30. obljetnica 8. razreda generacije školske 1983./84. godine

 

30. obljetnica održana je 20. rujna 2014. u našoj novoj školi.

Održan je uspješan sat razrednika s bivšim razrednicama Marijom Kovač i Ružicom Vuk

Uvodni govor održao je ravnatelj Ivan Barić. Nakon posjete klupama matične škole u Hodošanu iz čije su nove zgrade prvi izašli 1984. godine, bivši učenici

svečanost su nastav u Restoranu "Klub 114" kod Graničnog prijelaza Goričan.

 

Izvod iz Matice školske 1983./84. godine

Direktor: Dragutin Šimunić

VIII.a

Razrednica: Ružica Vuk

Razrednici u nižim razredima:   (PŠ Palinovec),  (PŠ Juraj u Trnju) i Marija Kovač i Jasna Balent (matična škola) 

R.

br.

MK

Br.

Ime i prezime

Adresa

1.  

IV.

1844

Miljenko Barić

Vukov gaj 7

2.  

IV.

1845

Nevenka Barić

Vukov gaj 7

3.  

IV.

1847

Dijana Dominić

Maršala Tita 23

4.  

IV.

1850

Dragutin Kontrec

Čakovečka 7

5.  

IV.

1854

Zlatko Kuhanec

Maršala Tita 27

6.  

IV.

1856

Danijela Markač

Vinogradska 4

7.  

IV.

1855

Danijela Martinez

Marije Gregoran 12

8.  

IV.

1857

Snježana Novak

Marije Gregoran 41

9.  

IV.

1859

Darko Pahek

Školska 14

10.                 

IV.

1858

Ivan Pandur

Zlatoljska 12

11.                 

IV.

1860

Nataša Pintar

Marije Gregoran 98

12.                 

IV.

1862

Ljiljana Sabol

Palih boraca 9

13.                 

IV.

1861

Alen Smolek

Maršala Tita 21

14.                 

IV.

1863

Željko Strahija

Čakovečka 6

15.                 

IV.

1865

Željka Špirk

Maršala Tita 73

16.                 

IV.

1864

Snježana Špoljar

Marije Gregoran 71

17.                 

IV.

1866

Nevenka Šupljika

Marije Gregoran 50

18.                 

IV.

1867

Ivanka Vadlja

Zlatoljska 5

19.                 

IV.

1868

Sandra Vlahek

Vukov gaj 10

20.                 

IV.

1869

Ivan Vuk

Maršala Tita 41

 

Izvod iz Matice školske 1983./84. godine

Direktor: Dragutin Šimunić

VIII.b

Razrednca: Magdalena Brezničar

Razrednici u nižim razredima:   (PŠ Palinovec),  (PŠ Juraj u Trnju) i Marija Kovač i Jasna Balent (matična škola)

R.

br.

MK

Br.

Ime i prezime

Adresa

1.  

IV.

1843

Ljiljana Barić

Donji Hrašćan 102

2.  

IV.

1836

Mirjana Božek

Palinovec 134

3.  

IV.

1846

Dragutin Branilović

Donji Hrašćan 137

4.  

IV.

1873

Klaudija Cerovec

Sveti Juraj u Trnju 11

5.  

IV.

1876

Draženka Drvenkar

Donji Pustakovec 47

6.  

IV.

1877

Mladen Granatir

Sveti Juraj u Trnju 77

7.  

IV.

1848

Snježana Ivković

Donji Hrašćan 128

8.  

IV.

1849

Nada Jesenović

Donji Hrašćan 17

9.  

IV.

1838

Sašo Kerovec

Palinovec 41

10.                 

IV.

1851

Božica Kolarić

Donji Hrašćan 32

11.                 

IV.

1885

Damir Krznar

Donji Pustakovec 14

12.                 

IV.

1839

Marija Sabol

Palinovec 108

13.                 

IV.

1840

Mirjana Sabol

Palinovec 172

14.                 

IV.

1841

Željko Sabol

Palinovec 115

15.                 

IV.

1889

Branko Vadlja

Sveti Juraj u Trnju 72

16.                 

IV.

1870

Damir Zrna

Donji Hrašćan 134

17.                 

IV.

1890

Smiljana Zadravec

Sveti Juraj u Trnju 26

18.                 

IV.

1842

Mihael Žvorc

Palinovec 77

 

 

Obrada: â Ivan Barić 2014.