4003./XIII.

Karlo

Purić

Hodošan, Palih boraca 21

15.

4004./XIII.

Lana

Sabol

Donji Hrašćan 117

16.

4005./XIII.

Luka

Sabol

Hodošan, Palih boraca 42

17.

4006./XIII.

Sara

Serc

Donji Hrašćan 77

18.

4007./XIII.

Iva

Šikač

Hodošan, Vukov gaj 35

19.

4008./XIII.

Ena

Škoda

Hodošan, B. Radića 29

20.

4009./XIII.

Laura

Tišljarić

Hodošan, Braće Radića 93

21.

4010./XIII.

Dea

Vidović

Hodošan, Uska 1

22.

4011./XIII.

Marko

Vuk

Donji Hrašćan 35

23.

4012./XIII.

Vida

Zrna

Hodošan, Školska 2

 

 

4.h razred matične škole

Razrednica: Anastazija Anka Balent

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

3962./XII.

Katija

Barić

Donji Hrašćan 91

2.

3963./XII.

Patrik

Branilović

Donji Hrašćan 153

3.

3964./XII.

Nika

Granatir

Hodošan, Vukov gaj 4

4.

3965./XII.

Hana

Horvat

Hodošan, Palih boraca 28/1

5.

3966./XII.

Nina

Kolarić

Donji Hrašćan 129

6.

3967./XII.

Klementina
Kristina

Krušec

Donji Hrašćan 123

7.

3968./XII.

Iva

Ladašić

Hodošan, Čakovečka 9

8.

3969./XII.

Borna

Levačić

Hodošan, Cvjetna 27

9.

3970./XII.

Matija

Markač

Hodošan, Vinogradska 4

10.

3971./XII.

Antonella

Mirić

Hodošan, Cvjetna 23

11.

3972./XII.

Sofia

Pandur

Hodošan, Vukov gaj 22

12.

3973./XII.

Ella

Strahija

Hodošan, Braće Radića 33

13.

3974./XII.

Doroteja

Šantavec

Donji Hrašćan 30

14.

3975./XII.

David

Špoljar

Hodošan, Zlatoljska 7

15.

3976./XII.

Kaja

Štampar

Hodošan, Braće Radića 2

16.

3977./XII.

Katja

Tretnjak

Hodošan, Grobljanska 7

17.

3978./XII.

Venio

Vargek

Hodošan, Palih boraca 31

18.

3979./XII.

Lana

Zadravec

Donji Hrašćan 13

 

5.h razred matične škole

Razrednica: Mirjana Štrok

 

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

3936./XII.

Lana

Blagus

Hodošan, Glavna 11

2.

3952./XII.

Ana

Bobetić

Donji Pustakovec 10

3.

4061./XIII.

Magdalena

Brzuhalski

Hodošan, Palih boraca 25

4.

3937./XII.

Nika

Bunc

Donji Hrašćan 145

5.

3956./XII.

Sven

Čavlek

Sv. Juraj u Trnju 93

6.

3938./XII.

Luka

Granatir

Hodošan, Vukov gaj 4

7.

3939./XII.

Stela

Horvat

Hodošan, Braće Radića 56

8.

3940./XII.

Jana

Jurgec

Hodošan, Zavrtna 3

9.

3957./XII.

Jakov

Kramar

Donji Pustakovec 93

10.

3958./XII.

Patrik

Krznar

Donji Pustakovec 14

11.

3941./XII.

Enesa

Kučko

Hodošan, Braće Radića 15

12.

3942./XII.

Filip

Mišić

Hodošan, Braće Radića 84

13.

3960./XII.

Alisa

Oršoš

Palinovec 8

14.

3954./XII.

Ivan

Sabol

Palinovec 168

15.

3943./XII.

Sara

Sabol

Hodošan, Palih boraca 42

16.

3944./XII.

Sven

Slamek

Hodošan, Školska 12

17.

3945./XII.

Melani

Šupljika

Hodošan, Glavna 50

18.

3955./XII.

Hana

Tomašek

Palinovec 51

19.

