Generacija 8. razreda školske 1997./98. godine

10. i 15. obljetnica

 

Sastali su se u našoj školi 17. svibnja 2008. na proslavi 10. godina male mature

Dočekali su ih razrednik Dragutin Šimunić (Izabela Štok radi i živi u New Yorku, SAD) i ravnatelj Ivan Barić

 

15. obljetnica

Sastali su se u našoj školi 1. lipnja 2013. na proslavi 15. obljetnica male mature

Ravnatelja Barića na dočeku je zamijenila učiteljica Liljana Kralj.

 Galerija slika - dolje

   

 

Izvod iz Matice školske 1997./98. godine

Ravnatelj škole: Ivan Barić

VIII.a

Razrednica: Izabela Štok

Razrednici u nižim razredima: 

br

MK

Br.

Ime

Prezime

Adresa 1998.

1. 

IX.

3131.

Đurđica

Čanadi

Palinovec, 105

2. 

IX.

3087.

Boris

Dovečer

Hodošan, Prvomajska21

3. 

IX.

3132.

Bojan

Drvoderić

Palinovec, 84

4. 

VIII.

2786.

Danijela

Granatir

Sveti Juraj u Trnju 102

5. 

IX.

3090.

Dragan

Ivković

Donji Hrašćan 127

6. 

IX.

3134.

Mateja

Ivoš

Palinovec  120

7. 

IX.

3091.

Ivana

Jurčec

Donji Hrašćan 10

8. 

IX.

3092.

Zoran

Jurmić

Hod., Palih boraca 46/1

9. 

IX.

3136.

Ivica

Lesjak

Palinovec 197

10. 

IX.

3095.

Karlo

Markati

Hodošan, Vukov gaj 1/1

11.  

IX.

3097.

Ana

Purić

Hodošan, B.  Radića  81

12.  

IX.

3098.

Marija

Rodi

Donji Hrašćan , 22

13.  

IX.

3101.

Saša

Strahija

Hodošan, Vukov gaj 27

14. 

IX.

3139.

Petra

Šoltić

Palinovec,191

15.  

IX.

3103.

Mario

Vadlja

Hodošan, Vukov gaj  8

16. 

IX.

3104.

Katarina

Vuk

Hodošan, B. Radića 63

17.  

VIII.

2798.

Tamara

Vuk

Sveti Juraj u Trnju, 29

18.  

VIII.

2800.

Zoran

Zrna

Hodošan, Čakovečka 3

 

Izvod iz Matice školske 1997./98. godine

Ravnatelj škole: Ivan Barić

VIII.b

Razrednik: Dragutin Šimunić

Razrednici u nižim razredima: 

br

MK

Br.

Ime

Prezime

Adresa 1998.

1. 

IX.

3084.

Mišel

Blagus

Hodošan, Glavna 86

2. 

IX.

3085.

Siniša

Branilović

Donji Hrašćan 154

3. 

IX.

3086.

Valerija

Branilović

Donji Hrašćan, 83-bb

4. 

VIII.

2788.

Mladen

Hatlak

Donji Pustakovec 29

5. 

IX.

3133.

Dejan

Horvat

Palinovec 180

6. 

IX.

3088.

Ivana

Horvat

Hodošan, Zavrtna 9

7. 

IX.

3089.

Dalibor

Ivković

Donji Hrašćan  150

8. 

VIII.

2790.

Ivana

Kramar

Donji Pustakovec 50

9. 

IX.

3093.

Marko

Kudec

Hodošan, Palih boraca 1

10. 

IX.

3094.

Dijana

Kukec

Donji Hrašćan 28

11.  

IX.

3137.

Ivana

Lončarić

Palinovec 144

12.  

VIII.

2793.

Ivica

Meglić

Donji Pustakovec 8

13.  

IX.

3096.

Marko

Mesarić

Hodošan, Glavna 26

14. 

IX.

3099.

Mihaela

Sabol

Donji Hrašćan 117

15.  

IX.

3100.

Nataša

Sanjković

Hodošan, B. Radića 30

16. 

IX.

3138.

Nikola

Šimunić

Palinovec 27

17.  

IX.

3140.

Mateja

Švenda

Palinovec 200

18.  

IX.

3102.

Marija

Tot

Hodošan, Cvjetna 17

19.  

IX.

3141.

Andreja

Vrbanec

Palinovec 34

Obrada: ®Barić 2013.

Galerija sa sata razrednika by domar Tomislav