Generacija 8. razreda školske 2000./01. godine

Sastali su se u našoj školi 4. lipnja 2011. na proslavi 10. godina male mature

Nastavak susreta u Restoranu "Zelengaj"

 

Izvod iz Matice školske 2000./01. godine

Ravnatelj: Ivan Barić

VIII.

Razrednik:  Stjepan Kolac

Razrednici u nižim razredima:    

 

Red.br.

Mk

Školski broj

Ime i prezime

Adresa 2001. godine

1.

IX.

3248.

Tamara Bartolić

Donji Hrašćan 108

2.

IX.

3246.

Janja Belovari

Hod., Palih boraca 54

3.

IX.

3285.

Goran Bobetić

Palinovec 210

4.

IX.

3382.

Rina Camatta

Palinovec 244

5.

IX.

3249.

Mateja Goričanec

Hod., Glavna 12

6.

IX.

3269.

Josip Herman

Donji Pustakovec 103

7.

IX.

3250.

Emilija Ivković

Donji Hrašćan  105

8.

IX.

3252.

Blaženka Jesenović

Donji Hrašćan 98

9.

IX.

3253.

Sanja Jurčec

Hod., Prvomajska 7

10.

IX.

3286.

Nikola Kolarić

Palinovec 36

11.

IX.

3287.

Vedran Košak

Palinovec 18

12.

IX.

3254.

Marko Kovač

Hod., Glavna 5

13.

IX.

3339.

Željka Kovač

Hod., Zlatoljska 9

14.

IX.

3255.

Jurica Kovačić

Hod., B. Radića 44

15.

IX.

3256.

Tina Kralj

Hod., Glavna 12

16.

IX.

3274.

Lidija Kramar

Sveti  Juraj u Trnju 84/3

17.

XI.

3570.

Đurđica Krampač

Hod., Glavna 48

18.

IX.

3288.

Mirjana Lisjak

Palinovec 148

19.

IX.

3276.

Maja Meglić

Donji Pustakovec 8

20.

IX.

3289.

Marinela  Mesarek

Palinovec 28

21.

IX.

3290.

Monika Novak

Palinovec 5

22.

IX.

3257.

Slađan Pandur

Hod., Čakovečka 16

23.

IX.

3259.

Ivica Pozderec

Donji Hrašćan 72

24.

IX.

3202.

Ivica Sabol

Hod., Glavna 75/1

25.

IX.

3262.

Sanja Tišljarić

Hod., Palih boraca 16/1

26.

IX.

3263.

Siniša Toplek

Donji Hrašćan 41

27.

IX.

3281.

Danjel Vadlja

Donji Pustakovec 76

28.

IX.

3282.

Dario Vadlja

Sveti Juraj u Trnju 11

29.

IX.

3264.

Julija Vadlja

Hod., Glavna 28

30.

IX.

3265.

Rahela Vadlja

Hod., Vukov gaj 8

31.

XI.

3506.

Dragica Zlatar

Palinovec 227