3946./XII.

Filip

Trakoštanec

Hodošan, Vinogradska 11

20.

3947./XII.

Damjan

Vidović

Donji Hrašćan 73

21.

3948./XII.

Vanja

Vidović

Donji Hrašćan 93

22.

3949./XII.

Ivan

Vlahek

Hodošan, Braće Radića 91

23.

3950./XII.

Vida

Vlahek

Hodošan, Vinogradska 27

24.

3951./XII.

Luka

Zrna

Hodošan, Čakovečka 10

25.

3959./XII.

Martin

Zrna

Sv. Juraj u Trnju 45

 

6.a razred matične škole

Razrednica:  Sandra Premuš - Lepen

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

4027./XIII.

Leo

Balent

Hodošan, Braće Radića 60

2.

3908./XII.

Dominik

Blagus

Hodošan, Glavna 79

3.

3910./XII.

Niko

Hađikan

Donji Hrašćan 94

4.

3911./XII.

David

Hranjec

Hodošan, Čakovečka 7

5.

3930./XII.

Antonio

Jeđud

Palinovec 243

6.

3923./XII.

Nina

Kolar

Sveti Juraj u Trnju 60

7.

3912./XII.

Lea

Kovač

Hodošan, Prvomajska 9

8.

3915./XII.

Lana

Naranđa

Hodošan, B. Radića 17

9.

3916./XII.

Lovro

Novak

Donji Hrašćan 1

10.

3934./XII.

Mateo

Oršoš

Palinovec 164

11.

3917./XII.

Lovro

Purić

Hodošan, Palih boraca 21

12.

3933./XII.

David

Sabol

Palinovec 9

13.

3928./XII.

Ivana

Tot

Sveti Juraj u Trnju 50

14.

3987./XII.

Lorena

Vargek

Hodošan, Palih boraca 31

15.

3922./XII.

Tin

Vegi

Hodošan, Prečna 4

 

6.b razred matične škole

Razrednik:  Kristijan Ovčarić

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

3907./XII.

Karlo

Barić

Donji Hrašćan 91

2.

3929./XII.

Mateo

Čanadi

Palinovec 102

3.

3909./XII.

Antonio

Dojčić

Hodošan, Vukov gaj 6

4.

3924./XII.

Sara

Kolonić

Sveti Juraj u Trnju 100

5.

3925./XII.

Laura

Kramar

Donji Pustakovec 105

6.

3926./XII.

Matija

Kramar

Donji Pustakovec 43

7.

3931./XII.

Damijan

Krnjak

Palinovec 245

8.

3913./XII.

Marko

Krznar

Hodošan, Vukov gaj 2

9.

3932./XII.

Jasmin

Mihocek

Palinovec 138

10.

3914./XII.

Larissa

Mirić

Hodošan, Cvjetna 23

11.

3918./XII.

Marta

Ružman

Hodošan, Zlatoljska 1

12.

3919./XII.

Rea

Sabol

Hodošan, Palih boraca 42a

13.

3920./XII.

Lucian

Škoda

Hodošan, Braće Radića 29

14.

 3921./XII.

Nikola

 Švec

 Donji Hrašćan 18

 

 

7. razred matične škole

Razrednik: Marko Krhač

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

3878./XII.

Gabrijel

Drk

Donji Hrašćan 5

2.

3890./XII.

Nika

Bermanec

D. Pustakovec 8

3.

3877./XII.

Nino

Blagus

Hodošan, Glavna 11

4.

3891./XII.

Andrija

Borović

D. Pustakovec 77

5.

3892./XII.

Anja

Čanadi

D. Pustakovec 72

6.

3893./XII.

Ellena

Drk

Sv. Juraj u Trnju 12

7.

3894./XII.

Lana

Fajić

Sv. Juraj u Trnju 76

8.

3988./XII

Larisa

Goldberg

D. Pustakovec 39

9.

3879./XII.

Sara

Jesenović

Donji Hrašćan 146

10.

3880./XII.

Lea

Jurčec

Hodošan, Vukov gaj 21

11.

