Nakon zamolbe da im ustupimo podatke

došli su 19. travnja 2008. u našu novu školu. Održan je uspješan sat razrednika s bivšim razrednicima i sadašnjim ravnateljem.

Svečanost je nastavljena u Gradskoj kavani "Lovac" u Prelogu.

 

 

 Generacija 8. a i 8.b 1982. godine

Učitelji slijeva: Vera Šantek (Sveti Juraj), ravnatelj Ivan Barić, Katarina Kolarić, Josip Martinez i Elizabeta Matijaško (Palinovec)

Izvod iz Matice školske 1981./82. godine

Direktor:  Dragutin Šimunić

 

VIII.a

 Razrednik:  Josip Martinez

Razrednica u nižim razredima: Marija Lukšić - Momčilović

 

R.

br.

MK Broj MK

Prezime i ime

Adresa 1982. godina

1.  

IV.

1732.

Blaženka Baranašić

Hodošan, Zavrtna 5

2.  

IV.

1708.

Vlado Biber

Hodošan, Grobljanska 16

3.  

IV.

1733.

Vladimir Blagus

Hodošan, Prvomajska 10

4.  

IV.

1734.

Drago Čemerika

Hodošan, M. Gregoran 36/2

5.  

IV.

1735.

Anica Dojčić

Hodošan, Vukov Gaj 6

6.  

IV.

1736.

Verica Hegeduš

D. Hrašćan 20

7.  

IV.

1622.

Dragan Horvat

Palinovec 227

8.  

IV.

1737.

Stjepan Ivković

 

9.  

IV.

1739.

Ljubica Kerovec

D. Hrašćan 139

10.                     

IV.

1740.

Zdenka Kolarić

D. Hrašćan 118

11.                     

IV.

1741.

Vesna Košak

Hodošan, M. Tita 103

12.                

IV.

1743.

Darinka Kuhanec

Hodošan, P. Pintara 4

13.                     

IV.

1744.

Božidar Mesarić

Hodošan, M. Tita 71

14.                     

IV.

1746.

Danica Novak

Hodošan, P. Boraca 34

15.                     

IV.

1745.

Ljubomir Novak

D. Hrašćan 1

16.                     

IV.

1747.

Kristina Purić

Hodošan, Čakovečka 22

17.                     

IV.

1749.

Milica Vadlja

Hodošan, M. Tita 46

18.                     

IV.

1750.

Stjepan Vlahek

Hodošan, Prvomajska 12

19.                     

IV.

1751.

Vlado Vlahek

Hodošan, P. Boraca 52

20.                     

 

1752.

Mladen Vuk

Hodošan, Prvomajska 15

21.                     

IV.

1753.

Branko Zorko

Hodošan, P. Pintara 9

22.                     

IV.

1754.

Marija Zrna

D. Hrašćan 97

 

 

VIII.b Razrednica:

Katarina Kolarić

Razrednice u nižim razredima: Elizabeta Matijaško (Palinovec) i Vera Šantek (Sveti Juraj)

R.

br.

MK Broj MK

Prezime i ime

Adresa 1982. godina

1.  

IV.

1766.

Željko Borović

Donji Pustakovec 46

2.  

IV.

1767.

Anđelko Brisar

Donji Pustakovec bb.

3.  

IV.

1756.

Ljubica Cirkvenčić

Palinovec 109

4.  

IV.

1768.

Zlatko Čonka

Sveti Juraj u Trnju 13

5.  

IV.

1757.

Miljenko Dolenec

Palinovec 119

6.  

IV.

1758.

Biserka Jeđud

Palinovec 21

7.  

IV.

1774.

Dražen Kolar

Sveti Juraj u Trnju 13

8.  

IV.

1775.

Sretan Kovač

 Sveti Juraj u Trnju

9.  

IV.

1760.

Stjepan Košak

Palinovec 149

10.                     

IV.

1776.

Mirjana Kramar

Donji Pustakovec 106

11.                     

IV.

1777.

Nada Krznar

Donji Pustakovec 7

12.                

IV.

1779.

Miljenko Mačak

Donji Pustakovec 75

13.                     

IV.

1761.

Slavica Marcinjaš

Palinovec 175

14.                     

IV.

1762.

Spomenka Modrinjak

Palinovec bb.

15.                     

IV.

1781.

Nevenka Pandur

Sveti Juraj u Trnju bb.

16.                     

IV.

1763.

Snježana Sabol

Palinovec 202

17.                     

IV.

1782.

Mladen Strahija

Donji Pustakovec bb.

18.                     

IV.

1784.

Željko Vagaj

Sveti Juraj u Trnju

22.                     

IV.

1785.

Ana Zrna

Sveti Juraj u Trnju 32

 

 

 

 

Obrada: â Vanja Barić 2004.