Radimo za Vas  od 11. svibnja 2003.  (Since May 11, 2003)

Zadnja popuna podataka:  20. siječnja 2018.  godine (Last Refresh): January 20, 2018)

 

 

 

Započela je nova sezona natjecanja, susreta i smotri.

 

 

Učenici se prijavljuju predmetnim učiteljima i voditeljima izvannastavnih aktivnosti

 

 

Prisjetimo se da je prošle školske godine naša najbolja ekipa bila Projekt građanin i sudjelovala na državnom natjecanju.

 

 

Ekipa Podmlatka Crvenoga križa kao najbolja županijska ekipa sudjelovala na na međužupanijskom natjecanju iz prrve pomoći (2. mjesto)

 

 

 

Zaštita osobnih podataka ustavna je kategorija kojima je svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena zaštita osobnih podataka, njihove sigurnosti i tajnosti, a bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti samo  uz uvjete određene zakonom (Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka NN, br.103./03.). Za sve objavljeno na stranicama Škole imamo pismenu suglasnost roditelja. Ukoliko se na stranicama objavi nešto što roditelji ne žele ili nije u skladu sa zakonskim odredbama, treba se odmah obratiti Školi pismenom izjavom ili usmenom zamolbom.

 

Pretraži što želiš na našoj stranici (upiši svoje ime, događaj, neku riječ...):

Loading