Generacija 8. razreda školske 2001./02. godine

Sastali su se u našoj školi 9. lipnja 2011. na proslavi 10. godina male mature

Nastavak susreta u Restoranu "Klub 114"

 

Izvod iz Matice školske 2001./02. godine

Ravnatelj: Ivan Barić

VIII.a

Razrednik/ca:   Sandra Vlahek

Razrednici u nižim razredima:   Liljana Kralj, Elizabeta Matijaško i Anka Balent

 

Red.br.

Mk

Školski broj

Ime i prezime

Adresa 2002. godine

1.                    

IX.

3292.

Nataša Baranašić

Palinovec 42

2.                    

IX.

3300.

Hrvoje Barić

Donji Hrašćan 55

3.                    

IX.

3302.

Marta Barić

Donji Hrašćan 55

4.                    

IX.

3317.

Petra Barić

Donji Pustakovec 81

5.                    

IX.

3293.

Goran Fileš

Palinovec 171

6.                    

IX.

3306.

Božica Ivković

Donji Hrašćan 105

7.                    

IX.

3326.

Igor Ivković

Donji Pustakovec 55

8.                    

IX.

3308.

Josipa Ivković

Donji Hrašćan 127

9.                    

IX.

3251.

Tomica Janković

Hodošan, Glavna 22

10.                

IX.

3327.

Jurica Kos

Donji Pustakovec 26

11.                

IX.

3328.

Saša Kramar

Donji Pustakovec 110

12.                

IX.

3296.

Jurica Purić

Palinovec 160

13.                

IX.

3314.

Marko Steyskal

Hodošan,  Glavna 68

14.                

IX.

3261.

Nikola Špoljar

Hodošan, Glavna 71

15.                

IX.

3297.

Dejan Tkalec

Palinovec 135

16.                

IX.

3315.

Ivan Vadlja

Hodosan., B. Radića 40

17.                

IX.

3316.

Tomo Vagaj

Hodošan, Glavna 64

18.                

IX.

3299.

Ivana Vasiljević

Hodošan, B. Radića 69

 

 

Izvod iz Matice školske 2001./02. godine

Ravnatelj: Ivan Barić

VIII.b

Razrednik/ca:   Dragutin Šimunić

Razrednici u nižim razredima:    Liljana Kralj, Elizabeta Matijaško i Anka Balent

 

Red.br.

Mk

Školski broj

Ime i prezime

Adresa 2002. godine

1.                  

IX.

3301.

Marino Barić

Donji Hrašćan 111

2.                  

IX.

3318.

Vanja Barić

Sveti Juraj u Trnju 84/4

3.                  

IX.

3425.

Josipa Bermanec

Palinovec 147

4.                  

IX.

3303.

Karlo Blagus

Hodošan., Glavna 86

5.                  

IX.

3321.

Sanja Frančić

Sveti Juraj u Trnju 27

6.                  

IX.

3305.

Tamara Gudlin

Donji Hrašćan 101

7.                  

IX.

3307.

Denis Ivković

Donji Hrašćan 168

8.                  

IX.

3309.

Martin Kolarić

Donji Hrašćan 52

9.                  

IX.

3294.

Sandra Lovrenčić

Palinovec 117

10.              

IX.

3295.

Bojana Mihocek

Palinovec 98

11.              

IX.

3311.

Mateja Mlinarić

Hodošan.,  Glavna 62

12.              

IX.

3312.

Goran Nushol

Hodošan.,  B. Radića 55

13.              

IX.

3313.

Dina Sabol

Donji Hrašćan 132

14.              

XI.

3507.

Adrijana Šavora

Hodošan., B. Radića 13

15.              

IX.

3335.

Martina Šipuš

Sveti Juraj u Trnju 75

16.              

IX.

3298.

Anamarija Varović

Palinovec 91

17.              

IX.

3266.

Ivica Zrna

Hodošan., Čakovečka 3