Brojčani podaci o učenicima - popis razrednika

Školska 2018./19. godina

 

Škola Razred Ukupno
učenika
Od toga
učenica
Od toga
Roma
Pril.
prog.
Indiv. prog. Suf. kuh. Učenika
putnika 
 Napomene
/razrednik
  1.h 17 10         5 Anastazija Anka Balent
  2.h 14 7 1       4 Suzana Košak 
  3.h 20 11 1       7 Katarina Barić
  4.h 23 16   1     7 Dragutin Balent
Matična                  
škola  5. 25 17 4 1 0   12 Sandra Balent
 Hodošan                  
  6. 24 12 1   3   11 Mirjana Štrok
  7.a 15 5 1 1     7 Sandra P. Lepen
  7.b 15 5 1 1 2   9 Kristijan Ovčarić
  8. 26 10 1   2   20 Marko Krhač
Ukupno:   179 93 10 4 7 0 82  
PŠ Sveti 1.j 6 3         3 Tanja Jurgec, 1./2.j
Juraj u 2.j 3 2     1     Tanja Jurgec, 1./2.j
 Trnju 3.j 1             Liljana Kralj, 3./4.j
  4.j 6 5 1     1 4 Liljana Kralj, 3./4.j
Ukupno:   16 10 1 0 1 1 7  
1.p 4 2 2         Ljiljana Zelenić kom 1./2.p
Palinovec 2.p 6 5 3     1   Ljiljana Zelenić kom 1./2.p
  3.p 5 3 3     1   Sanja Rašan kom. 3./4.p
  4.p 6 2 2     1   Sanja Rašan kom. 3./4.p
Ukupno:   21 12 10 0 0 3 0  
Sveukupno   216 115 21 4 8 4 89  

 

 

Učenika po naseljima   RN   PN Ukupno Putnika
MO Hodošan   51   46 97  
MO Donji Hrašćan     22   17 39 39
MO Donji Pustakovec   7   15 22 22
MO Palinovec   24   17 41 18
MO Sveti Juraj u Trnju    9   10 19 10
Ukupno:    113   105 218 89
               
    Učenica Hod. PŠ Juraj PŠ Palinovec  
Razredna nastava 111 66 74 16 21  
Predmetna nastava 105 49   0 0  
                 
Razredi i odjeli              
Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Učenika 27 23 26 35 25 24 30 26
Odjela 2 2 2 2 1 1 2 1

 

 

Ravnatelj: 

Ivan Barić, mag. prim. educ.

Tajnica:

Marija Ivković, nast.

Pedagoginja:

Jelena Sobočan Tkalčec, prof.