Generacija 8. razreda školske 2006./07. godine

Sastali su se u našoj školi 21. srpnja 2012. na proslavi 5. godina male mature

 Galerija slika - dolje

Stoje slijeva: Filip Strahija, Luka Baranašić, Ivan Petar Srpak, Deni Kovačić, Tomica Sakač, Damir Blažeka, Nikola Grozdek, Leon Branilović, Mihael Krampač, Dario Vadlja, Tomislav Škribulja, Denis Furdi, Marko Perković i Mihajel Smolek.

Sjede slijeva: Lucija Kolarić, Martina Vidović, Lea Branilović, Saša Sabol, učiteljica Ljiljana Zelenić, ravnatelj Ivan Barić, razrednica 8. razreda Željka Tot, učiteljica Elizabeta Matijaško, učitelj Dragutin Balent, Petra Vadlja, Dejana Naranđa, Natali Kolarić i Ivana Hanić.

Susret u OŠ Hodošan održan je u 18,00 sati, a druženje u Restoranu "Klub 114" na Graničnom prijelazu Goričan nastavljeno je dugo, dugo...

 

Izvod iz Matice školske 2006./07. godine

Ravnatelj škole: Ivan Barić

VIII.

Razrednica: Željka Tot

Razrednici u nižim razredima: Juraj: Suzana Košak, Hodošan: Dragutin Balent, Palinovec: Ljiljana Zelenić i Elizabeta Matijaško

 

R.br.

MK

Broj

Ime i

prezime

Adresa 2007. godine

 

1.                    

XI.

3530.

Luka

Baranašić

Palinovec 239

2.                    

XI.

3509.

Damir

Blažeka

Donji Pustakovec 49

3.                    

XI.

3510.

Lea

Branilović

Sveti Juraj u Trnju 48

4.                    

XI.

3518.

Leon

Branilović

Donji Hrašćan 165

5.                    

XI.

3519.

David

Fleten

Donji Hrašćan 112

6.                    

XI.

3520.

Denis

Furdi

Hodošan, Glavna 56

7.                    

XI.

3521.

Nikola

Grozdek

Hodošan, Glavna 19

8.                    

XI.

3531.

Ivana

Hanić

Palinovec 206

9.                    

XI.

3523.

Renato

Ivković

Donji Hrašćan 147

10.                

XI.

3524.

Lucija

Kolarić

Donji Hrašćan 52

11.                

XI.

3496.

Natali

Kolarić

Donji Hrašćan 122

12.                

XI.

3532.

Deni

Kovačić

Palinovec 24

13.                

XI.

3538.

Mihael

Krampač

Hodošan, Glavna 48

14.                

XI.

3533.

Emanuel

Molnar

Palinovec 47

15.                

XI.

3525.

Dejana

Naranđa

Hodošan, Braće Radića 59

16.                

XI.

3534.

Marko

Perković

Palinovec 13

17.                

XI.

3535.

Saša

Sabol

Palinovec 207

18.                

XI.

3515.

Tomica

Sakač

Sveti Juraj u Trnju 64

19.                

XI.

3526.

Mihajel

Smolek

Hodošan, Braće Radića 54

20.                

XI.

3536.

Ivan -

Petar Srpak

Palinovec 194

21.                

XI.

3516.

Filip

Strahija

Donji Pustakovec 129

22.                

XI.

3537.

Tomislav

Škribulja

Palinovec  99

23.                

XI.

3527.

Dario

Vadlja

Hodošan, Glavna 73/1

24.                

XI.

3528.

Petra

Vadlja

Hodošan, Braće Radića 46

25.                

XI.

3529.

Martina

Vidović

Hodošan, Zlatoljska 5

Obrada: ®Barić 2012.

Galerija sa sata razrednika by Iwo