Javna nabava

Napomena. novije vijesti su na vrhu

 

Javni pozivi za organizaciju putovanja (prema  Članku 12., stavku (5) Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN. 67./14.) u školskoj 2018./19. godini

Poziv 2.

 

Trajanje natječaja

Broj ponude

Vrsta - linkovi  će biti uklonjeni poslije otvaranja natječaja

Cilj Putovanja

Predviđen datum

Otvaranje ponuda u Matičnoj školi Hodošan

Ponude koje zadovoljavaju natječaj

Odabrana agencija, dan polaska

 - Suglasnosti roditelja

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv 1.

Riješeno

Trajanje natječaja

Broj ponude

Vrsta - linkovi  će biti uklonjeni poslije otvaranja natječaja

Cilj Putovanja

Predviđen datum

Otvaranje ponuda u Matičnoj školi Hodošan

Ponude koje zadovoljavaju natječaj

Odabrana agencija, dan polaska

 - Suglasnosti roditelja

119.-18.9.2018.

 18-176

Jednodnevna terenska nastava

Zagreb

26. - 28. rujna 2018.

 

 20. rujna 10,30

1. Koncept putovanja Koprivnica

2. Taubek tours Ivanec

Taubek  tours Ivanec, 26. rujna

 

Ukoliko se s putovanjem ne složi zadani broj roditelja (piše na suglasnosti) putovanja se neće ostvariti.

Hvala agencijama na sudjelovanju u natječaju...

Izmjene Plana nabave za 2018.

Osnovna škola Hodošan objavljuje da ne postoje takvi gospodarski subjekti s kojima temeljem odredbe članka 5.c ZJN-a ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Obrazloženje:

Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110./07., 125./08. propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

– obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Svi naručitelji obvezni su na svojim internetskim stranicama objaviti popis

gospodarskih subjekata s kojima temeljem navedene odredbe ne smiju sklapati ugovor o javnoj nabavi.

Ravnatelj: Ivan Barić, mag. prim. educ.