Javna nabava

Napomena. novije vijesti su na vrhu

 

Javni poziv za organizaciju putovanja (prema  Članku 12., stavku (5) Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN. 67./14.) u školskoj 2016./17. godini

Odabrane agencije za ostvarenje plana i programa putovanja

Broj ponude

Vrsta

Cilj Putovanja

 Datum ostvarenja

Prihvaćene ponude / slijede pojedinačne suglasnosti roditelja i sklapanje pojedinačnih ugovora sa sljedećim agencijama:

Roditeljski sastanak

 17-030-5

Školska ekskurzija 7.ab

Šibenik, Solaris

8. – 12. lipnja

Rudi Express ČK

7. ožujka u 17,00 u Matičnoj školi Hodošan - svi oditelji 7.ab OŠ Hodošan i 7. razreda OŠ D. Kraljevec

 17-030-4

Škola u prirodi, 3.hjp i 4.hjp

Šibenik, Solaris

 29. svibnja – 2. lipnja

Rudi Express ČK

7. ožujka u 17,00 u Matičnoj školi Hodošan - svi roditelji 3. i 4. razreda

 

Javni poziv raspisan je 13. - 22. veljače 2017. Ponude su javno otvarane 24. veljače u 10,30

Hvala agencijama na sudjelovanju u natječaju...

Trajanje natječaja

Broj ponude

Vrsta - linkovi uklonjeni poslije otvaranja natječaja 24. veljače

Cilj Putovanja

Predviđen datum

Otvaranje ponuda u Matičnoj školi Hodošan

Prihvaćene ponude koje zadovoljavaju natječaj

Roditeljski sastanak

13.2.-22.2.2017.

 17-030-5

Školska ekskurzija 7.ab

Šibenik, Solaris

1. – 18. lipnja

24. veljače, 10,30 (Zajednički natječaj s OŠ D. Kraljevec)

Jakopić Čakovec

Galileo Travel VŽ

Rudi Express ČK

Taubek tours Ivanec

Koncept putovanje KC

7. ožujka u 17,00 u Matičnoj školi Hodošan - svi oditelji 7.ab OŠ Hodošan i 7. razreda OŠ D. Kraljevec

13.2.-22.2.2017.

 17-030-4

Škola u prirodi, 3.hjp i 4.hjp

Šibenik, Solaris

 26. svibnja – 14. lipnja

24. veljače, 10,42

Jakopić Čakovec

Rudi Express ČK

Taubek tours Ivanec

Koncept putovanje KC

7. ožujka u 17,00 u Matičnoj školi Hodošan - svi roditelji 3. i 4. razreda

Prihvaćene ponude od strane Povjerenstva šalju se na roditeljski sastanak kojem mogu biti nazočni predstavnici svih navedenih agencija koje su dale zadovoljavajuće ponude.

Roditelji na sastanku natpolovičnom većinom donose odluku o izboru agencije.

Nakon sastanka potpisuju suglasnosti s točnim podacima o izvršitelju usluge, cijeni, planu puta.

Ukoliko se s putovanjem ne složi zadani broj roditelja (piše na suglasnosti) putovanje se neće ostvariti.

Plan nabave za 2017. godinu 

Osnovna škola Hodošan objavljuje da ne postoje takvi gospodarski subjekti s kojima temeljem odredbe članka 5.c ZJN-a ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Obrazloženje:

Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110./07., 125./08. propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

– obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Svi naručitelji obvezni su na svojim internetskim stranicama objaviti popis

gospodarskih subjekata s kojima temeljem navedene odredbe ne smiju sklapati ugovor o javnoj nabavi.

Ravnatelj: Ivan Barić, mag. prim. educ.