Radimo za Vas  od 11. svibnja 2003.  (Since May 11, 2003)

Zadnja popuna podataka: 22. kolovoza 2019.  godine (Last Refresh): August 22, 2019)

 

 

Novo, važno.....

Nova pravila o sufinanciranju toplog obroka za učenike kazuju da će to pravo ostvarivati

samo učenici za koje roditelji primaju dječji doplatak.

Svi roditelji koji žele da uđu na popis besplatneog toplog obroka za svoje dijete koje polazi OŠ Hodošan u vremenu

od 26. kolovoza do 3. rujna moraju u upravu škole donijeti rješenje o dječjem doplatku za 2019. godinu.

Škola ima mogućnost sufinanciranja za 15 učenika.

 

Početak radova na energetskoj obnovi - nema više kotlovnice iz 1999. godine

Nismo se mogli dočekati početka energetske obnove pak smo malo zroštali gornji hol Matične škole u Hodošanu - prepoznajete ga po slikama...

 

Potpisom na prijavnice za upis u srednju školu

od prostora, učenika i djelatnika  OŠ Hodošan

oprostili su se učenici 8.h razreda razrednice Jelene Sobočan Tkalčec

 

 

 

Jedan od zapaženih projekata naše Škole ove godine bio je Go-Car-Go. Ovo je detalj s predstavljanja projekta i ekstramobila Bibliobus na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

 

Autić mentora Ivana Barića predstavili su Rea Sabol i učitelj savjetnik Krtistijan Ovčarić. Osoba bez koje ništa u Školi ne prolazi lako, pa tako ni tehnička pomoć i prijevoz ekstramobila, je domar Tomislav Sabol.

 

Vozilo za prijevoz nesebično su školi omogućili Boris i Zoran Dovečer

 

 

 

Zaštita osobnih podataka ustavna je kategorija kojima je svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena zaštita osobnih podataka, njihove sigurnosti i tajnosti, a bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti samo  uz uvjete određene zakonom (Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka NN, br.103./03.). Za sve objavljeno na stranicama Škole imamo pismenu suglasnost roditelja. Ukoliko se na stranicama objavi nešto što roditelji ne žele ili nije u skladu sa zakonskim odredbama, treba se odmah obratiti Školi pismenom izjavom ili usmenom zamolbom.

Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka, pravovaljana od svibnja 2018. godine) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Uz navedenu Opću uredbu, sastavni dio usvojenog zakonodavnog paketa je i Direktiva o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka. Tom će se Direktivom ujednačiti zaštita osobnih podataka koje obrađuju pravosudna i policijska tijela u državama članicama Europske unije.

Rasprave više nema - mnogi će požaliti za našim uzornim stranicama o radu i povijesti ove 185 godina stare organizirane odgojno - obrazovne ustanove. Bili smo u prvom redu informativni i ažurni, sretni što možemo prikazati naše učenike u svakodnevnom učenju i igri biranim riječima, pravim reportažama, vijestima, izvješćima, a sve popraćeno nizovima fotografija.

Nadalje ćemo ostati informativni i ažurni, ali uz opise aktivnosti bit će puno manje fotografija.

Više u vijestima