Okupili su se 23. kolovoza 2008. u našoj novoj školi. Održan je sat razrednika sa sadašnjim ravnateljem Ivanom Barićem.

Svečanost je nastavljena u Restoranu "Zelengaj" na Graničnom prijelazu Goričan.

 Generacija 8.a razreda školske 1967./68.

Na slici:

Stoje gore slijeva:

 Alojz Vuk, Drago Purić, Ivan Naranđa, Stjepan Hošnjak, Franjo Sabol, Drago Sabol i Stjepan Pandur

Stoje dolje:  Pero Granatir, Stjepan Vuk, Vlado Purić, Stjepan Purgar (pokojni 8. rujna 2008.),

Drago Sabol, Josip Tišljarić, Vlado Strahija, Ivan Ilijaš i ravnatelj Ivan Barić.

Sjede slijeva:  Nada Vlahek, Nada Kokot, Agneza Vadlja, Nada Čanadi, Ana Jurmić, Ilka Vadlja, Ana Blagus i Mila Zrna.

 

Izvod iz Matice školske 1967./68. godine, završni razred:

 

Br. MK

Ime

Prezime

Mjesto stanovanja 1968./zadnja poznata adresa

1.         

522./II.

Ivan

Sabol

Donji Hrašćan

2.         

551./II.

Nevenka

Barić

Donji Pustakovec

3.         

552./II.

Bernarda

Baranašić

Palinovec

4.         

553./II.

Drago

Baranašić

Ljubljana

5.         

554./II.

Franjo

Baranašić

Palinovec

6.         

557./II.

Drago

Blagus

Hodošan

7.         

558./II.

Franjo

Blagus

Hodošan

8.         

559./II.

Marija

Blažinčić

Donji Pustakovec

9.         

560./II.

Ljubica

Blažinčić

Donji Pustakovec

10.      

562./II.

Milka

Borović

Donji Pustakovec

11.      

564./II.

Barica

Branilović

Donji Hrašćan

12.      

566./II.

Ivan

Brumen

Palinovec

13.      

567./II.

Nada

Čanadi

Hodošan

14.      

568./II.

Stjepan

Čanadi

Palinovec

15.      

570./II.

Branko

Glavak

Palinovec

16.      

575./II.

Dragica

Horvat

Palinovec

17.      

580./II.

Ivan

Ilijašš

Hodošan

18.      

581./II.

Zlata

Ivković

Donji Pustakovec

19.      

583./II.

Ivanka

Jančec

Zenica

20.      

584./II.

Josip

Jasnić

Donji Pustakovec

21.      

588./II.

Ana

Jurmić

Hodošan

22.      

593./II.

Marijan

Kos

Donji Pustakovec

23.      

595./II.

Nada

Kolarić

Donji Hrašćan

24.      

597./II.

Bernarda

Kenjereš

Palinovec

25.      

600./II.

Nada

Kranjčec

Hodošan

26.      

607./II.

Ivan

Lončarić

Palinovec

27.      

609./II.

Josip

Markač

Hodošan

28.      

611./II.

Slavko

Meglić

Palinovec

29.      

612./II.

Stjepan

Mesarek

Palinovec

30.      

614./II.

Ivan

Naranđa

Hodošan

31.      

617./II.

Drago

Purić

Hodošan

32.      

619./II.

Vera

Purić

Hodošan

33.      

620./II.

Vlado

Purić

Hodošan

34.      

623./II.

Stjepan

Purgar

Hodošan

35.      

629./II.

Terezija

Sabol

Hodošan

36.      

630./II.

Ivan

Sabol

Palinovec

37.      

631./II.

Katica

Sabol

Palinovec

38.      

634./II.

Drago

Strahija

Donji Pustakovec

39.      

635./II.

Vlado

Strahija

Hodošan

40.      

636./II.

Mirjana

Šimunko

Palinovec

41.      

637./II.

Mladen

Šimunko

Palinovec

42.      

638./II.

Marija

Šipoš

Palinovec

43.      

642./II.

Josip

Švenda

Sveti Juraj u Trnju

44.      

644./II.

Josip

Tišljarić

Donji Kraljevec

45.      

645./II.

Agneza

Vadlja

Hodošan

46.      

646./II.

Štefica

Vadlja

Hodošan

47.      

647./II.

Nada

Vlahek

Hodošan

48.      

648./II.

Zlatko

Vlahek

Hodošan

49.      

649./II.

Jelena

Vidović

Hodošan

50.      

653./II.

Emilija

Zrna

Hodošan

51.      

655./II.

Ivan

Zrna

Hodošan

52.      

768./II.

Marija

Koštrbanj

Donji Pustakovec