Radimo za Vas  od 11. svibnja 2003.  (Since May 11, 2003)

Zadnja popuna podataka: 15. srpnja 2019.  godine (Last Refresh): July 15, 2019)

 

Radne bilježnice, poneki udžbenik, radni materijal i mape koje nabavljaju i plaćaju roditelji

nalaze se desno na stranici "Udžbenici"

 

Potpisom na prijavnice za upis u srednju školu

od prostora, učenika i djelatnika  OŠ Hodošan

oprostili su se učenici 8.h razreda razrednice Jelene Sobočan Tkalčec

 

 

 

Jedan od zapaženih projekata naše Škole ove godine bio je Go-Car-Go. Ovo je detalj s predstavljanja projekta i ekstramobila Bibliobus na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

 

Autić mentora Ivana Barića predstavili su Rea Sabol i učitelj savjetnik Krtistijan Ovčarić. Osoba bez koje ništa u Školi ne prolazi lakopa tako ni tehnička pomoć i prijevoz ekstramobila je domar Tomislav Sabol.

 

Vozilo za prijevoz nesebično su školi omogućili Boris i Zoran Dovečer

 

 

 

Zaštita osobnih podataka ustavna je kategorija kojima je svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena zaštita osobnih podataka, njihove sigurnosti i tajnosti, a bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti samo  uz uvjete određene zakonom (Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka NN, br.103./03.). Za sve objavljeno na stranicama Škole imamo pismenu suglasnost roditelja. Ukoliko se na stranicama objavi nešto što roditelji ne žele ili nije u skladu sa zakonskim odredbama, treba se odmah obratiti Školi pismenom izjavom ili usmenom zamolbom.

Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka, pravovaljana od svibnja 2018. godine) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Uz navedenu Opću uredbu, sastavni dio usvojenog zakonodavnog paketa je i Direktiva o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka. Tom će se Direktivom ujednačiti zaštita osobnih podataka koje obrađuju pravosudna i policijska tijela u državama članicama Europske unije.

Rasprave više nema - mnogi će požaliti za našim uzornim stranicama o radu i povijesti ove 185 godina stare organizirane odgojno - obrazovne ustanove. Bili smo u prvom redu informativni i ažurni, sretni što možemo prikazati naše učenike u svakodnevnom učenju i igri biranim riječima, pravim reportažama, vijestima, izvješćima, a sve popraćeno nizovima fotografija.

Nadalje ćemo ostati informativni i ažurni, ali uz opise aktivnosti bit će puno manje fotografija.

Više u vijestima