Radimo za Vas  od 11. svibnja 2003.  (Since May 11, 2003)

Zadnja popuna podataka: 17. listopada 2019.  godine (Last Refresh):  October 17, 2019)

 

 

 

Obavijest

 

Dana 17. listopada 2019. godine (četvrtak) učenici  Osnovne škole Hodošan po Vašim domovima prikupljaju sredstva za Solidarnost na djelu 2019.

Molimo prilog, sve će biti javno objavljeno na stranicama Škole i na radiju

 

Obavijest za roditelje i sve posjetitelje Matične škole u Hodošanu

Započeli su radovi na energetskoj obnovi MŠ Hodošan.

Zbog sigurnosti djece zabranjuje se zadržavanje djece svih uzrasta oko zgrade Škole prije i nakon nastave te posebno u vrijeme vikenda i praznika. Cijeli prostor osigurat ćemo video nadzorom i prijavljivati sve koji prelaze preko ograde, zadržavaju se oko škole, dvorane i vrtića.

Ulaz u školu bit će zaštićeni glavni ulaz. Zatvara se ulaz vrtića i polaznici će dolaziti kroz školu.

Zatvara se ulaz prema dvorani. Dvorana je do daljnjega izvan uporabe.

O tome obavijestite sve koje znate. Obavijest će čitati i radio stanice i bit će jasno istaknute na prilazima Školi.

 

 

Zaštita osobnih podataka ustavna je kategorija kojima je svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena zaštita osobnih podataka, njihove sigurnosti i tajnosti, a bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti samo  uz uvjete određene zakonom (Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka NN, br.103./03.). Za sve objavljeno na stranicama Škole imamo pismenu suglasnost roditelja. Ukoliko se na stranicama objavi nešto što roditelji ne žele ili nije u skladu sa zakonskim odredbama, treba se odmah obratiti Školi pismenom izjavom ili usmenom zamolbom.

Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka, pravovaljana od svibnja 2018. godine) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Uz navedenu Opću uredbu, sastavni dio usvojenog zakonodavnog paketa je i Direktiva o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka. Tom će se Direktivom ujednačiti zaštita osobnih podataka koje obrađuju pravosudna i policijska tijela u državama članicama Europske unije.

Rasprave više nema - mnogi će požaliti za našim uzornim stranicama o radu i povijesti ove 185 godina stare organizirane odgojno - obrazovne ustanove. Bili smo u prvom redu informativni i ažurni, sretni što možemo prikazati naše učenike u svakodnevnom učenju i igri biranim riječima, pravim reportažama, vijestima, izvješćima, a sve popraćeno nizovima fotografija.

Nadalje ćemo ostati informativni i ažurni, ali uz opise aktivnosti bit će puno manje fotografija.

Više u vijestima