Generacija 8. razreda školske 1984./85. godine

 

 6. lipnja 2015.

Susret generacije 8. razreda školske 1984./85. godine  - 30. obljetnica završetka osnovne škole - organizatori: Željka Mihoković i Mirjana Fleten (razrednici Mirko Šimunić - pokojni i Ana Martinez) - okupljanje kod škole, a kasnije duženje u Hotelu "Panorama" Prelog.

Ovdje pogledajte fotografije starih vremena koje nam je ustupila gđa Mirjana Fleten iz Donjeg Hrašćana, te nekoliko sa zadnjeg susreta nakon 30. godina završetka osnovne škole koje je zabilježio domar Tomislav Sabol

 

 

Izvod iz Matice školske 1984./85. godine

Direktor Škole: Dragutin Šimunić

VIII.a

Razrednik: Mirko Šimunić 

Razrednici u nižim razredima: 

R.  br.

MK

Br.

Ime i prezime

Adresa 1985..

1.

IV.

1891.

Mirjana Baranašić

Hodošan, Glavna (M. Gregoran) 60

2.

IV.

1893.

Željko Granatir

Hodošan, Vukov gaj 4

3.

IV.

1894.

Ivan Hošnjak

Hodošan, Školska 10

4.

IV.

1895.

Mladen Hegeduš

D. Hrašćan 23

5.

IV.

1853.

Spomenka Košak

Hodošan, Glavna(M. Gregoran) 91

6.

IV.

1854.

Zlatko Kuhanec

Maršala Tita 27

7.

IV.

1897.

Ivanka Novak

Vukov Gaj 14

8.

IV.

1900.

Josip Purić

Čakovečka 22

9.

IV.

1901.

Željka Purić

Palih boraca 6

10.

IV.

1902.

Ivan Rodi

Maršala Tita 78

11.

IV.

1903.

Andreja Sabol

Maršala Tita 29

12.

IV.

1904.

Anica Sabol

Hodošan, Glavna(M. Gregoran) 36

13.

IV.

1905.

Zlatko Švec

D. Hrašćan 14

14.

IV.

1906.

Darko Tišljarić

Maršala Tita 74

15.   

IV.

1907.

Dragica Vidović

Uska 1

16. 

IV.

1908.

Mladen Vidović

D. Hrašćan

17.  

IV.

1909.

Verica Vidović

Hodošan, Glavna(M. Gregoran) 56

18.

IV.

1910.

Biserka Vražić

Hodošan, Glavna(M. Gregoran) 14

19. 

IV.

1911.

Mirjana Zelenić

Prvomajska 19

20.  

IV.

1912.

Dejan Zrna

Prvomajska 9

 

VIII.b

Razrednica:  Ana Martinez

Razrednici u nižim razredima: 

R. br.

MK

Br.

Ime i prezime

Adresa 2010.

1.

IV.

1914.

Ivan Baranašić

Palinovec 25

2.

IV.

1892.

Mirjana Barić

D. Hrašćan 91

3.

IV.

1932.

Romeo Borović

D. Pustakovec

4.

IV.

1915.

Antun Cirkvenčić

Palinovec 23

5.

IV.

1837.

Mladen Cirkvenčić

Palinovec 23

6.

IV.

1916.

Damir Dolenec

Palinovec 156

7.

IV.

1917.

Roberta Đuran

Palinovec 217

8.

IV.

1918.

Robert Horvat

Palinovec 61

9.

IV.

1896.

Željka Kolarić

D. Hrašćan 156

10.

IV.

1883.

Dražen Kos

D. Pustakovec 114

11.

IV.

1885.

Damir Krznar

D. Pustakovec 14

12.

IV.

1921.

Božidar Lovrenčić

Palinovec 66

13.

IV.

1899.

Vlado Pavlic

D. Hrašćan

14.

IV.

1924.

Sanja Plevnjak

Palinovec 162

15.   

IV.

1925.

Renato Purić

Palinovec 160

16. 

IV.

1923.

Dražen Molnar

Palinovec 47

17.  

IV.

1926.

Anica Sabol

Palinovec 15

18.

IV.

1927.

Nadica Varošanec

Palinovec 121

19.   

IV.

1928.

Blaženka Zelenić

Palinovec 112

20. 

V.

2188.

Milena Zrna

Palinovec 89

21.  

IV.

1913.

Sanja Zrna

D. Hrašćan 89

Obrada: ®Barić 2015.