3895./XII.

Josip

Kolonić

Sv. Juraj u Trnju 100

12.

3896./XII.

Dino

Kontrec

Sv. Juraj u Trnju  19

13.

3881./XII.

Leonard

Kovač

Hodošan, Braće Radića 5

14.

3897./XII.

Karlo

Kovačić

D. Pustakovec 120

15.

3888./XII.

Matija

Mesarić

Palinovec 242

16.

3898./XII.

Noa

Panić

D. Pustakovec 51

17.

3882./XII.

William

Pankas

Donji Hrašćan 104

18.

3883./XII.

Luka

Pozderec

Donji Hrašćan 71

19.

3884./XII.

Jan

Strahija

Hodošan, Vukov gaj 27

20.

3871./XII.

Andreas

Tomašić

Palinovec 130

21.

3889./XII.

Luka

Tomašić

Palinovec 95

22.

3899./XII.

Jelena

Tot

Sv. Juraj u Trnju 50

23.

3900./XII.

Lana

Udovičić

D. Pustakovec 13

24.

3885./XII.

Timo

Vlahek

Hodošan, Glavna 14/1

25.

3886./XII.

Nadja

Vuk

Hodošan, Vinogradska 3

26.

3901./XII.

Patrik

Zrna

Sv. Juraj u Trnju 45

 

 

8.a razred matične škole

Razrednica: Valerija Štampar

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

3872./XII.

Mateo

Borović

Sveti Juraj u Trnju 84/5

2.

3862./XII.

Melani

Cirkvenčić

Palinovec 148

3.

3863./XII.

Dominik

Čanadi

Palinovec 102

4.

3873./XII.

Korina

Čavlek

Sv. Juraj u Trnju 67

5.

3864./XII.

Erik

Dodlek

Palinovec 235

6.

3867./XII.

Luka

Horvat

Palinovec 209

7.

3868./XII.

Siniša

Horvat

Palinovec 90

8.

3852./XII.

Luka

Kolarić

D. Hrašćan 32

9.

3853./XII.

Antonio

Ladašić

Hodošan, Čakovečka 9

10.

3854./XII.

Ivan

Markač

Hodošan, Vinogradska 4

11.

3961./XII.

Vanesa

Oršoš

Palinovec 8

12.

3857./XII.

Dora

Slamek

Hodošan, Školska 12

13.

3858./XII.

Domeniko

Strahija

Hodošan, Vukov gaj 9/a

14.

3859./XII.

Viktorija

Šantavec

D. Hrašćan 30

15.

3875./XII.

Kruno

Štampar

Hodošan, Braće Radića 2

16.

3860./XII.

Leon

Vuk

Hodošan, Braće Radića 63

 

8.b razred matične škole

Razrednik: Denis Kirić

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

3847./XII.

Dominik

Branilović

D. Hrašćan 153

2.

3848./XII.

Marko

Bukal

D. Hrašćan 130

3.

3849./XII.

Doris

Dominić

Hodošan, Braće Radića 23

4.

3865./XII.

Tena

Hanić

Palinovec 206

5.

3850./XII.

Paola

Horvat

Hodošan, Vinogradska 18a

6.

3935../XII

Leon

Horvatić

Sv. Juraj u Trnju 26

7.

3851./XII.

Emanuel

Hržić Vlahek

Hodošan, Palih boraca 40

8.

3902./XII.

Filip

Ignac

Palinovec

9.

3874./XII.

David

Kos

D. Pustakovec 40

10.

3869./XII.

Matija

Lovrenčić

Palinovec 67

11.

3855./XII.

Ema

Meglić

Hodošan, B. Radića 16

12.

3856./XII.

Luka

Pavlic

D. Hrašćan 109

13.

3870./XII.

Rea

Sabol

Palinovec 172

14.

3861./XII.

Roko

Zrna

Hodošan, Školska 2

 

 

1.p razred PŠ Palinovec

(kombiniran s 4.p razredom)

Razrednica: Ljiljana Zelenić

 

R.br. u Imeniku

 

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

4084./XIII.

