Generacija 8. razreda školske 1999./00. godine

Sastali su se u našoj školi 12. lipnja 2010. na proslavi 10. godina male mature

Nastavak susreta u Restoranu KTC Prelog

 

Izvod iz Matice školske 1999./00. godine

Ravnatelj: Ivan Barić

VIII.a

Razrednik: Ružica Vuk

Razrednici u nižim razredima:    Marija Kovač (Hodošan), Elizabeta Matijaško (Palinovec)  Vera Fučko Trstoglavec (Sveti Juraj u Trnju)

 

 Rbr

MK

Br.

 Ime i prezime

Prezime

 Mjesto stanovanja

1.        

IX.

3225.

Boris

Barić

Sveti Juraj u Trnju 84/4

2.        

IX.

3208.

Nataša

Barić

Palinovec 196

3.        

IX.

3189.

Ines

Glad

Hodošan,Palih boraca14

4.        

IX.

3190.

Ivana

Habola

Donji Hrašćan, 38

5.        

IX.

3209.

Tina

Hanić

Palinovec 206

6.        

IX.

3210.

Goran

Horvat

Palinovec 68

7.        

IX.

3191.

Nenad

Jesenović

Donji Hrašćan, 98

8.        

IX.

3192.

Vlatka

Jesenović

Donji Hrašćan , 146

9.        

IX.

3233.

Andrea

Jurčec

Sveti Juraj u Trnju 47

10.     

IX.

3212.

Dragica

Kerovec

Palinovec 96

11.     

IX.

3194.

Ivan

Kolarić

Donji Hrašćan, 9

12.     

IX.

3235.

Gordana

Kovačić

Sveti Juraj u Trnju 35

13.     

X.

3427.

Želimir

Krampač

Hodošan, Glavna 48

14.     

IX.

3196.

Andreja

Kudec

Hodošan, Palih boraca 1

15.     

IX.

3198.

Janja

Lepen

Hodošan,Palih boraca23

16.     

IX.

3213.

Željka

Lesjak

Palinovec 197

17.     

IX.

3200

Nikola

Purgar

Hodošan, Glavna 72/1

18.     

IX.

3203.

Natalija

Steyskal

Hodošan, Glavna 68

19.     

IX.

3239.

Marina

Zrna

Sveti Juraj u Trnju

 

 

 

Izvod iz Matice školske 1999./00. godine

Ravnatelj: Ivan Barić

VIII.b

Razrednik: Stjepan Kolac

Razrednici u nižim razredima:     Marija Kovač (Hodošan), Elizabeta Matijaško (Palinovec)  Vera Fučko Trstoglavec (Sveti Juraj u Trnju)

 Rbr

MK

Br.

 Ime i prezime

Prezime

 Mjesto stanovanja

1.        

IX.

3224.

Ivica

Baksa

Donji Pustakovec 104/2

2.        

IX.

3207.

Mirjana

Baranašić

Palinovec 141

3.        

IX.

3187.

Nataša

Barić

Donji Hrašćan, 111

4.        

IX.

3228.

Nikola

Božek

Donji Pustakovec 39

5.        

IX.

3188.

Danijel

Čeh

Hodošan, Glavna 27

6.        

IX.

3232.

Mario

Jančec

Donji Pustakovec 112

7.        

IX.

3193.

Ivana

Jurmić

Hod., Palih boraca 46/1

8.        

IX.

3195.

Davor

Krčmar

Donji Hrašćan , 76

9.        

IX.

3197.

Dubravka

Kukec

Donji Hrašćan, 28

10.     

IX.

3199.

Marta

Markati

Hodošan, Vukov gaj 1/1

11.     

IX.

3201.

Dino

Ružić

Hodošan, Palih boraca 48a

12.     

IX.

3214.

Karmena

Sabol

Palinovec 152

13.     

IX.

3215.

Tamara

Talan

Palinovec 233

14.     

IX.

3204.

Ivan

Vagaj

Hodošan, Glavna 64

15.     

IX.

3216.

Željka

Varović

Palinovec 138

16.     

IX.

3205.

Marko

Vlahek

Hodošan, Čakovečka 9

17.     

VIII.

2833.

Zoran

Vrbanec

Palinovec 34

18.     

IX.

3206.

Gordana

Vuk

Hodošan, Zlatoljska 24

19.     

IX.

3217.

Marina

Zelenić

Palinovec 11