Generacija 8. razreda školske 2002./03. godine

Sastali su se u našoj školi 29. lipnja 2013. na proslavi 10. obljetnice male mature

Dočekali su ih razrednici Elizabeta Matijaško, Suzana Košak, Dragutin Balent i Mirjana Štrok te ravnatelj Ivan Barić

Druženje je nastavljeno na izletištu Zelengaj.

 

Izvod iz Matice školske 2002./03. godine

Ravnatelj škole: Ivan Barić

VIII.

Razrednica:  Mirjana Štrok (tada Kranjec)

Razrednici u nižim razredima: Dragutin Balernt, Elizabeta Matijaško i Suzana Košak

R.

br.

MK

Br.

Ime i prezime

Adresa 2003.

1.

IX.

 3358.

Marko Ajhler

Sveti Juraj u Trnju 49

2.

IX.

3342.

Dario Baranašić

Hodošan, B. Radića 80

3.

IX.

3343.

Dario Blagus

Hodošan, Tiha 1

4.

IX.

3344.

Nikola Blagus

Hod., Glavna 81

5.

X.

3370.

Tihana Drvoderić

Palinovec 84

6.

IX.

3345.

Petra Fleten

Donji Hrašćan 112

7.

IX.

3346.

Sandra Gudlin

Donji Hrašćan 101

8.

IX.

3347.

Anita Hegeduš

Hodošan, B. Radića 20

9.

X.

3348.

Katarina Horvat

Hodošan, Zavrtna 9

10.

IX.

3371.

Ljiljana Horvat

Palinovec 61

11.

IX.

3349.

Neven Ivković

Donji Hrašćan 125/1

12.

IX.

3350.

Nino Ivković

Donji Hrašćan 150

13.

IX.

3351.

David Kolarić

Donji Hrašćan 63

14.

X.

3372.

Željka Kovačić

Palinovec 118

15.   

 

3361.

Daniel Kramar

Sveti Juraj u Trnju 84/3

16. 

IX.

3362.

Lidija Kramar

Donji Pustakovec 50

17.  

IX.

3352.

Igor Krznar

Hodošan, Zlatoljska 16

18. 

X.

3373.

Ivana Meglić

Palinovec 220

19. 

IX.

3353.

Nives Pongrac

Hod., Vukov gaj 20

20. 

IX.

3354.

Gordana Purić

Hod., B. Radića 81

21. 

IX.

3355.

Dajana Sabol

Donji Hrašćan 84

22.

X.

3375.

Suzana Sabol

Palinovec 49

23.

IX.

3364.

Lidija Sinković

Donji Pustakovec 62

24.

IX.

3356.

Tamara Špilek

Donji Hrašćan 128

25.

X.

3376.

Nikola Talan

Palinovec 86

26.

X.

3377.

Nino Varović

Palinovec 138

27.

X.

3378.

Mateo Vrbanec

Palinovec 34

28.

IX.

3357.

Antun Vuk

Hodošan, Cvjetna 4

29.

IX.

3368.

Danijela Zadravec

Sveti Juraj u Trnju 26

30. 

X.

3379.

Irena Zelenić

Palinovec 11

 

Obrada: ®Barić 2013.