Radimo za Vas  od 11. svibnja 2003.  (Since May 11, 2003)

Zadnja popuna podataka: 17. travnja 2019.  godine (Last Refresh): April 17. 2019)

 

Nagradice razne - Konačno i medalja državnog sjaja:

 

a.) Natječaj za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama, na temu katastrofa i snaga sustava civilne zaštite  -  od mnoštva pristiglih radova, enica Vaše škole Nera Košak iz 4.h osvojila  1. nagradu u kategoriji likovnih radova  za rad pod nazivom Ne ponovilo se. Mentor Dragutin Balent.

 

b.) 32. Lovrakovi dani kulture, rezultati natječaja za najbolje literarne, novinarske i likovne ostvaraje na temu priča o djetinjstvu: literarni ostvaraji: Nera Košak, 4.h razred, mentorica Anastazija Anka Balent

i likovni ostvaraji: Nera Košak, 4.h razred, mentor Dragutin Balent.

 

c.) učenice Petra Kuhanec i Dina Košak učenici 1.h razreda pod mentorstvom Anastazije Anke Balent,  dobitnice su nagrade likovno-literarnog natječaja "Koji si ti lik!?".
 

Opet je dokazao da je najbolji trkač - zlatna medalja na Međimurskom proljetnom krosu

 

 

Izrada ekstramobila - II. faza: montaža karoserije započela je bojanjem zaštitnim slojem.

Hrabra Lana pod ravnanjem domara Tomislava!

Na redu je 10. srečanje u Ptuju i još mnogo aktivnosti...

 

 

Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Uz navedenu Opću uredbu, sastavni dio usvojenog zakonodavnog paketa je i Direktiva o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Tom će se Direktivom ujednačiti zaštita osobnih podataka koje obrađuju pravosudna i policijska tijela u državama članicama Europske unije.

Rasprave više nema - mnogi će požaliti za našim uzornim stranicama o radu i povijesti ove 185 godina stare organizirane odgojno - obrazovne ustanove.

Bili smo u prvom redu informativni i ažurni, sretni što možemo prikazati naše učenike u svakodnevnom učenju i igri biranim riječima, pravim reportažama, vijestima, izvješćima, a sve popraćeno nizovima fotografija.

Nadalje ćemo ostati informativni i ažurni, ali uz opise aktivnosti bit će fotografije na kojima neće biti naši učenici ili će biti snimke iz kutova koji ne otkrivaju lica učenika.

Iako imamo potpise roditelja da kontrolirano, uz dolje navedeni okvir, objavljujemo dio podataka o učenicima, vrijeme je da  postupamo drugačije.

Pozivamo također roditelje, djelatnike naše Škole, učenike i prijatelje da izbjegavaju izradu, širenje i bilo kakvo objavljivanje podataka o Školi i našim učenicima.

Više u vijestima

 

 

Zaštita osobnih podataka ustavna je kategorija kojima je svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena zaštita osobnih podataka, njihove sigurnosti i tajnosti, a bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti samo  uz uvjete određene zakonom (Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka NN, br.103./03.). Za sve objavljeno na stranicama Škole imamo pismenu suglasnost roditelja. Ukoliko se na stranicama objavi nešto što roditelji ne žele ili nije u skladu sa zakonskim odredbama, treba se odmah obratiti Školi pismenom izjavom ili usmenom zamolbom.