NATJEČAJI ZA POPUNU RADNIH MJESTA U OSNOVNOJ ŠKOLI HODOŠAN

 

 

 

33.

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Pročišćeni tekst NN 126./12 od 16. studenoga 2012.), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 94./13., 152./14.) i na temelju Projektnog prijedloga "Škole jednakih mogućnosti" u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2017./2018. Osnovna škola Hodošan na svojoj mrežnoj stranici http://www.skola-hodosan.hr  i Oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje natječaj za popunu radnog mjesta

 

-        Pomoćnik/pomoćnica u nastavi za dva učenika s teškoćama u predmetnoj nastavi – na nepuno određeno radno vrijeme od 30 sati tjedno


Uvjeti:
- najmanje
završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje
- da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (potvrda ne starija od  6 mjeseci).

Prednost imaju osobe:

-    s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi

-    koje imaju prethodno već završenu edukaciju za pomoćnike u nastavi

-    s iskustvom u volontiranju.
Prava i obaveze poslodavca i posloprimca regulirat će se ugovorom u skladu s pravilima projektnog prijedloga.
Prijave na javni poziv, životopis, domovnica i dokazi o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog poziva na adresu  
OŠ Hodošan, Braće Radića 2/A, 40320 Donji Kraljevec

Natječaj se raspisuje: 29. studenoga  2017. Rok za dostavu natječajne dokumentacije: zaključno s danom 7. prosinca 2017.

   
 

Svi dosad objavljeni natječaji pohranjeni su u el. obliku u datoteci Arhiva natjecaja