Generacija 8. razreda školske 1992./93. godine

Sastali su se u našoj školi 29. lipnja 2013. na proslavi 20. obljetnica male mature

Dočekali su ih razrednice Emilija Kolac i Elizabeta Matijaško te ravnatelj Ivan Barić

 

 

Izvod iz Matice školske 1992./93. godine

Ravnatelj škole: Ivan Barić

VIII.a

Razrednik:  Mišo Rašan

Razrednici u nižim razredima: 

 

br

MK

Br.

Ime

Prezime

Adresa 1993.

1. 

VIII.

2900.

Kristina

Blagus

Hodošan, P. boraca 8

2. 

VIII.

2901.

Mario

Blagus

Hodošan, Vukov gaj 35

3. 

VIII.

2902.

Mario

Čanadi

Donji Pustakovec 51

4. 

VIII.

2903.

Damir

Jurčec

Hodošan, B. Radić 1

5. 

VIII.

2904.

Nenad

Kolarić

Palinovec 229

6. 

VIII.

2905.

Željka

Korpar

Sveti Juraj u Trnju 40

7. 

VIII.

2906.

Sandra

Mačak

Donji Pustakovec 120

8. 

VIII.

2907.

Mario

Mesarić

Hodošan, Glavna 26

9. 

VIII.

2908.

Kristijan

Pozderec

Donji Hrašćan 71

10. 

VIII.

2909.

Gordana

Purić

Hodošan, Vinogradska 18

11.  

VIII.

2910.

Ivana

Purić

Hodošan, Palih boraca 6

12.  

VIII.

2911.

Kristina

Purić

Hodošan, Prvomajska 41

13.  

VIII.

2912.

Ivica

Sabol

Palinovec 252

14. 

VIII.

2913.

Božidar

Sokač

Hodošan, Vinogradska 15

15. 

VIII.

2914.

Siniša

Strahija

Hodošan, Vukov gaj 27

16. 

VIII.

2915.

Velimir

Švenda

Palinovec 200

17.  

VIII.

2916.

Tomislav

Vidović

Hodošan, Uska 1

18.  

VIII.

2917.

Gracijano

Vincek

Donji Pustakovec 87

19.  

VIII.

2918.

Pavao

Vlahek

Hodošan, Glavna 85

20.  

VIII.

2919.

Monika

Zrna

D. Pustakovec bb

21.  

VIII.

2920.

Perica

Zrna

Donji Hrašćan 5

22.  

VIII.

2853

Mario

Petric

Hodošan, Zlatoljska 10

 

 

Izvod iz Matice školske 1992./93. godine

Ravnatelj škole: Ivan Barić

VIII.b

Razrednica: Snježana Granatir 

Razrednici u nižim razredima: 

 

br

MK

Br.

Ime

Prezime

Adresa 1993.

1. 

VIII.

2921.

Blaženka

Barić

Donji Hrašćan 56

2. 

VIII.

2922.

Krunoslav

Barić

Donji Hrašćan 55

3. 

VIII.

2924.

Dražen

Jurčec

Hodošan, Glavna 90

4. 

VIII.

2925.

Renata

Jurčec

Hodošan, Prvomajska 7

5. 

VIII.

2926.

Ljiljana

Kivač

Sveti Juraj u Trnju 56

6. 

VIII.

2927.

Mirjana

Kos

Donji Pustakovec 40

7. 

VIII.

2928.

Dušan

Kramar

Donji Pustakovec 41

8. 

VIII.

2929.

Nataša

Krčmar

Palinovec 164

9. 

VIII.

2930.

Nenad

Kuhanec

Hodošan, Prvomajska 1

10. 

VIII.

2931.

Danica

Lovrenčić

Palinovec 67

11.  

VIII.

2932.

Željko

Nushol

Hodošan, Prvomajska 39

12.  

VIII.

2933.

Boris

Pintarić

Hodošan, Glavna 54

13.  

VIII.

2934.

Jadranka

Sabol

Palinovec 253

14. 

VIII.

2935.

Sandra

Sabol

Palinovec 101

15. 

VIII.

2936.

Nenad

Strahija

Hodošan, Vukov gaj 11

16. 

VIII.

2937.

Danijel

Švenda

Donji Pustakovec 121

17.  

VIII.

2938.

Željko

Vlahek

Hodošan, B. Radić 57

18.  

VIII.

2939.

Mladen

Vuk

Hodošan, Vukov gaj 5

19.  

VIII.

2940.

Renato

Vuk

Hodošan, B. Radić 63

20.  

VIII.

3183.

Mihaela

Mihalec

Hodošan, B. Radić 91

 

Obrada: ®Barić 2013.