Generacija 8.a razreda školske 1988./89.

 

S bivšim učenicima su i razrednice Emilija Kolac i Ljiljana Zelenić i ravnatelj Ivan Barić

Izvod iz Matice školske 1988/89. godine

Direktor Dragutin Šimunić

VIII.a

Razrednik  Mirko Šimunić

Razrednici u nižim razredima:   Emilija Kolac, Ljiljana Zelenić i Elizabeta Matijaško

 

R.

br.

Mk Školski broj

Ime i prezime

Adresa 1989. godine

1. 

VI.

2486.

Dejan Bihar

Hodošan, Zlatoljska 18

2. 

VI.

2487.

Goran Blagus

Hodošan, Braće Radić 83

3. 

VI.

2489.

Mladen Blažinčić

Palinovec 177

4. 

VI.

2490.

Darko Branilović

D. Hrašćan 153

5. 

VI.

2491.

Mirjana Brisar

Palinovec 69

6. 

VI.

2492.

Mirjana Hajdinjak

D. Pustakovec 1

7. 

VI.

2493.

Mario Horvat

Palinovec 100

8. 

VI.

2494.

Anamarija Ivoš

Palinovec 180

9. 

VI.

2495.

Jasenka Jančec

D. Pustakovec 112

10. 

VI.

2497.

Robert Jurčec

Hodošan, Vukov gaj 54

11.  

VI.

2498.

Martin Markač

Hodošan, Vinogradska 4

12.  

VI.

2499.

Nataša Matković

Sveti Juraj u Trnju 21

13.  

VI.

2354.

Bojan Modrinjak

Palinovec

14. 

VI.

2501.

Dražen Strahija

D. Pustakovec 73

15.  

VI.

2502.

Zlatko Šupljika

Hodošan, Glavna 50

16. 

VI.

2503.

Christian Tišljarić

Hodošan, M. Tita 76

17.  

VI.

2504.

Mirjana Vagaj

Sveti Juraj u Trnju 28

18.  

VI.

2505.

Andrijana Vlahek

Hodošan, Palih boraca 29

19.  

VI.

2506.

Valentina Vlahek

Hodošan, Čakovečka 9

20.  

VI.

2507.

Danijela Vidović

D. Pustakovec

21. 

VI.

2508.

Mirjana Vidović

D. Hrašćan 131

22.  

VI.

2509.

Zlatko Vidović

Hodošan, Glavna 74

23. 

VI.

2510.

Damir Vražić

Palinovec 3

24.  

VI.

2511.

Kristijan Zorko

D. Hrašćan 152

25. 

VI.

2512.

Zrna Ivana

Hodošan, Prvomajska 9

Izvod iz Matice školske 1988/89. godine

Direktor Dragutin Šimunić

VIII.a

Razrednica  Magdalena Brezničar

Razrednici u nižim razredima:   Emilija Kolac, Ljiljana Zelenić i Elizabeta Matijaško

 

R.

br.

Mk Školski broj

Ime i prezime

Adresa 1989. godine

1. 

VI.

2427.

Biljana Baranašić

Palinovec 80

2. 

VI.

2428.

Melita Barić

D. Hrašćan

3. 

VI.

2429.

Darko Blagus

Hodošan, Vukov gaj 24

4. 

VI.

2432.

Ivana Cerovec

Sveti Juraj u Trnju 78

5. 

VI.

2433.

Gordana Čavlek

Sveti Juraj u Trnju 1

6. 

VI.

2434.

Vlado Dojčić

Hodošan, Vukov gaj 6

7. 

VI.

2436.

Josip Herman

D. Pustakovec 113

8. 

VI.

2372.

Mirjana Horvat

Palinovec 26

9. 

VI.

2435.

Ljiljana Ilijaš

Hodošan, Prvomajska 11

10. 

VI.

2435.

Senka Ivković

D. Hrašćan 136

11.  

VI.

2438.

Miroslav Kerovec

Palinovec 96

12.  

VI.

2439.

Ninoslav Kos

D. Pustakovec 40

13.  

VI.

2437.

Damir Krznar

Hodošan, Vukov gaj 2

14. 

VI.

2310.

Nikoleta Mesarek

Palinovec 202

15.  

VI.

2440.

Marijana Molnar

D. Pustakovec 21

16. 

VI.

2442.

Jasmina Petrović

D. Hrašćan 40

17.  

VI.

2441.

Nenad Plevnjak

Palinovec 213

18.  

VI.

2443.

Valentina Purgar

Sveti Juraj u Trnju 91

19.  

VI.

2444.

Ivan Sabol

Hodošan, Palih boraca 42

20.  

VI.

2246.

Draženka Setnik

D. Pustakovec 80

21. 

VI.

2639.

Blaženko Slaviček

D. Pustakovec 15

22.  

VI.

2445.

Goran Strahija

Hodošan, Braće Radić 33

23. 

VI.

2247.

Sandra Švenda

Sveti Juraj u Trnju 103

24.  

VI.

2442.

Mirjana Vadlja

Hodošan, Braće Radić 11

25.  

VI.

2449.

Suzana Vincek

D. Pustakovec 87

26. 

VI.

2451.

Kristijan Višnjić

Hodošan, Vinogradska 7

27.  

VI.

2450.

Darko Vlahek

Hodošan, M. Tita 57