Nives

Ignac

Zagrebačka 9, Kuršanec / Palinovec 88

2.

4078./XIII.

Ljiljana

Oršoš

Palinovec 5

3.

4079./XIII.

Melisa

Oršoš

Palinovec 8

4.

4080./XIII.

Luka

Sabol

Palinovec 172

5.

4081./XIII.

Mia

Sabol

Palinovec 9

6.

4082./XIII.

Paola

Sabol

Palinovec 141

 

2.p razred PŠ Palinovec

(kombiniran s 3.p razredom)

Razrednica: Sanja Rašan

 

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

4053./XIII.

Ivan

Brumen

Palinovec 190

2.

4054./XIII.

Mija

Horvat

Palinovec 90

3.

4055./XIII.

Leon

Ignac

Palinovec 88

4.

4057./XIII.

Monika

Ignac

Piškorovec 80 / Palinovec

5.

4058./XIII.

Lana

Kenjereš

Palinovec 150

6.

4059./XIII.

Severina

 Oršoš

 Piškorovec 3 / Palinovec 8

 

 

 

3.p razred PŠ Palinovec

(kombiniran s 2.p razredom)

Razrednica: Sanja Rašan

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

4021./XIII.

Nina

Horvat

Palinovec 144

2.

4022./XIII.

Valentino

Ignac

Palinovec 151

4.

4083./XIII.

Luka

Marđetko Palinovec

5.

4023./XIII.

Biserka

Oršoš

Palinovec 164

6.

4024./XIII.

Ivan

Sabol

Palinovec 141

6.

4025./XIII.

Marko

Tomašek

Palinovec 51

 

 

4.p razred PŠ Palinovec

(kombiniran s 1.p razredom)

Razrednica: Ljiljana Zelenić

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

3983./XII.

Marina

Oršoš

Palinovec 164

2.

4027./XIII.

Alex

Ignac

Zagrebačka 9, Kuršanec / Palinovec 88

3.

3984./XII.

Pele

Purić

Palinovec 160

4.

3985./XII.

Paula

Strbad

Palinovec 219

  

1.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju

(kombiniran s 2.j razredom)

Razrednica: Tanja Jurgec

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

4075./XIII.

Tena

Bistrović

Sveti Juraj u Trnju 29

2.

4076./XIII.

Gabriel

Čavlek

Sveti Juraj u Trnju 67

3.

4077./XIII.

Sabina

Zlatar

Sveti Juraj u Trnju 56

 

2.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju

(kombiniran s 1.j razredom)

Razrednica: Tanja Jurgec

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

4051./XIII.

Marko

Kanižaj 

Sveti Juraj u Trnju 111

2.

4052./XIII.

Petar

Molnar

Sveti Juraj u Trnju 12

 

 

3.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju

(kombiniran s 4.j razredom)

Razrednica: Liljana Kralj

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

4013./XIII.

Karia Veronika

Bajan

Donji Pustakovec 53

2.

4014./XIII.

Matija

Čavlek

Sveti Juraj u Trnju 1

3.

4016./XIII.

Karla

Goldberg

Donji Pustakovec 39

4.

4017./XIII.

Nikolina

Kramar

Donji Pustakovec 43

5.

4018./XIII.

David

Molnar

Sveti Juraj u Trnju 12

6.

4019./XIII.

Velina

Šegović

Donji Pustakovec 96

7.

4020./XIII.

Josipa Mura

Tot

Sveti Juraj u Trnju 50

 

4.j razred PŠ Sveti Juraj u Trnju

(kombiniran s 3.j razredom)

Razrednica: Liljana Kralj

R.br. u Imeniku

Matični broj

Ime

i prezime

Adresa

1.

3980./XII.

Erik

Čanadi

Donji Pustakovec 72

2.

3981./XII.

Ema

Kramar

Donji Pustakovec 105

 

 

Arhiva OŠ Hodošan: Katalog javnih dokumenata

Popise učenika u prošlim školskim godinama pronađite ovdje