Popisi, fotografije i dokumenti mnogih generacija

učenika, njihovih ponovnih susreta

 

OŠ Hodošan postupa u skladu s  Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016.

te su s ove stranice uklonjene sve fotografije i svi popisi