20. obljetnica - 25. obljetnica

20. obljetnica održana je 6. rujna 2008. u našoj novoj školi.

Održan je uspješan sat razrednika s bivšim razrednicama Marijom Kovač i Ružicom Vuk, te bivšim učiteljima Dragutinom Balentom i Ivanom Barićem (ujedno sadašnjim ravnateljem)

Svečanost je nastavljena u Restoranu "Lovac" u Prelogu.

Na slici:

Stoje gore slijeva: Darko Sabol, Nino Purić, Miljeko Kramar, Aleksandra Derk (rođ. Nikčević), Bojan Modrinjak, Mladen Kovač, Igor Dominić

Stoje drugi red: Kristijan Brisar, učitelj Dragutin Balent, Ivica Purić, Blažen Sabol i Božidar Vuk.

Stoje dolje: Kristijan Mesarić, Mario Jurčec, Danica Mihalec (Mesarek), Anja Hađikan (Kolarić), Mirjana Orthacker (Ivković), Ivan Zrna, Ivica Novak, Tanja Povšić (Zadravec), Tamara Recek  (Matijaško), Monika Hlišć (Rodi), Josip Špoljar i Zdravko Pandur.

Sjede slijeva: Smiljka Pintar (Kramar), Dijana Zelenić, Milena Mlinarić (Jasnić), učiteljica Marija Kovač, ravnatelj Ivan Barić, učiteljica Ružica Vuk, Mirjana Vuljarić (Horvat), Sandra Obadić (Ivoš), Tanja Sokol (Sabol) i Mirjana Višnjić (Baranašić).

25. obljetnica održana je 23. kolovoza 2013. godine.

Održan je uspješan sat razrednika s bivšim razrednicama Marijom Kovač i Ružicom Vuk, te bivšim učiteljima Dragutinom Balentom i Ivanom Barićem (ujedno sadašnjim ravnateljem)

Svečanost je nastavljena u novom SRC DG Sportu & Hotelu Panorama Prelog

Pamtit će se da imaju punooo djece...

Izvod iz Matice školske 1987./88. godine

Direktor: Dragutin Šimunić

VIII.a

Razrednica Ružica Vuk

Razrednici u nižim razredima:  Anđela Vincek (PŠ Palinovec), Dragutin Balent (PŠ Juraj u Trnju) i

Marija Kovač i Ivan Barić (matična škola)

 

R.

br.

Ime i prezime

Adresa 2003. godina

1. 

Danica Barić

Donji Pustakovec 32

2. 

Kristijan Brisar

Donji Pustakovec 68

3. 

Ivica Crkvenčić

Palinovec 23

4. 

Dejan Čižmešija

Donji Pustakovec 24

5. 

Igor Dominić

Braće Radića 23

6. 

Zlatko Habuš

Palinovec 146

7. 

Mirjana Ivković

Vinogradska 23

8. 

Milena Jasnić

Donji Pustakovec 23

9. 

Mario Jurčec

Donji Hrašćan 116

10. 

Smiljana Kolarić

Donji Hrašćan 118

11.  

Smiljka Kramar

Donji Pustakovec 105

12.  

Danica Mesarek

Palinovec 16

13.  

Bojan Modrinjak

Palinovec 22

14. 

Dušanka Molnar

Donji Pustakovec 21

15.  

Aleksandra Nikčević

Braće Radića 31

16. 

Ivica Novak

Donji Hrašćan 5

17.  

Zdravko Pandur

Vukov gaj 22

18.  

Ivica Purić

Palih boraca 21

19.  

Monika Rodi

Donji Hrašćan 22

20.  

Blažen Sabol

Palinovec 49

21. 

Darko Sabol

Palinovec 152

22.  

Marijo Sarc

Donji Hrašćan 77

23. 

Krunoslav Šavora

Pustakovec 24

24.  

Josip Špoljar

Glavna 71

25. 

Danijela Talan

Palinovec 233

26.  

Gordana Vlahek

Vukov gaj 10

 

Izvod iz Matice školske 1987./88. godine

Direktor: Dragutin Šimunić

VIII.b

Razrednica Magdalena Brezničar (pokojna, Bog je uzeo sebi 11. svibnja 2003. godine)

Razrednici u nižim razredima:  Anđela Vincek (PŠ Palinovec), Dragutin Balent (PŠ Juraj u Trnju) i

Marija Kovač i Ivan Barić (matična škola)

R.

br.

Ime i prezime

Adresa 2003. godina

1. 

Mirjana Baranašić

Sveti Juraj u Trnju 55

2. 

Damir Brumen

Palinovec 170

3. 

Božidar Fajić

Sveti Juraj u Trnju 76

4. 

Kristijan Hatlak

Donji Pustakovec 85

5. 

Svetlana Horvat

Palinovec 90

6. 

Sandra Ivoš

Palinovec 120

7. 

Ljiljana Jalšovec

Vinogradska 5

8. 

Damir Jeđud

Palinovec 243

9. 

Anja Kolarić

Braće Radića 17

10. 

Mladen Kovač

Braće Radića 5

11.  

Miljenko Kramar

Donji Pustakovec 93

12.  

Ljiljana Lončarić

Donji Hrašćan 31

13.  

Tamara Matijaško

Palinovec

14. 

Kristijan Mesarić

Vukov gaj 31

15.  

Kristijan Molnar

Palinovec 47

16. 

Ksenija Novak

Donji Hrašćan 36

17.  

Saša Novak

Sveti Juraj u Trnju 4

18.  

Miroslav Pahek

Školska 14

19.  

Renata Plevnjak

Palinovec 162

20.  

Nino Purić

Palih boraca 38

21. 

Mladen Sabol

Palinovec 253

22.  

Tanja Sabol

Braće Radića 29

23. 

Božidar Vuk

Vukov gaj 18

24.  

Tanja Zadravec

Sveti Juraj u Trnju 94

25. 

Diana Zelenić

Zlatoljska 1

26.  

Ivan Zrna

Donji Hrašćan 97

Obrada: â Ivan Barić 2013.