Generacija 8. razreda školske 1990./91. godine

Sastali su se u našoj školi 18. lipnja 2016. na proslavi 25. godina male mature

 

 Generacija 8. razreda školske 1990./91. godine

Sastali su se u našoj školi 24. lipnja 2011. na proslavi 20. godina male mature

 Galerija slika - dolje

Na slici je razrednica do 6. razreda Katarina Kolarić, a uz ostale iz generacije je i Manuela Majerhof (otišla nakon 5. razreda). Susret u OŠ Hodošan održan je u 17,00 sati, a druženje u Restoranu "Lovac" u Prelogu nastavljeno dugo, dugo...

Ljubaznošću Emilije Orehovec objavljujemo imena bivših učenika. U gornjem redu stoje slijeva: Kristijan Baranašić, Emil Vuk, Vjeran Štampar, Kristijan Glavina, Jerko Blagus, Vladimir Kolonić, Blaženko Krznar, Dejan šoltić, Mario Malek, Krešimir Vinković i Mladen Mate.

Srednji red slijeva: Angelika Kolarić, Marijana Jančec, Đurđica Srpak, Silvija Frančić, Manuela Majerhof, Julija Hranjec, Biserka Kolar, Lidija Meglić, Kristijan Blagus i ravnatelj Ivan Barić (autor ove stranice).

Donji red slijeva: Sanja Purić, Blaženka Baranašić, Danijela Čanadi, Anita Sabol, Mirjana Baranašić, učitelj Drago Balent, Danijela Pavlic, razrednica Katarina Kolarić, Emilija Orehovec, Anamarija Novak i Svjetlana Strahija.

 

Izvod iz Matice školske 1990./91. godine

Direktor škole: Dragutin Šimunić do 28. travnja 1991.

Ravnatelj: Ivan Barić od 29. travnja 1991.

VIII.a

Razrednik: Stjepan Kolac

Razrednici u nižim razredima: Juraj: Anka Balent, Hodošan: Dragutin Balent, Palinovec: Anđela Vincek i Elizabeta Matijaško

 

R.br.

MK

Broj

Ime i prezime

Adresa 1991. godine

1.                 

VI.

2411.

Kristijan Baranašić

Hodošan

2.                  

VI.

2290.

Mirjana Baranašić

Palinovec

3.                  

VI.

2267.

Kristijan Blagus

Hodošan

4.                  

VI.

2268.

Kristinka Blagus

Hodošan

5.                  

VI.

2292.

Drago Cirkvenčić

Palinovec

6.                  

VI.

2293.

Danijela Čanadi

Palinovec

7.                  

VI.

2247.

Čavlek Lidija

Sv. Juraj u Trnju ..

8.                  

VI.

2248.

Gordana Čonka

Sv. Juraj u Trnju

9.                  

VI.

2294.

Silvija Fileš

Palinovec

10.              

VI.

2250.

Silvija Frančić

Sv. Juraj u Trnju

11.              

VI.

2270.

Kristijan Glavina

D. Hrašćan

12.              

VI.

2252.

Jasminka Hatlak

D. Pustakovec

13.              

VI.

2295.

Kristijan Horvat

Palinovec

14.              

VI.

2272.

Julija Hranjec

Hodošan

15.              

VI.

2253.

Marijana Jančec

D. Pustakovec

16.              

VI.

2254.

Biserka Kolar

Sv. Juraj u Trnju

17.              

VI.

2276.

Mladen Mate

Hodošan

18.              

VI.

2221.

Boris Meglić

Palinovec

19.              

VI.

2277.

Lidija Meglić

Hodošan

20.              

VI.

2301.

Anita Sabol

Palinovec

21.              

VI.

2282

Đurđica Srpak

Hodošan

22.              

VI.

2304.

Krešimir Vinković

Palinovec

23.              

VI.

2284.

Emil Vuk

Hodošan

24.              

VI.

2285.

Nina Zrna

Hodošan

 

Izvod iz Matice školske 1990./91. godine

Direktor škole: Dragutin Šimunić do 28. travnja 1991.

Ravnatelj: Ivan Barić od 29. travnja 1991.

VIII.b

Razrednik: Josip Zbiljski do 28. 04.1991, Dragutin Šimunić od 29.04.1991.

Razrednici u nižim razredima: Juraj: Anka Balent, Hodošan: Dragutin Balent, Palinovec:

 Anđela Vincek i Elizabeta Matijaško

 

R.br.

MK

Broj

Ime i prezime

Adresa 1991. godine

1.                 

VII.

2640.

Andreja Ban

Hodošan

2.                  

IV.

2265.

Blaženka Baranašić

M. Gregoran 60, Hodošan

3.                  

IV.

2226.

Jerko Blagus

M. Gregoran 79, Hodošan

4.                  

IV.

2291.

Marino Bobetić

Palinovec 210

5.                  

IV.

2269.

Branko Dominić

Vukov Gaj 33, Hodošan

6.                  

IV.

2249.

Draženka Fajić

Sv. Juraj u Trnju 76

7.                  

IV.

2271.

Svjetlana Hošnjak

Školska 10, Hodošan

8.                  

IV.

2273/VI

Angelika Kolarić

D. Hrašćan 25

9.                  

IV.

2255.

Vladimir Kolonić

Sv. Juraj u Trnju 100

10.              

IV.

2258.

Blaženko Krznar

D. Pustakovec 14

11.              

IV.

2260.

Dragutin Molnar

Sv. Juraj u Trnju 18

12.              

IV.

2296.

Mario Malek

Palinovec 140

13.              

IV.

2278.

Anamarija Novak

D. Hrašćan 5

14.              

IV.

2298.

Tanja Novak

Palinovec 245

15.              

IV.

2299.

Emilija Orehovec

Palinovec 8

16.              

IV.

2279.

Danijela Pavlic

D. Hrašćan 109

17.              

IV.

2261.

Melita Perković

Sv. Juraj u Trnju 57

18.              

IV.

2225.

Siniša Petrov

Palinovec 82

19.              

IV:

2300.

Danijela Rojko

Palinovec 218

20.              

IV.

2281.

Želimir Sokač

Vinogradarska 15, Hodošan

21.              

IV.

2283.

Svjetlana Strahija

Vukov Gaj 11, Hodošan

22.              

IV.

2262.

Tihomir Šegović

D.Pustakovec 95

23.              

IV.

2302.

Dejan Šoltić

Palinovec 182

24.              

IV.

2280.

Sanja Purić

Vinogradarska 18, Hodošan

25.              

IV.

2263.

Vjeran Štampar

D. Pustakovec 45

26.              

IV.

2286.

Sandro Zrna

D. Hrašćan 6

Obrada: ®Barić 1996.

 

Galerija sa sata razrednika by Iwo