Generacija 8. razreda školske 2004./05.

Proslava 5. godišnjice 12. lipnja 2010.

Sastali su se u našoj školi, a zatim nastavili druženje u Hotelu "Kralj" Donji Kraljevec

 

 Stoje gore slijeva: Dino Lipić, Emanuel Čavlek, Daniel Mirić, Krešimir Sinković, Dario babić, Denis Vadlja, Dejan Čemerika, Ivan Borović, Renato Kramar i Dario Pintar

Stoje u drugom redu slijeva: Josipa Hađikan, Nina Ivković, Mirna Halić, Dina Zrna, Betina Jesenović, Jelena Baranašić, Tatjana Branilović, Katarina Šavora, Marko Blagus i Vedran Babić

Sjede, slijeva: Jelena Pongrac, Ivana Blagus, Slađana Zadravec, Katarina Kontrec učitelji Emilija Kolac i Dragutin Šimunić. Sanja Blagus, Ivana Mesarek i Ivana Vadlja

 

Izvod iz Matice školske 2004./05. godine

Ravnatelj:  Ivan Barić

VIII.a

Razrednici:  Stjepan Kolac / Sandra Rok

Razrednici u nižim razredima:   Emilija Kolac (Hodošan), Ljiljana Zelenić (Palinovec) i Katarina Barić (Sveti Juraj)

 

R.

br.

Mk

Školski broj

Ime i prezime

Adresa 2005. godine

1.  

XI.

3428.

Dario Babić

Donji Pustakovec 31

2.  

XI.

3429.

Vedran Babić

Donji Pustakovec 31

3.  

XI.

3448.

Marko Blagus

Hodošan, Glavna 81

4.  

XI.

3449.

Sanja Blagus

Hodošan, Tiha 1

5.  

XI.

 3469.

Dejan Čemerika

Palinovec 46

6.  

XI.

3470.

Dioniz Habijan

Palinovec 242

7.  

XI.

3452.

Josipa Hađikan

Hodošan, Grobljanska 6

8.  

XI.

3436.

Jelena Herman

Donji Pustakovec 103

9.  

XI.

3437.

Ines Horvat

Sveti Juraj u Trnju 60

10.

XI.

3454.

Betina Jesenović

Donji Hrašćan 54

11.

XI.

3457.

Katarina Kontrec

Hodošan, Čakovečka 7

12.

XI.

3458.

Oliver Kovač

Hodošan, Zlatoljska 9

13.

XI.

3471.

Dino Lipić

Palinovec 12

14.

XI.

3456.

Dario Lončarić

Hodošan, Glavna 55

15.

XI.

3459.

Danijel Mirić

Donji Hrašćan 139

16. 

XI.

3461.

Ana Pongrac

Hodošan, Vukov gaj 20

17. 

XI.

3460.

Jelena Pongrac

Hodošan, Vukov gaj 20

18. 

XI.

3504.

Katarina Šavora

Hodošan, B. Radić 13

19. 

XI.

3445.

Ivana Vadlja

Sveti Juraj u Trnju 11

20. 

XI.

3467.

Slađana Zadravec

Donji Hrašćan 24

 

Izvod iz Matice školske 2004./05. godine

Ravnatelj:  Ivan Barić

VIII.b

Razrednik: Dragutin Šimunić

Razrednici u nižim razredima:   Emilija Kolac (Hodošan), Ljiljana Zelenić (Palinovec) i Katarina Barić (Sveti Juraj)

 

R.

br.

Mk

Školski broj

Ime i prezime

Adresa 2005. godine

1.  

XI.

3431.

Jelena Baranašić

D. Kraljevec, Kolodvorska 52/B2

2.  

XI.

3447.

Emanuel Blagus

Hodošan, B. Radić 64

3.  

XI.

3446.

Ivana Blagus

Hodošan, B. Radić 24

4.  

XI.

3432.

Ivan Borović

Donji Pustakovec 89

5.  

XI.

3450.

Tatjana Branilović

Hodošan, B. Radić 42

6.  

XI.

3451.

Emanuel Čavlek

Hodošan, B. Radić 32

7.  

XI.

3435.

Mirna Halić

Sveti Juraj u Trnju 43

8.  

XI.

3453.

Nina Ivković

D. Hrašćan 125/1

9.  

XI.

3440.

Renato Kramar

Donji Pustakovec 110

10.

XI.

3455.

Ivona Lepen

Hodošan, Palih boraca 23

11.

XI.

3472.

Lidija Lončarić

Palinovec 232

12.

XI.

3473.

Ivana Mesarek

Palinovec 28

13.

XI.

3474.

Dario Pintar

Palinovec 163

14.

XI.

3462.

Emina Purgar

Hodošan, Glavna 72/1

15.

XI.

3444.

Krešimir Sinković

Donji Pustakovec 62

16. 

XI.

3465.

Denis Vadlja

Hodošan, B. Radić 46

17. 

XI.

3475.

Siniša Vasiljević

Palinovec

18. 

XI.

3466.

Valentina Vugrinec

Hodošan, Cvjetna 2

19.

XI.

3468.

Dina Zrna

D. Hrašćan 105/1