Javna nabava

Napomena. novije vijesti su na vrhu

 

Javni poziv za organizaciju putovanja (prema  Članku 12., stavku (5) Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN. 67./14.) u školskoj 2016./17. godini

Odabrane agencije za ostvarenje plana i programa putovanja

Broj ponude

Vrsta

Cilj Putovanja

 Datum ostvarenja

Prihvaćena ponuda / slijede pojedinačne suglasnosti roditelja i sklapanje pojedinačnih ugovora sa sljedećim agencijama:

29.1.-16.2.2018.

 Školska ekskurzija 7. razreda

Šibenik, Solaris

15. – 19. lipnja

Rudi Express Čakovec - slijedi pismeno informiranje roditelja o prihvaćenoj ponudi. Potpisima na suglasnostima roditelji će potvrditi spremnost potpisivanja ugovora s Agencijom. Rok izjašnjavanja 8 dana.

 

Javni poziv raspisan je 29. siječnja - 16. veljače 2018. Ponude su javno otvarane 20. veljače u 10,30

Hvala agencijama na sudjelovanju u natječaju...

Trajanje natječaja

Broj ponude

Vrsta - linkovi uklonjeni poslije otvaranja natječaja 24. veljače

Cilj Putovanja

Predviđen datum

Otvaranje ponuda u Matičnoj školi Hodošan

Ponude koje zadovoljavaju natječaj / prema Odluci Povjerenstva pozivaju se Agencije na predstavljanje

Roditeljski sastanak

29.1.-16.2.2018.

 18-015-1 i 1/18

Školska ekskurzija 7. razreda

Šibenik, Solaris

15. – 19. lipnja

20. veljače, 10,30 (Zajednički natječaj s OŠ D. Kraljevec)

(prema slijedu zaprimanja)

1. Rudi Express Čakovec

2. Mediatours Zagreb

3. Koncept putovanja Koprivnica

 

Ponedjeljak, 26. veljače u 17,00 u OŠ Hodošan. Pozvane Turističke agencije koje su odabrane

29.1.-16.2.2018.

 18-015-2

Školska ekskurzija 7. razreda

 Biograd

15. – 19. lipnja

20. veljače, 10,30

Nema

Nema

Prihvaćene ponude od strane Povjerenstva šalju se na roditeljski sastanak kojem mogu biti nazočni predstavnici svih navedenih agencija koje su dale zadovoljavajuće ponude.

Roditelji na sastanku natpolovičnom većinom donose odluku o izboru agencije.

Nakon sastanka potpisuju suglasnosti s točnim podacima o izvršitelju usluge, cijeni, planu puta.

Ukoliko se s putovanjem ne složi zadani broj roditelja (piše na suglasnosti) putovanje se neće ostvariti.

Izmjene Plana nabave za 2018.

Osnovna škola Hodošan objavljuje da ne postoje takvi gospodarski subjekti s kojima temeljem odredbe članka 5.c ZJN-a ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Obrazloženje:

Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110./07., 125./08. propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

– obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Svi naručitelji obvezni su na svojim internetskim stranicama objaviti popis

gospodarskih subjekata s kojima temeljem navedene odredbe ne smiju sklapati ugovor o javnoj nabavi.

Ravnatelj: Ivan Barić, mag. prim. educ.