Brojčani podaci o učenicima - popis razrednika

Školska 2017./18. godina

 

Škola Razred Ukupno
učenika
Od toga
učenica
Od toga
Roma
Pril.
prog.
Indiv. prog. Suf. kuh. Učenika
putnika 
 Napomene
/razrednik
Matična škola Hodošan 1.h 13 7         3 Suzana Košak 
2.h 20 11 1       7 Katarina Barić
3.h 23 16   1     7 Dragutin Balent
4.h 18 13 1 1   2 5 Anastazija Anka Balent
5. 24 12 1   3 2 11 Mirjana Štrok
6.a 15 5 1 1   2 7 Sandra P. Lepen
6.b 14 5 1 1 2 1 8 Kristijan Ovčarić
7. 26 10 1   2 3 20 Marko Krhač
8.a 16 5 1   2 1 10 Valerija Štampar
8.b 14 5 1 1 1 2 8 Denis Kirić
                 
Ukupno: 183 89 8 5 10 13 86  
PŠ Sveti
Juraj u Trnju
1.j 3 2     1     Tanja Jurgec, 1./2.j
2.j 2             Tanja Jurgec, 1./2.j
3.j 7 5 1     1 4 Liljana Kralj, 3./4.j
4.j 2 1     1   2 Liljana Kralj, 3./4.j
Ukupno: 14 8 1 0 2 1 6  

Palinovec
1.p 6 5 3     1   Ljiljana Zelenić kom1./4.p
2.p 5 3 3     1   Sanja Rašan kom. 2./3.p
3.p 6 2 2     1   Sanja Rašan kom. 2./3.p
4.p 4 2 2     2   Ljiljana Zelenić kom1./4.p
Ukupno: 21 12 10 0 0 5 0  
Sveukupno   218 109 19 5 12 19 92  

 

    Učenica Hod. PŠ Juraj PŠ Palinovec  
Razredna nastava 109 67 74 14 21  
Predmetna nastava 109 42   0 0  
                 
Razredi i odjeli              
Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Učenika 22 27 36 24 24 29 26 30
Odjela 2 2 2 2 1 2 1 2

 

 

Ravnatelj: 

Ivan Barić, mag. prim. educ.

Tajnica:

Marija Ivković, nast.

Pedagoginja:

Jelena Sobočan Tkalčec, prof.