Javna nabava

Napomena. novije vijesti su na vrhu

 

Javni pozivi za organizaciju putovanja (prema  Članku 12., stavku (5) Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN. 67./14.) u školskoj 2018./19. godini

Poziv 3.

Trajanje natječaja

Broj ponude

Vrsta - linkovi  će biti uklonjeni poslije otvaranja natječaja

Cilj Putovanja

Predviđen datum

Otvaranje ponuda u Matičnoj školi Hodošan

Ponude koje zadovoljavaju natječaj

Odabrana agencija, dan polaska

 - Roditeljski sastanak / suglasnosti roditelja

4.-12.

04.2019

19-023-11

Jednodnena terenska nastava

Veliki Grđevac (plan puta)

6.6.2019

 

16. travnja 2019.

1. Rudi Travel Čakovec

Odabrana ponuda:

Rudi Travel Čakovec

Roditelji će potpisivati suglasnosti do 10. svibnja

 

19-023-01 - Ukoliko pisanu suglasnost ne potpiše minimalni broj roditelja  (min. 73) putovanje neće ostvariti! Ugovori se sklapaju s odabranom agencijom.

 

Poziv 2. - riješeno

Trajanje natječaja

Broj ponude

Vrsta - linkovi  će biti uklonjeni poslije otvaranja natječaja

Cilj Putovanja

Predviđen datum

Otvaranje ponuda u Matičnoj školi Hodošan

Ponude koje zadovoljavaju natječaj

Odabrana agencija, dan polaska

 - Suglasnosti roditelja

23.-31.

01.2019

19-023-01

Višednevna izvanučionička nastava

Solaris Šibenik

7. - 11. lipnja 2019.

5. veljače 2019. u 10,15

1. Rudi Travel Čakovec

2. Taubek tours Ivanec

3. Koncept putovanja Koprivnica

Obavljen Roditeljski sastanak 12. veljače.

Natpolovičnom većinom odabrana je ponuda

agencije Rudi Travel, 4. lipnja. 

23.-31.

01.2019

19-023-02

Jednodnena terenska nastava

Krapina-Oroslavje

10.04.2019

 

5. veljače 2019.

1. Rudi Travel Čakovec

2. Taubek tours Ivanec

3. Koncept putovanja Koprivnica

Pismene suglasnosti roditelja - odabrana ponuda Taubek toursa Ivanec, 10. travnja 2019.

Hvala agencijama na sudjelovanju u natječaju...

 

Poziv 1. - riješeno

Trajanje natječaja

Broj ponude

Vrsta - linkovi  će biti uklonjeni poslije otvaranja natječaja

Cilj Putovanja

Predviđen datum

Otvaranje ponuda u Matičnoj školi Hodošan

Ponude koje zadovoljavaju natječaj

Odabrana agencija, dan polaska

 - Suglasnosti roditelja

119.-18.9.2018.

 18-176

Jednodnevna terenska nastava

Zagreb

26. - 28. rujna 2018.

 

 20. rujna 10,30

1. Koncept putovanja Koprivnica

2. Taubek tours Ivanec

Taubek  tours Ivanec, 26. rujna

Hvala agencijama na sudjelovanju u natječaju...

 

 

Plan nabave za 2019. godinu

 

Osnovna škola Hodošan objavljuje da ne postoje takvi gospodarski subjekti s kojima temeljem odredbe članka 5.c ZJN-a ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Obrazloženje:

Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110./07., 125./08. propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

– obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Svi naručitelji obvezni su na svojim internetskim stranicama objaviti popis

gospodarskih subjekata s kojima temeljem navedene odredbe ne smiju sklapati ugovor o javnoj nabavi.

Ravnatelj: Ivan Barić, mag. prim. educ.