Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana

u ponedjeljak, 11. rujna 20167.

 

Iako vrijeme nije bilo naklonjeno da se održe svi planirani sadržaji, ono najvažnije je ostvareno - živi i zdravi vratili smo se doma.

Galerija fotografija

Olimpijski športski dan predmetne nastave

 

Sudionici – svi učenici predmetne nastave OŠ Hodošan, učitelji predmetne nastave.

Cilj  nastave: Obilježavanje Olimpijskog dana, učenici trebaju shvatiti važnost bavljenja športskom aktivnošću, olimpijska načela izvrsnosti u svakom području, razumijevanje, mir i solidarnost među učenicima kao sastavnice olimpijskog djelovanja.

 

Program:

 

Okupljanje učenika je kod matične škole u Hodošanu. Svi učenici predmetne nastave dolaze u školu biciklom.

Polazak od rodne kuće je u 7,45. Na putu je kontrola od strane policije i djelatnika Škole.

Okupljanje učenika s njihovim biciklima je od 8.00 - 8.15h

 

Zajednički polazak uz pratnju policije i učitelja je u 8.30-8,40 h.

 

Raspored kretanja prometnicama:

8,30-8,40  - polazak iz Hodošana za Zelengaj za sve bicikliste – pratnja svi učitelji i policija

Pomoćna vozila: traktor Tomislav Sabol, automobili Marija Ivković i Ivan Barić

 

9,00 dolazak biciklima u Zelengaj

9,30 Užina - za sve sudionike (10 odraslih i 113 učenika)  osigurana je pizza  i sok

10,00 – 12,00 Orijentacijske igre u prirodi, sportske igre i druženje u prirodi.

Slijedi predavanje kontakt policajca

 

Povratak:

12,20 – biciklisti polaze uz pratnju prema Hodošanu do škole – pratnja svi učitelji i policija

12,50 – dolazak u  Hodošan (kod škole)

13,00 – samostalni odlazak učenika svojim kućama pod pratnjom učitelja (automobili)

 

 

Građanski odgoj i obrazovanje – 4 sata

Na Olimpijskom športskom danu, realizirat ćemo ljudsko-pravno dimenziju, društvenu, kulturološku i ekološku dimenziju građanskog odgoja.

 

Kod učenika ćemo razvijati slijedeće kompetencije-

-         Građansko znanje i razumijevanje – učenik shvaća razred i školu kao zajednicu učenika, nastavnika, drugih zaposlenika koja djeluje prema određenim pravilima, razumije da prava pripadaju svakoj učeniku bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Razlikuje poželjne od nepoželjnih verbalnih i neverbalnih oblika komunikacije u školi. Učenici razumiju da učenici s posebnim potrebama imaju ista prava kao i drugi, te da im trebaju pomagati. Učenici razumiju razliku između pojedinačnog i grupnog identiteta. Učenici pravedno vrednuju svoj i tuđi rad. Učenici razumiju važnost zdravog okoliša, uče da se trebaju odgovorno ponašati prema zajedničkoj imovini.

-         Građanske vještine i sposobnosti – Učenici jasno obrazlažu svoje ideje i stavove, razumiju polazišta drugih. Koriste više izvora informiranja o temi ili problemu. Učenici koriste osnovne tehnike timskog rada i nenasilnog rješavanja sukoba, aktivnog slušanja drugoga.

-         Građanske vrijednosti i stavovi – učenik pokazuje privrženost načelima dostojanstva svake osobe, jednakosti. Pokazuje samostalnost i samopouzdanje u iznošenju svojih stavova. Prihvaća zajednička pravila, dogovore i rješenja te pokazuje interes i odgovornost za ishod zajedničkih planiranih aktivnosti. Učenik zagovara zdrave stilove života i pokazuje odgovornost za vlastito zdravlje.